Αλλαγές στις άδειες παραμονής των αλλοδαπών στην Αλβανία

Αλλαγές στις άδειες παραμονής των αλλοδαπών στην Αλβανία

Το Υπουργικό Συμβούλιο της Αλβανίας, ενέκρινε χθες ορισμένες προσθήκες και αλλαγές στην απόφαση «Περί καθορισμού κριτηρίων, διαδικασιών και εγγράφων εισόδου, διαμονής και μεταχείρισης αλλοδαπών στη Δημοκρατία της Αλβανίας».

Στην απόφαση γίνονται οι εξής αλλαγές: μετά την παραλαβή του αιτήματος, η συνοριακή και μεταναστευτική αρχή παρέχει στον αλλοδαπό προσωρινή άδεια εντός 5 (πέντε) ημερών.

Ο αλλοδαπός εφοδιάζεται με το βιομετρικό έγγραφο, άδεια διαμονής αλλοδαπών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 79/2021, «Περί αλλοδαπών», και παρουσιάζεται αυτοπροσώπως για την αίτηση και ανάκληση του βιομετρικού εγγράφου. Κατ' εξαίρεση, οι άδειες διαμονής τύπου Α, οι προσωρινές άδειες, οι άδειες διαμονής και οι μοναδικές άδειες που άλλως ορίζονται από διακυβερνητικές συμφωνίες, δεν είναι βιομετρικές.

Η μορφή της προσωρινής άδειας διαμονής, καθώς και η μορφή της άδειας για ανθρωπιστικά κίνητρα τύπου «Α», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37, του ν. 79/2021, «Περί αλλοδαπών», εκδίδονται μόνο ηλεκτρονικά, τηρώντας τους όρους ασφαλείας. Η μορφή των αδειών αυτών ορίζεται στο παράρτημα αρ.7 που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

Για τους αλλοδαπούς, δεδομένου ότι μια κυβερνητική συμφωνία προβλέπει μια τυπική μορφή της άδειας προσωρινής διαμονής και της άδειας για ανθρωπιστικούς λόγους, αυτή η μορφή ισχύει.

Για αλλοδαπούς, δεδομένου ότι μια κυβερνητική συμφωνία προβλέπει ένα τυπικό έντυπο αίτησης για μια μοναδική άδεια διαμονής, αυτό το έντυπο ισχύει.

Για αλλοδαπούς, δεδομένου ότι μια κρατική συμφωνία παρέχει ένα τυπικό έντυπο αίτησης για άδεια διαμονής για αυτές τις κατηγορίες, αυτό το έντυπο ισχύει.

Για τις κατηγορίες αδειών, που απαιτούν απόδειξη επαρκών οικονομικών πόρων για διαμονή στη Δημοκρατία της Αλβανίας, περιλαμβάνει: την υποβολή πιστοποιητικού τραπεζικής κατάθεσης σε εμπορικές τράπεζες, προσωπικές ή οικογενειακές, στην Αλβανία, τουλάχιστον 300. 000 Λεκ ανά άτομο ( για 1 ένα ημερολογιακό έτος). Αποδεικτικό μηνιαίο εισόδημα όχι μικρότερο των 32.000 Λεκ το άτομο.

Εάν ο αλλοδαπός θέλει να αλλάξει το κίνητρο της άδειας διαμονής, εντός της περιόδου ισχύος της άδειας (εκτός από την πρώτη άδεια), μπορεί να υποβάλει αίτηση για νέα άδεια διαμονής αφού υποβάλει την έγκυρη άδεια διαμονής στην αρχή τοπικών συνόρων και μετανάστευσης.

Ο αλλοδαπός με άδεια διαμονής έχει υποχρέωση να δηλώσει τη διεύθυνσή του αυτοπροσώπως στο αρμόδιο γραφείο κατάστασης ή διαδικτυακά.

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Επεισόδιο στην αλβανική Βουλή - Με σπρωξιές θέλει ...
Ιταλός εισαγγελέας για την αλβανική μαφία και τα ό...

Σχετικά άρθρα