Ομογενείς εισαγόμενοι στην τριτοβάθμια εκπαίδευση - Εγγραφές από 3 έως 10 Οκτωβρίου

Ομογενείς εισαγόμενοι στην τριτοβάθμια εκπαίδευση - Εγγραφές από 3 έως 10 Οκτωβρίου

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνονται τα ονόματα των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού, των τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και των Ελλήνων αποφοίτων ξένων λυκείων του εξωτερικού.

Τα ανωτέρω αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους από το διαδίκτυο (στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘΑ, https://results.it.minedu.gov.gr). Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να πληροφορούνται ονομαστικά τα αποτελέσματα, καθώς και την αναλυτική βαθμολογία, εφόσον πληκτρολογήσουν τον οκταψήφιο κωδικό τους αριθμό και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες (Επώνυμο-Όνομα-Πατρώνυμο-Μητρώνυμο).

Στη διαδικασία εισαγωγής, με την ανωτέρω ειδική κατηγορία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, έλαβαν μέρος 917 συνολικά υποψήφιοι, από τους οποίους εισήχθησαν οι 718. Τα αναλυτικά στοιχεία για κάθε ειδική κατηγορία αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα

Οι εγγραφές των εισαγομένων στα Πανεπιστήμια, ΑΣΠΑΙΤΕ και Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθούν από 03-10-2023 μέχρι και 10-10-2023.

Η προθεσμία εγγραφής στις Στρατιωτικές Σχολές και Αστυνομικές Σχολές θα ανακοινωθεί από τις ίδιες τις σχολές.

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία εγγραφής είναι αποκλειστική και όποιος δεν εγγραφεί μέσα σε αυτή χάνει οριστικά το δικαίωμα εγγραφής στη σχολή επιτυχίας.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους σχετική αίτηση μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στη Γραμματεία της Σχολής ή Τμήματος επιτυχίας τους μέσα στην παραπάνω προθεσμία. Εναλλακτικά, μπορούν να αποστείλουν ταχυδρομικά στη Γραμματεία του Τμήματος επιτυχίας την αίτηση εγγραφής με τα δικαιολογητικά με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής. Μαζί με την αίτηση εγγραφής οι επιτυχόντες υποβάλλουν:

- Τρεις (3) φωτογραφίες σε μικρό μέγεθος και

- Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν είναι γραμμένοι σε άλλη σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας.

Τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που απαιτούνταν να διαθέτουν οι υποψήφιοι κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου, τα οποία πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν στη Γραμματεία της Σχολής ή Τμήματος εισαγωγής για τον τελικό έλεγχο προκειμένου να εγκριθεί και να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους μπορούν να αναζητηθούν στις Οδηγίες για την εισαγωγή Ελλήνων του Εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό, έτους 2023.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
1 312 203
28067
3121108
4254212
5150128
ΣΥΝΟΛΟ917718

Επεξήγηση κατηγοριών ομογενών

  1. Τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού απόφοιτοι ελληνικών λυκείων
  2. Τέκνα Ελλήνων υπάλληλων αποσπασμένων σε ελληνικές δημοσιές υπηρεσίες στο εξωτερικό ή σε διεθνείς οργανισμούς στους οποίους μετέχει και η Ελλάδα, απόφοιτοι ελληνικών λυκείων
  3. Έλληνες απόφοιτοι ξένων λυκείων η αντίστοιχων σχολείων που λειτουργούν στο εξωτερικό (με πρόγραμμα σπουδών χωράς-μέλους της ευρωπαϊκής ένωσης)
  4. Έλληνες απόφοιτοι κυπριακών λυκείων που λειτουργούν στην Κύπρο (με πρόγραμμα σπουδών της κυπριακής δημοκρατίας)
  5. Έλληνες απόφοιτοι ξένων λυκείων η αντίστοιχων σχολείων που λειτουργούν στο εξωτερικό (με πρόγραμμα σπουδών χωράς που δεν είναι μέλος της ευρωπαϊκής ένωσης)

Πληροφορίες για το σύστημα Εισαγωγής των Ελλήνων του Εξωτερικού

Οι υποψήφιοι των ειδικών κατηγοριών 1 & 2 για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, εξετάζονται στα μαθήματα μιας εκ των τεσσάρων Ομάδων Προσανατολισμού, ενώ οι υποψήφιοι των ειδικών κατηγοριών 3, 4 & 5 εξετάζονται μόνο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας & Λογοτεχνίας. Στην περίπτωση που κάποιος υποψήφιος που υπάγεται στην κατηγορία 3, 4 ή 5 επιθυμεί την εισαγωγή του στις σχολές των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή στις σχολές των Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων ή/και στις σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, θα πρέπει να εξεταστεί στα μαθήματα μιας εκ των τεσσάρων Ομάδων Προσανατολισμού, όπως προβλέπεται και για την κατηγορία 1 & 2. Οι υποψήφιοι όλων των ειδικών κατηγοριών που επιθυμούν να δηλώσουν τμήματα ή σχολές για τις οποίες απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα, εξετάζονται και στα προβλεπόμενα αυτά ειδικά μαθήματα.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου