Υποκατηγορίες αυτής της κατηγορίας:

Χιούμορ, Ποίηση, Εκδηλώσεις, Φωτογραφίες
Ιουν
23

Το κήρυγμα της Κυριακής

Το γεγονός της Εκκλησίας


Κυριακὴ τῆς ΠεντηκοστῆςΟ πατέρας Παναγιώτης Γκέζος
Άπὸ τὸν πατέρα Παναγιώτη Γκέζο

Τὴν Πεντηκοστὴ γιορτάζουμε τὸ γεγονὸς τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ ἐκκλησιαστικότητα εἶναι ἀντανάκλαση τῆς τριαδικότητας τοῦ Θεοῦ, ποὺ σὰν Θεὸς ἀγάπης δὲν μποροῦσε, ἄν καὶ εἶναι ἕνας, νὰ εἶναι μοναδικός, γιατὶ ἔπρεπε ὁπωσδήποτε νὰ ἀγαπάει κάποιον ἄλλο. Ἔτσι ὁ Θεὸς ἦταν ἀπαραίτητο νὰ εἶναι μιὰ κοινότητα, μιὰ κοινωνία ποὺ τὰ πρόσωπα ποὺ τὴν ἀποτελοῦν νὰ τὰ μοιράζονται ὅλα, νὰ τὰ ἔχουν ὅλα κοινὰ ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ταυτότητα Τους, τὴν ὑποστατικότητά Τους. Γιατὶ ἄν εἶχαν καὶ τὴν ταυτότητα ἤ τὴν ὑποστατικότητα κοινὴ, δὲν θὰ ἦταν κοινότητα, ἀλλὰ μοναδικότητα καὶ ἑπομένως ὁ Θεὸς δὲν θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι Θεὸς ἀγάπης.

Στὸν ἄνθρωπο ὁ Θεὸς ποὺ τὸν ἔπλασε κατ’ εἰκόνα καὶ ὁμοίωση δική Του, ἔδωσε τὴν ἐκκλησιαστικότητα ποὺ εἶναι γιὰ τὸν ἄνθρωπο ὅ,τι εἶναι γιὰ τὸν Θεὸ ἡ τριαδικότητα. Ἀλλὰ μὲ τὴν ἀπομάκρυνσή του ἀπὸ τὸ Θεὸ ὁ ἄνθρωπος ἀλλοιώνει τὴ θεία εἰκόνα καὶ ὑποκαθιστᾶ τὴν ἐκκλησιαστικότητά του, δηλαδὴ τὸ βασικὸ στοιχεῖο τῆς φύσεώς του ποὺ ἀπαιτεῖ τῆν ἕνωσή του μὲ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους, μὲ τὸν ἀτομικισμὸ καὶ τὸ ναρκισσισμὸ ποὺ τὸν ὁδηγεῖ στὸ θάνατο.

Συνεχίστε την ανάγνωση
0 Σχόλια
  0 Σχόλια
Ιουν
21

Απονομή βεβαιώσεων απ' το ΙΕΚ Αργυροκάστρου

Την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2013, απονεμήθηκαν στην αίθουσα της Βιβλιοθήκης- Αναγωνστήριο του ΙΕΚ Αργυροκάστρου, οι βεβαιώσεις παρακολούθησης τουκύκλου μαθημάτων <<Πληροφορικής - Πολιτισμού>>. Τα μαθήματα παραδόθηκανσε ενδιαφερόμενους από την γύρω περιοχή (κυρίως από την πόλη τουΑργυροκάστρου και την Δρυϊνούπολη), κατά τη διάρκεια του σπουδαστικούέτους 2012-2013. Οι καταρτιζόμενοι δεν επιβαρύνθηκαν οικονομικά και ταμαθήματά τους έλαβαν χώρα σε ειδική αίθουσα του...
Συνεχίστε την ανάγνωση
0 Σχόλια
  0 Σχόλια
Ιουν
19

Αργυρόκαστρο, Ιστορία - Εκπαίδευση - Κοινωνία 18ος - αρχές 20ου αιώνα

Παρουσίαση βιβλίου"Αργυρόκαστρο, Ιστορία - Εκπαίδευση - Κοινωνία 18ος - αρχές 20ου αιώνα"της Αδελαΐδας Ισμυρλιάδου, Δρ. Σχολικής Συμβούλου Φιλολόγων ΘεσσαλονίκηςΤην Πέμπτη 20 Ιουνίου 2013 ώρα 20:00, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων Φ.Α.Α.Θ. (Φιλόπτωχος Αδελφότητα Ανδρών Θεσσαλονίκης).Άλλα βιβλία της συγγραφέως για την Βόρεια Ήπειρο: Κορυτσά, Ιστορία και πολιτισμός των Ελλήνων της διασποράς, Ιστορία του χωριού Πολένα, Ιστορική διήγησις περί Γεωργίου του Καστριώτου.
0 Σχόλια
  0 Σχόλια
Ιουν
18

Η Απέλιστρα, τώρα!

0 Σχόλια
  0 Σχόλια
Ιουν
16

Το κήρυγμα της Κυριακής

«Νὰ ὑπακούετε καὶ νὰ ὑποτάσσεσθε στοὺς πνευματικοὺς σας ἡγουμένους.
Αὐτοὶ ἀγρυπνοῦν γιὰ τὴ ζωή σας, ἐπειδὴ θὰ δώσουν λόγο στὸν Θεὸ γιὰ σᾶς»


Κυριακὴ των Αγίων ΠατέρωνΟ πατέρας Παναγιώτης Γκέζος
Άπὸ τὸν πατέρα Παναγιώτη Γκέζο

Ἡ σημερινὴ Κυριακή, πρώτη Κυριακὴ μετὰ τὴν ἑορτὴ τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου, εἶναι ἀφιερωμένη ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας στὴ μνήμη τῶν ἁγίων πατέρων τῆς πρώτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ποὺ ἔγινε τὸ 325 μ.Χ. στὴν Νικαια τῆς Βιθυνίας. Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Κυριακὴ αὐτὴ, μέσα στὸ λειτουργικὸ ἔτος ἔχουν ὁρισθῆ καὶ ἄλλες δύο Κυριακὲς γιὰ τὴ μνήμη τῶν ἁγίων πατέρων τῆς τετάρτης καὶ τῆς ἑβδόμης Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Ἐπὶ πλέον ὑπάρχουν καὶ πολλὲς ἑορτὲς γιὰ ξεχωριστούς ἁγίους πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. Τὸ ἰδιαίτερο αὐτὸ ἐνδιαφέρον τῆς Ἐκκλησίας ἀποδεικνύει τὴν μεγάλη σημασία ποὺ ἔχει γι’ αὐτὴν ἡ παρουσία τῶν ἁγίων πατέρων. Οἱ ἐκκλησιαστικοὶ πατέρες ἀποτελοῦν ἀπαραίτητο στοιχεῖο στὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἡ πίστη, ἡ ζωὴ καὶ ἡ λατρεία τῶν πιστῶν σχετίζεται ἄμεσα μὲ τοὺς ἁγίους πατέρες. Χωρὶς αὐτοὺς δὲν μποροῦμε νὰ ἔχουμε σωστὲς σχέσεις οὔτε μὲ τὸν Θεὸ καὶ τὴν Ἐκκλησία του, οὔτε μὲ τοὺς ἀνθρώπους.

Συνεχίστε την ανάγνωση
0 Σχόλια
  0 Σχόλια
Ιουν
12

Επιστολή στον Μανώλη Γλέζο (βίντεο)

0 Σχόλια
  0 Σχόλια
Ιουν
10

Η Παγκόσμια Βλάχικη Αμφικτιονία στην Κορυτσά

Η Παγκόσμια Βλάχικη Αμφικτιονία βρέθηκε στην Κορυτσά. Βλάχοι από τα Σκόπια (Γευγελή, Μοναστήρι, Κρούσοβο ), την Γερμανία, το Καναδά, την Αμερική, την Ελλάδα και την Αλβανία συναντήθηκαν στην Κορυτσά. Η συνάντηση αυτή κορυφώθηκε σήμερα στην πόλη μας όπου οι εκπρόσωποι βλάχικων συλλόγων από όλες τις παραπάνω χώρες , μετά την συμμετοχή τους στην Θεία Λειτουργία παρουσίασαν παραδοσιακά τραγούδια και χορούς στην κεντρική πλατεία της Κορυτσάς, ακριβώς μπροστά από το Καθεδρικό Ναό.

Την οργάνωση είχε αναλάβει ο Θανάσης Πότσης, Πρόεδρος των Βλάχων στην Αλβανία αλλά και υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές με το ΚΕΑΔ στην περιοχή μας. Όπως πάντοτε δεν έλλειψε η μέριμνα του Γενικού Προξενείου Ελλάδος και το αγαπητό Γενικό Πρόξενο κ Ιωάννη Πεδιώτη. Τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση διάφοροι εκπρόσωποι μεταξύ των οποίων και ο Δήμαρχος Κορυτσάς κ Νίκος Πελέση.

Συνεχίστε την ανάγνωση
0 Σχόλια
  0 Σχόλια
Ιουν
09

Το κήρυγμα της Κυριακής

Χρειάζεται πάντα να έχει κανείς μάτια ψυχικά που να βλέπουν μακριά και πολύ βαθειά.


Κυριακὴ τοῦ ΤΥΦΛΟΥΟ πατέρας Παναγιώτης Γκέζος
Άπὸ τὸν πατέρα Παναγιώτη Γκέζο

Το θαύμα της θεραπείας του εκ γενετής τυφλού ήτο πρωτοφανές στην ιστορία του ιουδαϊκού λαού. Και θα περίμενε κανείς να αισθανθούν οι Ιουδαίοι την τιμή, που επεφύλασσε ο Θεός στη γενεά αυτή, να δοξάσουν τον Θεό και να σπεύσουν οι μέχρι της εποχής ταύτης αντίθετοι προς τον Κύριο να εκδηλώσουν την μετάνοια και την πίστη τους στο πρόσωπό Του. Αλλά δυστυχώς σκληρύνονται περισσότερο και αντί να εγκολπωθούν τον Μεσσία, τον διώχνουν σαν εγκληματία. Οι άξιοι των φαρισαίων οπαδοί, ωσάν να μην έγινε θαύμα ευεργετικώτατον και πρωτοφανές, αλλά κοινό έγκλημα: «ἄγουσι αὐτόν πρός τούς Φαρισαίους, τόν ποτέ τυφλόν». Το έφεραν ενώπιον του Συνεδρίου, για να καταγγείλουν την πράξη (!) και εξερεθίσουν τους διώκτες του Κυρίου συνέδρους.

Συνεχίστε την ανάγνωση
0 Σχόλια
  0 Σχόλια
Ιουν
06

Δείτε την τηλεοπτική εκπομπή του Alpha 60 λεπτά Ελλάδα στους Αγίους Σαράντα (βίντεο)

0 Σχόλια
  0 Σχόλια
Ιουν
04

Πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του βιβλίου «Ένα κλωνάρι από το μεγάλο δέντρο της Χειμάρρας»

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 2 Ιουνίου, η παρουσίαση του βιβλίου του Χιμαραίου ιερέα πατέρα Παναγιώτη Γκέζου. Η αίθουσα εκδηλώσεων του Λυκείου Βουλιαγμένης γέμισε με Βορειοηπειρώτες απ' όλα τα χωριά και όχι μόνο απ' την Χιμάρα!

Η εκδήλωση άρχισε με την ανάγνωση χαιρετισμών του Μητροπολίτη Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας & Βουλιαγμένης κ.κ.Παύλου, του Χιμαραίου βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Πύρρου Δήμα που απουσίαζε στο εξωτερικό και του ιστορικού μέλους της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, συγγραφέα κ. Κώστα Κυριακού που πολύ εύστοχα παρατήρησε πως το βιβλίο είναι απ' τα λίγα που δεν προβάλουν μίσος προς τους Αλβανούς .

Πρώτος τον λόγο πήρε ο κος Θεόδωρος Λέκκας, καθηγητής απ' την Χιμάρα, όπου μίλησε για τον στενό του φίλο π. Π. Γκέζο και για το βιβλίο του. Στο κλείσιμο της ομιλία του μάλιστα προσκάλεσε τον π Π. Γκέζο να τον ακολουθήσει και να επιστρέψουν πλέον μόνιμα στην λατρεμένη τους Χιμάρα.

Συνεχίστε την ανάγνωση
0 Σχόλια
  0 Σχόλια
Ιαν
19

Συγκινητική επετειακή εκδήλωση για τα 25 χρόνια απ' την ίδρυση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ

Συγκινητική επετειακή εκδήλωση για τα 25 χρόνια απ' την ίδρυση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Η Δ.Ε.Ε.Ε.Μ. ΟΜΟΝΟΙΑ και το Κόμμα Ένωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Κ.Ε.Α.Δ.) οργανώνουν την Κυριακή 9 Ιουνίου 2013 και ώρα 11:00 π.μ. προεκλογική εκδήλωση του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού στην Αθήνα.

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στην αίθουσα της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Κλεισθένους 15 στον 7ο όροφο (πίσω από το δημαρχείο Αθηνών).

