Διαγωνισμοί παραχώρησης στην Αλβανία: Καταγγελίες για παραχωρήσεις αξίας 174 εκατ. ευρώ συνολικά

Διαγωνισμοί παραχώρησης στην Αλβανία: Καταγγελίες για παραχωρήσεις αξίας 174 εκατ. ευρώ συνολικά

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς με δημόσιους πόρους συνέχισαν να έχουν επιφυλάξεις κυρίως για τη φάση αξιολόγησης των προσφορών από το αλβανικό κράτος.

Τουλάχιστον στο 61 τοις εκατό των περιπτώσεων, οι καταγγελίες έρχονται ακριβώς σε αυτό το στάδιο για την Επιτροπή Δημοσίων Συμβάσεων. Το οριακό ταμείο όλων των καταγγελλόμενων διαδικασιών υπολογίζεται στα 20 δισ. λεκ ή περίπου 174 εκατ. ευρώ. Η Επιτροπή Δημοσίων Συμβάσεων δεν έκρινε εύλογο να τις αποδεχτεί σε όλες τις περιπτώσεις τις καταγγελίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, από 794 καταγγελίες συνολικά, καθώς και 70 καταγγελίες που μεταφέρθηκαν από το 2021, ελήφθησαν 343 καταγγελίες, 335 δεν ελήφθησαν. Η υπόθεση για 89 έκλεισε, και για 39 ολοκληρώθηκε η διοικητική διαδικασία.
×
Subscribe

Τον Νοέμβριο η έκδοση των συνεργών στη δολοφονία Α...
Πώς ο ιερός τόπος των Σέρβων, το Κόσοβο, έφτασε να...

Σχετικά άρθρα