Το Κοσσυφοπέδιο ετοιμάζει σχέδιο για Ένωση Δήμων με Σερβική πλειοψηφία

Το Κοσσυφοπέδιο ετοιμάζει σχέδιο για Ένωση Δήμων με Σερβική πλειοψηφία

Η υπουργός Εξωτερικών και Διασποράς του Κοσσυφοπεδίου, Donika Gërvalla, ενημέρωσε το Συμβούλιο της Ευρώπης με επιστολή ότι η χώρα προετοιμάζει σχέδιο καταστατικού για τη δημιουργία "μηχανισμού αυτοδιαχείρισης, συντονισμού και συνεργασίας" για τους δήμους με σερβική πλειοψηφία. Το σχέδιο θα σταλεί στο Συνταγματικό Δικαστήριο για ερμηνεία έως τα τέλη Μαΐου.

Η ίδρυση της Ένωσης Δήμων με Σερβική πλειοψηφία αποτελεί προϋπόθεση για την ένταξη του Κοσσυφοπεδίου στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Η Gërvalla τονίζει ότι το σχέδιο νόμου ανταποκρίνεται στις ανάγκες των Σέρβων πολιτών, σέβεται το Σύνταγμα του Κοσσυφοπεδίου και τις αρχές του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Με την υλοποίηση της δέσμευσής του, το Κοσσυφοπέδιο αναμένει από το Συμβούλιο της Ευρώπης να το καλέσει για ένταξη χωρίς καθυστέρηση. Η χώρα θεωρεί ότι έχει εκπληρώσει όλες τις προϋποθέσεις για ένταξη.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου