Αλβανία: Μόνο 9 στους 31 αδειοδοτημένους προμηθευτές ενέργειας εξυπηρετούν καταναλωτές

Αλβανία: Μόνο 9 στους 31 αδειοδοτημένους προμηθευτές ενέργειας εξυπηρετούν καταναλωτές

Η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Αλβανία, που τέθηκε σε ισχύ το 2021, έρχεται αντιμέτωπη με σημαντικές προκλήσεις, καθώς μόνο 9 από τους 31 αδειοδοτημένους προμηθευτές από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δραστηριοποιούνται ενεργά.

Η αδυναμία προσέλκυσης πελατών από πλευράς των προμηθευτών εγείρει ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα της απελευθέρωσης. Ο στόχος ήταν οι επιχειρήσεις και οι οικιακοί καταναλωτές να αποκτήσουν επιλογές όσον αφορά τον προμηθευτή τους, ωστόσο, η χαμηλή συμμετοχή στην ελεύθερη αγορά αποτελεί τροχοπέδη.

Πολλοί παράγοντες πιθανότατα συμβάλλουν στην αδράνεια των προμηθευτών. Ένας από τους βασικούς αποτελεί η συγκρατημένη συμμετοχή των καταναλωτών στην ελεύθερη αγορά. Ο αριθμός των καταναλωτών που έχουν εγγραφεί παραμένει χαμηλός, περιορίζοντας τις δυνατότητες των προμηθευτών.

Επιπλέον, ο Προμηθευτής Ελεύθερης Αγοράς (ΠΕΑ), όντας μέλος του Ομίλου OSHEE, διαθέτει εγκεκριμένα πακέτα τιμών που θεωρούνται ανταγωνιστικά, προσελκύοντας πελάτες και θέτοντας σε μειονεκτική θέση τους υπόλοιπους προμηθευτές.

Σύμφωνα με εκπροσώπους του OSHEE, το 99% των επιχειρήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις για είσοδο στην ελεύθερη αγορά δεν έχουν ακόμη κάνει το βήμα. Η αδράνεια αυτή οφείλεται πιθανότατα σε διάφορους παράγοντες, όπως η έλλειψη ενημέρωσης, η γραφειοκρατία ή η ανησυχία για τυχόν αλλαγές στους λογαριασμούς ενέργειας.

Παρά τις προκλήσεις, οι διαθέσιμες τιμές του ΠΕΑ παραμένουν ανταγωνιστικές. Για επιχειρήσεις στην τάση 20 KV, ο ΠΕΑ προσφέρει σταθερή τιμή 1 έτους στα 18,3 ALL/kWh, ενώ για πελάτες στην τάση 35 KV, η τιμή 1 έτους διαμορφώνεται στα 15,9 ALL/kWh.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου