Συνοδευόμενη από ενστάσεις η νέα συμφωνία «Ανοιχτά Βαλκάνια» για Αλβανία, Σερβία και Σκόπια

Συνοδευόμενη από ενστάσεις η νέα συμφωνία «Ανοιχτά Βαλκάνια» για Αλβανία, Σερβία και Σκόπια

Η πρωτοβουλία «Μίνι Σένγκεν» που αφορά την Αλβανία, τα Σκόπια και την Σερβία, μετονομάστηκε σε «Ανοιχτά Βαλκάνια», με τις παραπάνω τρεις χώρες να υπογράφουν επίσης δύο μνημόνια συνεργασίας και μια συμφωνία.

Το πρώτο μνημόνιο για τη διευκόλυνση της εισαγωγής - εξαγωγής και διακίνησης αγαθών στα Δυτικά Βαλκάνια στοχεύει στην απλούστευση των τελωνειακών διαδικασιών μεταξύ αυτών των χωρών.

Το δεύτερο μνημόνιο αφορά τη δημιουργία κοινής αγοράς εργασίας μεταξύ των τριών χωρών. Αυτό στοχεύει ώστε οι πολίτες κάθε χώρας να μπορούν να εργάζονται στις τρεις χώρες και να λαμβάνουν άδεια εργασίας και διαμονής χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις.

Η συμφωνία που υπογράφηκε αφορά τη συνεργασία για την προστασία και τη διάσωση της ευρύτερης περιοχής; Που διάφορες καταστροφές. Σύμφωνα με αυτήν, σε περίπτωση φυσικών καταστροφών στη Σερβία, την Αλβανία ή τη Βόρεια ή τα Σκόπια , οι ομάδες έκτακτης ανάγκης των τριών χωρών θα έχουν τη δυνατότητα να παρέμβουν από κοινού.

Στο παραπάνω εγχείρημα αντιτίθεται το Κόσοβο, το οποίο θεωρεί τις κινήσεις Ράμα ως προδοσία απέναντί του.

Όσον αφορά το μνημόνιο της ελεύθερης εργασίας, σίγουρα θα συντελέσει σε ένα πιο έντονο κίνημα μετανάστευσης, ιδίως στην Αλβανία που μαστίζεται από την εγκατάλειψη. 

×
Ενημερώσεις

Μετά την εγγραφή σας, θα λαμβάνετε email για κάθε νέα δημοσίευση.

Έτοιμο να σιγήσει το βορειοηπειρωτικό χειροκρότημα
«Η Ελλάδα ποτέ δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τον α...

Σχετικά άρθρα