Θα μιλήσει ο Γενικός Πρόεδρος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Βασίλης Μπολάνος και οι επικεφαλής των ψηφοδελτίων στις περιφέρειες Αυλώνας, Αργυροκάστρου, Κορυτσάς και Τιράνων:

Συνεχίστε την ανάγνωση
0 Σχόλια
  0 Σχόλια
Ιουν
03

Απονομή πτυχίων απ' το ΙΕΚ Αργυροκάστρου

Εικοσιτέσσερις νέοι έλαβαν τα πτυχία τους


Πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τετάρτη, σε μια σύντομη και σεμνή τελετή, η απονομή των πτυχίων του ΙΕΚ Αργυροκάστρου. Εικοσιτέσσερις νέοι που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους κατά το προηγούμενο έτος (2011-2012), έλαβαν τα πτυχία τους. Από αυτούς, οι έντεκα προέρχονται από την ειδικότητα των «Θερμικών, Υδραυλικών και Ψυκτικών», οι τέσσερις από την ειδικότητα των «Ηλεκτρολόγων Εσωτερικών Χώρων», οι οχτώ από τις «Εφαρμογές Πληροφορικής» και ο ένας από τις «Τουριστικές Επιχειρήσεις».

Το ΙΕΚ Αργυροκάστρου ανήκει στο Ίδρυμα «Λόγος» της Ορθόδοξης Εκκλησίας, μαζί με το ομώνυμο Πανεπιστήμιο των Τιράνων. Ιδρυτής και πρόεδρος του Ιδρύματος «Λόγος», είναι ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος.

Συνεχίστε την ανάγνωση
0 Σχόλια
  0 Σχόλια
Ιουν
02

Το κήρυγμα της Κυριακής

Η πνευματική Ανάσταση


Κυριακὴ της ΣαμαρείτιδοςΟ πατέρας Παναγιώτης Γκέζος
Άπὸ τὸν πατέρα Παναγιώτη Γκέζο

Σέ κάθε πίστη ἡ λατρεία προσδιορίζει τίς σχέσεις ἀνάμεσα στόν ἄνθρωπο καί τόν Θεό. Ὁ ἄνθρωπος πού πιστεύει αἰσθάνεται πηγαῖα τήν ἀνάγκη νά λατρεύει τόν Θεό καί νά προσεύχεται σ’ Αὐτόν. Ὅσο μάλιστα πιό δυνατή εἶναι ἡ πίστη, τόσο πιό μεγάλη εἶναι καί ἡ ἀνάγκη γιά προσευχή. Ἐξάλλου ἡ πίστη ἑνός ἀνθρώπου ὑποστηρίζεται καί ἐνισχύεται ἀπό τήν πίστη τῶν ἄλλων. Σ’ αὐτό ἔγκειται ἡ σημασία τῆς λειτουργίας καί τῆς κοινῆς λατρείας τοῦ Θεοῦ. Τῆς λατρείας πού, σύμφωνα μέ τή βιβλική ἀντίληψη, ἔχει ἔντονο κοινοτικό χαρακτήρα. Ἀποτελεῖ τή στάση καί τήν προσφορά τοῦ πιστεύοντος λαοῦ πρός τόν ζῶντα καί ἀληθινό Θεό πού ἀποκαλύπτεται μέσα στό χρόνο καί τήν ἱστορία.

Στή λατρεία, τήν προσκύνηση καί τήν κοινή προσευχή, πού ἀναπέμπουμε πρός τόν Θεό, ἀναφέρεται καί ὁ θαυμαστός διάλογος τοῦ Κυρίου μέ τήν Σαμαρείτιδα γυναίκα, τήν κατοπινή ἁγία καί ἰσαπόστολο Φωτεινή. Ὁ Ἰησοῦς, παίρνοντας ἀφορμή ἀπό τό ἐρώτημα πού τοῦ ἔθεσε ἡ Σαμαρείτιδα γιά τόν ἐνδεδειγμένο τόπο λατρείας τοῦ Θεοῦ, θά προσδιορίσει μέ ἐλάχιστες λέξεις τήν οὐσία τῆς λατρείας καί τά θεμελιώδη ἐκεῖνα γνωρίσματά της, πού τήν καθιστοῦν γνήσια καί εὐάρεστη μπροστά στόν Θεό. Ἔτσι κλείνει τό κεφάλαιο τῆς ἀρχαίας λατρείας καί στή ζωή τῶν ἀνθρώπων εἰσάγεται μιά καινούργια λατρεία, πνευματική καί ἀληθινή. «Ἔρχεται ὥρα καί νῦν ἐστιν, ὅτε οἱ ἀληθινοί προσκυνηταί προσκηνύσουσι τῷ Πατρί ἐν πνεύματι καί ἀληθείᾳ».

