Αλβανία: Ο αριθμός των μαθητών και φοιτητών μειώθηκε κατά 3,7% το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Αλβανία: Ο αριθμός των μαθητών και φοιτητών μειώθηκε κατά 3,7% το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης στην Αλβανία, ο αριθμός των μαθητών μειώνεται με ανησυχητικό ρυθμό. Τα στοιχεία του INSTAT δείχνουν μείωση 3,7% στην προπανεπιστημιακή εκπαίδευση, 4,4% στην προσχολική και 3,4% στην 9ετή εκπαίδευση, σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά.

Δύο παράγοντες φέρουν το βάρος: η μείωση των γεννήσεων και η υψηλή μετανάστευση νέων προς το εξωτερικό.

Στην 9ετή εκπαίδευση, η πλειοψηφία (54,7%) φοιτά στην πρωτοβάθμια και οι υπόλοιποι στον ανώτερο κύκλο. Τα δημόσια σχολεία προσελκύουν το 88,7% των μαθητών.

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν μένει ανεπηρέαστη, με μείωση 4,3%. Πλειοψηφία (82,1%) αποτελούν οι απόφοιτοι Γυμνασίου και Κοινωνικής-Πολιτιστικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Συνολικά, 116.994 φοιτητές φοιτούν σε όλα τα προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με τις γυναίκες να φτάνουν το 58,4%. Οι δημοφιλείς τομείς σπουδών είναι:

  • Επιχειρήσεις, διοίκηση και νομικά (25%)
  • Υγεία και ευεξία (20,9%)
  • Μηχανική, παραγωγή και κατασκευές (19,7%)

Η μείωση του μαθητικού πληθυσμού θέτει σοβαρά ερωτήματα για το μέλλον της εκπαίδευσης στην Αλβανία. Απαιτείται άμεση δράση για την αντιμετώπιση αυτής της τάσης και την εξασφάλιση ποιοτικής εκπαίδευσης για όλους τους νέους.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου