60 εκατ. ευρώ μείωση των αλβανικών εξαγωγών για το πρώτο τρίμηνο του 2023

60 εκατ. ευρώ μείωση των αλβανικών εξαγωγών για το πρώτο τρίμηνο του 2023

0Η εγχώρια παραγωγή στην Αλβανία έχει δεχθεί πλήγμα από την ενίσχυση του τοπικού νομίσματος, το οποίο έχει ήδη γίνει απρόσιτο. Από τη σύγκριση των επίσημων στοιχείων φαίνεται ότι το πρώτο τρίμηνο του 2023 τα έσοδα των εξαγωγέων μειώθηκαν κατά 60,7 εκατ. ευρώ λόγω των εξελίξεων στη συναλλαγματική ισοτιμία. Το πρώτο τρίμηνο του 2023, η μέση συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ ήταν 115 λεκ, με μείωση 7 λεκ σε σύγκριση με τη μέση ισοτιμία της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους (5,7% λιγότερο), σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Αλβανίας.

Από την άλλη, η αξία των εξαγωγών έφτασε το 1 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο-Μάρτιο 2023, αλλά αν το ευρώ είχε την αξία των 122 λεκ όπως ήταν το πρώτο τρίμηνο του 2022, τα κέρδη θα ήταν τουλάχιστον 60 εκατ. ευρώ υψηλότερα.

Πέρυσι οι απώλειες των εξαγωγέων από τη συναλλαγματική ισοτιμία ήταν περίπου 225 εκατ. ευρώ. Το ευρωπαϊκό νόμισμα ξεκίνησε τη σταθερή πτώση του το 2016, όταν ανταλλάσσονταν στα 140 λεκ. Φέτος όμως, από το φθινόπωρο κατεβαίνει πολύ γρήγορα. Από 115 λεκ που ανταλλάσσονταν το 1 ευρώ στην αρχή του έτους, στις 12 Απριλίου έγινε με 110,8 λεκ.

Ο ρυθμός πτώσης είναι εκθετικής και η χώρα βρίσκεται ακόμη πριν την τουριστική περίοδο, οπότε αναμένεται να έχει μεγαλύτερη πτώση, καθώς οι συναλλαγματικές ροές θα αυξηθούν περισσότερο από την τουριστική περίοδο. Εάν το ευρώ υποτιμηθεί με αυτούς τους ρυθμούς, πιθανότατα οι εξαγωγές θα μειωθούν τόσο σε ποσότητα όσο και σε αξία και αυτό θα είναι πολύ ορατό στο τέλος του τρέχοντος έτους.

Η Ένωση Αλβανικών Παραγωγών ζητά από την κυβέρνηση και την Τράπεζα της Αλβανίας να αναλύσουν σοβαρά τους λόγους που οδηγούν στην ραγδαία πτώση του ευρώ και να θέσουν σε εφαρμογή μηχανισμούς ελέγχου ώστε η κατάσταση να μην ξεφύγει από τον έλεγχο και τα θεμέλια της βιώσιμης ανάπτυξης

Η INSTAT ανέφερε ότι το πρώτο τρίμηνο του 2023 οι εξαγωγές αγαθών σε ποσότητα μειώθηκαν κατά 2,4%. Η μείωση των εξαγωγών σε ποσότητα ξεκίνησε πέρυσι. Το 2022, εξήχθησαν 11% λιγότερα αγαθά σε σχέση με το 2021.

Οι εξαγωγείς έχουν επίσης διατυπώσει παράπονα για υψηλά κόστη που απορρέουν από τον κατώτατο μισθό, τις αρνητικές επιπτώσεις της υποτίμησης του ευρώ και την έλλειψη εργατικού δυναμικού.

Και οι τρεις αυτοί παράγοντες πλήττουν τον παραγωγικό τομέα, ο οποίος βασίζεται στην ελεύθερη εργατική δραστηριότητα.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου