Σε σκάνδαλο εμπλέκεται ο δήμαρχος Χιμάρας για «στημένο» διαγωνισμό δημοσίου έργου

Σε σκάνδαλο εμπλέκεται ο δήμαρχος Χιμάρας για «στημένο» διαγωνισμό δημοσίου έργου

Ο Ανώτατος Κρατικός Έλεγχος έφτασε στο συμπέρασμα ότι ο δήμαρχος Χιμάρας, Γιώργο Γκόρο, ευθύνεται για παραβάσεις που αφορούν το διαγωνισμό για την κατασκευή αποχετευτικού συστήματος στο Ποτάμι, αξίας άνω των 300 χιλιάδων ευρώ.

Τον διαγωνισμό κέρδισε η εταιρεία «Gjikuria», του ολιγάρχη Lenc Gjikuria, ο οποίος φημίζεται για διαφθορά, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και καταστροφικής δραστηριότητας προς το περιβάλλον.

Οι κρατικοί ελεγκτές διαπίστωσαν ότι η αναθέτουσα αρχή, δηλαδή ο Δήμος Χειμάρας, έχει θεσπίσει κριτήρια προεπιλογής, τα οποία περιορίζουν τη συμμετοχή των οικονομικών φορέων στον διαγωνισμό.

Ο διαγωνισμός με αντικείμενο «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης και αντλιοστάσιο, περιοχή Ποτάμι» προκηρύχθηκε τον Αύγουστο του 2019.

Το όριο που ορίστηκε για τον εν λόγω διαγωνισμό από τον Δήμο Χειμάρας ήταν 34.868.272 νέα λεκ.

Προκύπτει ότι στο διαγωνισμό συμμετείχαν δύο οικονομικοί φορείς, εκ των οποίων ο ένας αποσύρθηκε πριν από το ξεκίνημα των προσφορών.

Τελικά στη διαδικασία έμεινε μόνο η εταιρεία «Gjikuria», η οποία ανακηρύχθηκε νικήτρια με προσφορά 34.160.214 νέων λεκ ή το 98 τοις εκατό του οριακού ταμείου.

Η KLSH έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η «Gjikuria» πληρούσε τα κριτήρια.

Όμως, πριν φτάσει σε αυτό το σημείο, φαίνεται ότι ο Δήμος Χιμάρας έχει κάνει τα πάντα για να ευνοήσει την εταιρεία του επιχειρηματία Lorenc Gjikuria. Η διαφορά βρίσκεται πάντα στις μικρές λεπτομέρειες.

Ο δήμος Χιμάρας είχε ορίσει ορισμένα κριτήρια, τα οποία μπορούσαν να πληρούν μόνο ένας πολύ περιορισμένος αριθμός οικονομικών φορέων και τα οποία δεν ήταν καθόλου ανάλογα με την απαιτούμενη υπηρεσία.

Έτσι, η διοίκηση του Jorgo Goro αποφάσισε ότι εταιρείες με τουλάχιστον 100 υπαλλήλους να ήταν επιλέξιμες για αυτόν τον διαγωνισμό.

Σύμφωνα με τον Ύπατο Κρατικό Έλεγχο, «...το αίτημα για διάθεση 100 εργαζομένων που αποτυπώνεται στο μισθολόγιο της εταιρείας είναι δυσανάλογο και αδικαιολόγητο αίτημα της αναθέτουσας αρχής, καθώς και μη σύμφωνο με τις πραγματικές ανάγκες, για την επιτυχή εκτέλεση της σύμβασης». 

Επίσης, ο Δήμος της Χειμάρρας ζήτησε από τις εταιρείες να απασχολούν τουλάχιστον 17 υπαλλήλους εφοδιασμένους με πιστοποιητικά τεχνικής ασφάλισης από νομικά πρόσωπα διαπιστευμένα για την πιστοποίηση εργαζομένων.

Ακόμη και αυτό το αίτημα κρίθηκε από τον Ανώτατο Κρατικό Έλεγχο ως «υπερβολικό και πέραν των αναγκαίων για την επιτυχή εκτέλεση της σύμβασης».

Στη συνέχεια, ως μία από τις προϋποθέσεις, ήταν οι εταιρείες να διαθέτουν άδεια πυροπροστασίας.

Η KLSH εκτιμά ότι αυτό το κριτήριο «δεν σχετίζεται με τη φύση αυτής της σύμβασης». Η θέσπιση αυτού του κριτηρίου περιορίζει τη συμμετοχή των οικονομικών φορέων, διότι δεν έχει καμία σημασία για την αξιολόγηση της εκτελεστικής ικανότητας των οικονομικών φορέων για την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης».

Σύμφωνα με τον Ύπατο Κρατικό Έλεγχο, τα εν λόγω κριτήρια καταλληλότητας δεν είναι σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις και ως εκ τούτου «τα μέλη της Μονάδας Σύνταξης Εγγράφων Διαγωνισμού του Δήμου Χιμάρας, καθώς και ο επικεφαλής, Jorgo Goro, επιβαρύνονται με την ευθύνη της έγκρισης των κριτηρίων αυτών».

×
Ενημερώσεις

Μετά την εγγραφή σας, θα λαμβάνετε email για κάθε νέα δημοσίευση.

Το ζήτημα του Κοσόβου και ο αλβανικός παράγοντας
Μετασεισμικές δονήσεις του ουκρανικού - Ο «πόλεμος...

Σχετικά άρθρα