Αλβανία: Βελτιώνεται το εμπορικό έλλειμμα κατά 0,3%

Αλβανία: Βελτιώνεται το εμπορικό έλλειμμα κατά 0,3%

Τον Απρίλιο του 2024, το εξωτερικό εμπόριο της Αλβανίας παρουσίασε μια ενδιαφέρουσα εικόνα με αντίθετες τάσεις σε εξαγωγές και εισαγωγές.

Στις εξαγωγές, παρατηρήθηκε αύξηση 1,8% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2023, οφειλόμενη κυρίως στην άνοδο των εξαγωγών ορυκτών καυσίμων, τροφίμων και χημικών προϊόντων.

Αντίθετα, οι εισαγωγές σημείωσαν μικρή αύξηση 0,6%, με τις βασικές κατηγορίες αύξησης να εντοπίζονται στα τρόφιμα, τα μηχανήματα και την ενέργεια.

Αξίζει να σημειωθεί η μείωση του εμπορικού ελλείμματος κατά 0,3%, γεγονός που υποδηλώνει βελτίωση της ισορροπίας στο εξωτερικό εμπόριο.

Σε ότι αφορά τις εμπορικές σχέσεις με χώρες εταίρους, η Αλβανία ενίσχυσε σημαντικά τις εξαγωγές της προς την Κίνα (155,4%), τη Βόρεια Μακεδονία (91,4%) και την Ισπανία (84,7%).

Παράλληλα, οι κύριες χώρες από τις οποίες προέρχονταν οι εισαγωγές ήταν η Τουρκία και η Ελλάδα.

Συνολικά, η εικόνα του Απριλίου 2024 φανερώνει μια σταδιακή ανάκαμψη των εξαγωγών, με βασικούς μοχλούς τα ορυκτά καύσιμα, τα τρόφιμα και τα χημικά προϊόντα.

Παράλληλα, οι εισαγωγές διατηρούν ανοδική τάση, με έμφαση σε κατηγορίες όπως τα τρόφιμα, τα μηχανήματα και η ενέργεια.

Η ενίσχυση των εμπορικών σχέσεων με χώρες όπως η Κίνα, η Βόρεια Μακεδονία και η Ισπανία δείχνει μια προσπάθεια διαφοροποίησης των αγορών προορισμού για τα αλβανικά προϊόντα.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου