Τα κυβερνητικά σχέδια στην Αλβανία για θέρετρα στο δέλτα του Αώου δημιουργούν περιβαλλοντικές ανησυχίες

Τα κυβερνητικά σχέδια στην Αλβανία για θέρετρα στο δέλτα του Αώου δημιουργούν περιβαλλοντικές ανησυχίες

Μία ομάδα 40 επιστημόνων από την Αλβανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει έντονες ανησυχίες για το μέλλον του δέλτα του Αώου, καλώντας την αλβανική κυβέρνηση να λάβει άμεσα μέτρα για την προστασία του από τον μαζικό τουρισμό και άλλες απειλές.

Στο επίκεντρο των ανησυχιών βρίσκονται τα σχέδια για την κατασκευή τουριστικών θέρετρων στο Zvërnec και στο νησί Σάσων, με επικεφαλής τον γαμπρό του Donald Trump, Jared Kushner. Οι επιστήμονες θεωρούν τα σχέδια αυτά "καταστροφικά" για το ευαίσθητο οικοσύστημα του δέλτα Αώου, υπογραμμίζοντας την απαράμιλλη οικολογική του σημασία.

Προτείνουν τον οικοτουρισμό ως πιο βιώσιμη εναλλακτική λύση, η οποία θα διαφυλάξει την πλούσια βιοποικιλότητα και το μοναδικό περιβάλλον του δέλτα.

Η αντιπροσωπεία των 40 επιστημόνων, κατά τη διάρκεια μίας εβδομαδιαίας αποστολής, συνέλεξε δεδομένα από διάφορους κλάδους στο δέλτα, μελετώντας ψάρια, θηλαστικά, πτηνά, βλάστηση, έντομα και την ποιότητα του νερού. Τα ευρήματά τους επιβεβαιώνουν την αναγκαιότητα για ισχυρή προστασία του δέλτα.

Εκτός από τον τουρισμό, το δέλτα απειλείται και από το κατασκευαζόμενο διεθνές αεροδρόμιο της Αυλώνας, για το οποίο περιβαλλοντικές οργανώσεις εκφράζουν έντονη αντίθεση.

Σύμφωνα με μελέτες, μόνο το 4% από τα 258 δέλτα και εκβολές ποταμών στην περιοχή βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Ο Αώος και τα γειτονικά δέλτα Shkumbin και Seman αποτελούν τα τελευταία μεγάλα και δυναμικά δέλτα στην περιοχή, με ασύγκριτη αξία για ολόκληρη τη Μεσόγειο Θάλασσα και την Ευρώπη.

Παρόμοιες επιστημονικές αποστολές στη λεκάνη Αώου πραγματοποιήθηκαν το 2017 και το 2021, παίζοντας καθοριστικό ρόλο στην ανάδειξη των οικολογικών αξιών του Vjosa και στην αποτροπή έργων υδροηλεκτρικής ενέργειας.

Οι επιστήμονες καλούν την αλβανική κυβέρνηση να λάβει υπόψη τα ευρήματά τους και να προβεί σε άμεσες δράσεις για την προστασία του δέλτα. Ζητούν την ένταξή του στο Εθνικό Πάρκο Wild River Vjosa, σύμφωνα με τα πρότυπα της IUCN.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου