Προκόπιος: Η Ήπειρος κατοικούνταν από Έλληνες έως την Επίδαμνο

Προκόπιος: Η Ήπειρος κατοικούνταν από Έλληνες έως την Επίδαμνο

Σύμφωνα με τον Προκόπιο (500-565 μ.Χ) κατά τον 6ο μ.Χ. αιώνα η Ήπειρος έως την Επίδαμνο (σημερινό Δυρράχιο στην κεντρική Αλβανία) κατοικούνταν από Έλληνες Ηπειρώτες.

«του δε κόλπου εκτός πρώτοι μεν Έλληνές είσιν, Ηπειρώται καλούμενοι, άχρι Επιδάμνου πόλεως, ήπερ επιθαλασσία οικείται.»

Συμπερασματικά, η Ήπειρος έως την κεντρική Αλβανία εξακολουθεί κατά τον 6ο μ.Χ. αιώνα να κατοικείται αμιγώς από Έλληνες.

Μέσω αυτών των αδιαμφισβήτητων στοιχειών για ακόμη μια φορά φανερώνεται η επί αιώνων παρουσίας μας στο χώρο έως και τη σημερινή μέση Αλβανία, την ίδια στιγμή που η πρώτη αναφορά για Αλβανούς γίνεται μετά τον 11ο αιώνα.

Σε ένα χώρο όπως η Αλβανία, όπου έδρασαν δύο πολυγραφότατοι λαοί, οι Έλληνες και οι Λατίνοι, θα ήταν αδύνατον να μην αναφερθούν στην παρουσία αυτού του λαού στην περιοχή. Αυτή είναι η μεγαλύτερη απόδειξη της μη αυτοχθονίας τους. Οι Αλβανοί είναι επήλιδες σε εδάφη Ελληνικά. Καλό είναι λοιπόν να μην εκπλήσσονται που μόνο ελληνικές αρχαιότητες ανευρίσκονται στη χώρα τους.

* Παρατηρούμε ότι ενώ τον 6ο αιώνα έχει περιοριστεί η χρήση του ονόματος «Έλληνας» με την εθνοτική του σημασία και έχει αντικατασταθεί με το όνομα «Γραικός», ωστόσο δεν έχει εκλείψει η χρήση του εντελώς.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου