Σχήμα φοροδιαφυγής άνω 20 εκατ. ευρώ εντόπισε ο KLSH στον κατασκευαστικό τομέα στην Αλβανία

Σχήμα φοροδιαφυγής άνω 20 εκατ. ευρώ εντόπισε ο KLSH στον κατασκευαστικό τομέα στην Αλβανία

 Ο κατασκευαστικός τομέας στην Αλβανία έχει οδηγήσει στην οικονομική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, αλλά η συμβολή του στην απασχόληση και τα έσοδα του προϋπολογισμού δεν έχουν τις ίδιες αναλογίες.

Σε πρόσφατο έλεγχο στη Διεύθυνση Μεγάλων Φορολογουμένων για το έτος 2022, ο Ανώτατος Κρατικός Έλεγχος εντόπισε σχήμα φοροδιαφυγής στον κατασκευαστικό κλάδο, αξίας άνω των 2 δισ. λεκ, περίπου 20 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό έχει τεκμηριωθεί από την αναφορά ελέγχων μόνο σε λίγες κατασκευαστικές εταιρείες και όχι σε ολόκληρο τον κλάδο.

Το σχέδιο βασιζόταν σε δηλώσεις και τιμολόγια που πραγματοποιούσαν συναλλαγές πωλήσεων κάτω από τις τιμές αναφοράς που είχαν εγκριθεί με κυβερνητικές αποφάσεις, ακριβώς για φορολογικούς σκοπούς.

Ο KLSH σημειώνει ότι από τις ενέργειες που έγιναν κατά παράβαση του νόμου περί φορολογικών διαδικασιών, φόρου εισοδήματος, φόρου προστιθέμενης αξίας, διαπιστώθηκαν αρνητικές επιπτώσεις στην είσπραξη εσόδων του προϋπολογισμού ύψους 2.024.711 χιλ. λεκ, συγκεκριμένα ως αποτέλεσμα τιμολόγησης καταστάσεων οικοδομικών εργασιών κάτω από το επίπεδο που καθορίζεται από την Εθνική Αρχή Στέγασης.

Η υποχρέωση αυτή δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα ελλείψεων στην απογραφή, πωλήσεις χωρίς φορολογικό τιμολόγιο, εσφαλμένη πίστωση ΦΠΑ στα καύσιμα, εσφαλμένη εφαρμογή του συντελεστή προσαρμογής ΦΠΑ, πωλήσεις οικοδομικών αντικειμένων κάτω από την καθορισμένη τιμή αναφοράς.

×
Subscribe

Φρέντης Μπελέρης - συνέντευξη: «Ο βασικός μάρτυρας...
Τον Μάιο του 2024 η Μελόνι στα Τίρανα για να εγκαι...

Σχετικά άρθρα