Συνεχίστε την ανάγνωση
0 Σχόλια
  0 Σχόλια
Μάι
26

Το κήρυγμα της Κυριακής

Ο καθαρισμός από την αμαρτία και τα συμπτώματά της


Κυριακὴ τοῦ παραλύτουΟ πατέρας Παναγιώτης Γκέζος
Άπὸ τὸν πατέρα Παναγιώτη Γκέζο

Τὸ περιστατικὸ τοῦ παραλύτου ποὺ ἀναφέρεται τὴν τρίτη Κυριακὴ μετὰ τὸ Πάσχα, δείχνει ἀφ’ ἑνος τὴν ψυχοσωματικὴ ἑνότητα τοῦ ἀνθρώπου, ἀφ’ ἑτέρου τὸ ὁτι ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ κύριος τῶν σωμάτων καὶ τῶν ψυχῶν καὶ ὅτι ἡ δύναμή Τοὺ πάνω στὴν ὕλη καὶ πάνω στὸ πνεῦμα εἶναι ἀδιαίρετες. Ἡ καθαρτικὴ δύναμη τῆς θείας Χάριτος ἐμφανίζεται ἐδῶ ἀρχικὰ σὰν δύναμη καθαρισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὴ φυσικὴ ἀρρώστια. Σ’ αὐτὸ τὸ ἐπίπεδο βρισκόταν ἡ ἀναζήτηση τοῦ παραλύτου ἀφοῦ ζητάει μὲν τὴ δύναμη τὴς Χάριτος τοῦ Θεοῦ ποὺ ἐκφραζόταν μὲ τὴν ἐνέργεια τοῦ ἀγγέλου, ἀλλὰ τὴ ζητάει σὰ δύναμη καθαρισμοὺ ἀπὸ τὴ σωματικὴ αρρώστια καὶ ὁ Χριστὸς ἀνταποκρίνεται μὲν σ’ αὐτὸ τὸ ἐπίπεδο, ὁπως ἔκανε πάντοτε, ἀλλὰ δὲν μένει σ’ αυτὸ.

Συχνὰ κατηγοροῦμε τὸ περιβάλλον ἑνος ἀρρώστου ἤ ἑνὸς ἡλικιωμένου ποὺ εἶναι ἐγκαταλειμμένος καὶ μὸνος. Εἶναι πολὺ εὔκολο νὰ νιώσουμε συμπάθεια γι’ αὐτὸν ποὺ ὑποφέρει καὶ νὰ πάρουμε τὸ μέρος του. Ἀν ὅμως ὑπερβοῦμε αὐτὴ τὴν ὄχι καὶ τόσο ὥριμη τάση, μπορεῖ νὰ διαπιστώσουμε ὅτι ὁ ἄρρωστος ἤ ὁ ἡλικιωμένος μὲ τὸν ἐγωκεντρισμό του, τὴν ἀπαιτητικότητά του καὶ τὴ φορτικότητά του ἐξάντλησε τὰ ὅρια τῶν ἀνθρώπων τοῦ περιβάλλοντός του καὶ τοὺς ἀνάγκασε νὰ τὸν ἐγκαταλείψουν.

Συνεχίστε την ανάγνωση
0 Σχόλια
  0 Σχόλια
Μάι
25

Ένα κλωνάρι απο το μεγάλο δέντρο της Χιμάρας, παρουσίαση βιβλίου

ΠρόσκλησηOι εκδόσεις «AΓΓΕΛΑΚΗ», σας προσκαλούντην Κυριακή 2 Ιουνίου ώρα 20.00, στο Λύκειο Βουλιαγμένης,Έκτορος και Καβουρίου (Βουλιαγμένη), στην εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου του Ιερέα Παναγιώτη Γκέζου«Ένα κλωνάρι από το μεγάλο δέντροτης Χειμάρρας»Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι:κος Κώστας Κυριακού, Συγγραφέαςκος Θεόδωρος Λέκκας, Καθηγητήςκα Αμαλία Ρόντο, Καθηγήτρια ελληνικής και αλβανικής Φιλολογίαςκος Κώστας Γείτονας, Ιδιοκτήτης των εκπαιδευτηρίων Κωστέα Γείτονακα Μαρία Μπολάνο,...
Συνεχίστε την ανάγνωση
0 Σχόλια
  0 Σχόλια

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ

Μπορείτε να μας βρείτε και να συνδεθείτε μαζί μας στα παρακάτω μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ακολουθήστε μας:


Η σελίδα είναι αφιερωμένη στην μνήμη του Γιώργου Γκιώνη