Τουρισμός στην Αλβανία: Η μείωση του ΦΠΑ δεν έχει επιφέρει μείωση της παρατυπίας

Τουρισμός στην Αλβανία: Η μείωση του ΦΠΑ δεν έχει επιφέρει μείωση της παρατυπίας

Η μείωση του ΦΠΑ στον τουρισμό στο 6% στην Αλβανία, που εφαρμόστηκε εδώ και αρκετά χρόνια, φαίνεται να μην έχει φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα στην καταπολέμηση της παρατυπίας στον κλάδο. Σύμφωνα με έρευνα του Επενδυτικού Συμβουλίου, σχεδόν 40% των τουριστικών επιχειρήσεων δηλώνουν ότι η μείωση του ΦΠΑ δεν έχει επηρεάσει την παρατυπία, ενώ μόνο το 24% πιστεύει ότι είχε σημαντικό αντίκτυπο.

Αυτά τα ευρήματα εγείρουν ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα του μέτρου και οδηγούν σε αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων. Η έκθεση του Επενδυτικού Συμβουλίου προτείνει μια προσέγγιση που εστιάζει σε δύο βασικούς άξονες:

1. Ενίσχυση δημοσιονομικών και τομεακών ρυθμιστικών πολιτικών: Η λύση δεν εστιάζει μόνο στην φορολογική διοίκηση, αλλά και σε πολιτικές που ωθούν τις επιχειρήσεις προς την τυποποίηση, τον ανταγωνισμό και την επίσημη λειτουργία. Η υιοθέτηση αυστηρότερων κανονισμών, η βελτίωση των ελέγχων και η ενίσχυση της διαφάνειας μπορούν να συμβάλουν στην καταπολέμηση της παρατυπίας και στην προώθηση υγιούς ανταγωνισμού.

2. Αύξηση της ποιότητας των υπηρεσιών: Η βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών, μέσω τροποποιήσεων στον Νόμο 93/2015 "Περί Τουρισμού", ωφελεί τόσο τους τουρίστες όσο και τον κλάδο. Η τυποποίηση των υποδομών, η εκπαίδευση του προσωπικού και η υιοθέτηση υψηλών προτύπων ποιότητας μπορούν να προσελκύσουν ποιοτικότερο τουρισμό, να αυξήσουν τα έσοδα και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα του κλάδου.

Παρότι η μείωση του ΦΠΑ στο 6% ίσως λειτούργησε ως κίνητρο για νέες επενδύσεις, φαίνεται ότι δεν ήταν αρκετή για να οδηγήσει στην τυποποίηση και την επίσημη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων. Η υιοθέτηση μίας ολοκληρωμένης προσέγγισης, που να συνδυάζει φορολογικά κίνητρα με πολιτικές βελτίωσης της ποιότητας και τυποποίησης, ίσως αποτελέσει πιο αποτελεσματική λύση για την καταπολέμηση της παρατυπίας στον τουρισμό και την ανάπτυξη ενός υγιούς και ανταγωνιστικού τουριστικού κλάδου στην Αλβανία.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου