22 χιλιάδες επιπλέον τ.μ. σε στρατηγική επένδυση 21,3 εκατ. ευρώ στους Γκιλεκάτες - Νέος «πελάτης» στο Γιάλι

22 χιλιάδες επιπλέον τ.μ. σε στρατηγική επένδυση 21,3 εκατ. ευρώ στους Γκιλεκάτες - Νέος «πελάτης» στο Γιάλι

Έργο στην περιοχή των Γκιλεκάτων, που έχει αποκτήσει την ιδιότητα του στρατηγικής επένδυσης με απόφαση τον Απρίλιο του 2022, έλαβε έγκριση από την Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (KIS) τον Αύγουστο του 2023 για πάνω από 22 χιλιάδες επιπλέον τετραγωνικά μέτρα.

Στις αποφάσεις που δημοσίευσε Η KIS, διευκρινίζεται ότι το έργο που υλοποιούσε η «WHITE ROADS HOTEL» που είχε προεγκεκριμένη επιφάνεια 12.157,2 τ.μ. (κρατικό και ιδιωτικό) χρειαζόταν επιπλέον χώρο. Αυτό σύμφωνα με την απόφαση έρχεται ως αποτέλεσμα συμφωνίας του υποκειμένου με διεθνή επωνυμία που απαιτεί την εφαρμογή των προτύπων της.

«H «White Roads Hotel» έχει υπογράψει σύμβαση με τη διεθνή επωνυμία HYATT INTERNATIONAL LLC. Προκειμένου να βελτιωθούν οι χώροι και η λειτουργικότητα αυτού του έργου, σύμφωνα με τα καλύτερα πρότυπα επωνυμίας, η οντότητα επιδιώκει να νοικιάσει μια επιπλέον επιφάνεια 22.276,4 τ.μ. με καθορισμένες συντεταγμένες, συμπεριλαμβανομένης της παραλιακής περιοχής καθώς και ειδικό καθεστώς στον τομέα του τουρισμού»  ανακοινώνει η  KIS.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η τελευταία έχει εισηγηθεί να δοθεί αυτή η έκταση για το έργο αφού τηρηθεί μια σειρά διαδικασιών, ενώ η επένδυση ανήλθε σε εκτιμώμενη αξία 21,3 εκατ. ευρώ.

Παζάρια και στο Γιάλι

 Άλλη μια φετινή απόφαση της Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων αφορά ένα έργο που έχει ήδη λάβει το καθεστώς στρατηγικής επένδυσης με ειδική διαδικασία. Πρόκειται για επένδυση στην περιοχή του Γιάλι.

«Η επενδυτική αξία του έργου «Jala Entertainment Park» πληροί τα κριτήρια που προβλέπει η νομοθεσία για τις στρατηγικές επενδύσεις και αναμένεται να είναι περίπου 72.000.000 (εβδομήντα δύο εκατομμύρια) ευρώ, εκ των οποίων η υπάρχουσα επένδυση υπολογίζεται σε περίπου 7.000.000 (επτά εκατομμύρια) ευρώ. Το έργο πληροί τα κριτήρια απασχόλησης που απαιτεί η νομοθεσία για στρατηγικές επενδύσεις.

Κατά τη φάση υλοποίησης της επένδυσης, ο αριθμός των εργαζομένων αναμένεται να είναι 620 (εξακόσια είκοσι) άτομα. Το έργο θα υλοποιηθεί από την Soleil & Sea LLC NIPT L21926005F» παρουσιάζεται στο έργο.

Η εταιρεία, μέχρι τώρα, έχει επενδύσει σε αυτόν τον τομέα 7 εκατ. ευρώ. Η πρόοδος του έργου στο πλαίσιο της KIS έχει περιοριστεί από την πρόοδο των διαδικασιών που σχετίζονται με τα ακίνητα.

Το στρατηγικό έργο προβλέπει την υλοποίηση τουριστικού συγκροτήματος, το οποίο θα αναπτυχθεί στην Κτηματογράφηση 3844, στο Γιάλι.

Η υλοποίηση του τουριστικού συγκροτήματος χωρίζεται σε διάφορες φάσεις που περιλαμβάνουν: Belvedere και αίθουσες ανάπαυσης, VIP ξενοδοχεία και δομές υποστήριξης, Jal New Hill και δομή υποστήριξης.

×
Subscribe

Στο Συνταγματικό Δικαστήριο το αίτημα Μπελέρη για ...
Από 1 Νοεμβρίου οι ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων στην...

Σχετικά άρθρα