5,34 εκατ. ευρώ ηλεκτρικής ενέργειας αγόρασε η Αλβανία για κάλυψη 9 ημερών

5,34 εκατ. ευρώ ηλεκτρικής ενέργειας αγόρασε η Αλβανία για κάλυψη 9 ημερών

Η Αλβανική Εταιρεία Ηλεκτρικής Ενέργειας (KESH) επέστρεψε για φέτος στις διαδικασίες αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Αναφερόμενοι στα δημοσιεύματα στον ιστότοπο της KESH, δαπανήθηκαν περίπου 5,34 εκατ. ευρώ που καλύπτουν διάστημα 9 εννέα ημερών.

Συγκεκριμένα, η KESH αγόρασε 10.200 MWh ενέργειας για δύο ημέρες τον Ιούλιο, ενώ ακολούθησε διαδικασία αγοράς για μία εβδομάδα ενέργειας όπου στην πρώτη παρτίδα εξασφαλίστηκαν 33.600 MWh με σταθμισμένη μέση τιμή 113 ευρώ/MWh, ενώ στη δεύτερη παρτίδα 7.000 MWh σε σταθμισμένη μέση τιμή 9MWh1.

Πρόκειται για τις πρώτες φετινές διαδικασίες σε σημαντικό ποσό όσον αφορά την αγορά ενέργειας από την KESH, ενώ φέτος στις περισσότερες διαδικασίες αντικείμενο ήταν η πώληση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η KESH, για όλες τις αγοραπωλησίες που έγιναν από την 1η Ιανουαρίου έως τις 17 Ιουλίου, πουλήθηκαν 36 εκατ. ευρώ ενέργειας.

Η ευνοϊκή κατάσταση του νερού κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους έκανε την KESH ευκολότερη την παροχή ενέργειας, ενώ η αύξηση του επιπέδου κατανάλωσης σε ορισμένες περιπτώσεις καθιστά αδύνατη την παροχή ενέργειας μέσω της τοπικής παραγωγής, αυξάνοντας την ανάγκη κάλυψης της διαφοράς με εισαγωγές σε ώρες αιχμής.

Όμως η ίδια η εταιρεία έχει εκφράσει νωρίτερα ότι οι ανάγκες σε συγκεκριμένες στιγμές αιχμής μπορούν να οδηγήσουν την εταιρεία σε αγορές στην ελεύθερη αγορά. 

×
Subscribe

Αλβανία: Έβγαλε «βόλτα» με το αυτοκίνητο τεράστιο ...
Τέσσερις συλληφθέντες στη Χιμάρα για διανομή ναρκω...

Σχετικά άρθρα