Η EE παρακολουθεί στενά την υπόθεση απαλλοτριώσης ελληνικών περιουσιών στην Αλβανία

 Η EE παρακολουθεί στενά την υπόθεση απαλλοτριώσης ελληνικών περιουσιών στην Αλβανία

Απάντηση έδωσε η Κομισόν, δια του αρμόδιου Επιτρόπου διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γιοχάνες Χαν, στην ερώτηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη, σχετικά με τις ενέργειες της αλβανικής ηγεσίας να προχωρήσει σε υποχρεωτική απαλλοτριώση περιουσιών μελών της ελληνικής μειονότητας.

Όπως αναφέρει ο κ. Χαν, «η Επιτροπή αξιολόγησε την κατάσταση με τα περιουσιακά δικαιώματα στην Αλβανία» και «θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις σχετικές εξελίξεις», επισημαίνοντας πως «η εδραίωση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και ο σεβασμός του κράτους δικαίου στην επίλυση περιουσιακών διαφορών σε ολόκληρη την Αλβανία είναι ουσιαστικής σημασίας για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων».

Στην σχετική ερώτησή του, ο Δημ. Παπαδημούλης, είχε τονίσει ότι «οι αυθαίρετες ενέργειες της Αλβανίας θέτουν κρίσιμα ερωτήματα ερωτήματα σεβασμού του κράτους δικαίου και του δικαιώματος στην ιδιοκτησία καθώς και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των μειονοτήτων», ενώ ρωτούσε να μάθει «ποια αναγκαία μέτρα λαμβάνει για την προστασία των περιουσιών των μελών της ελληνικής γηγενούς μειονότητας» η Κομισιόν, δεδομένου ότι «δεν έχει σημειωθεί ακόμη πρόοδος όσον αφορά τη βελτίωση του νομικού πλαισίου για την καταγραφή, απαλλοτρίωση και αποζημίωση – πολύ περισσότερο όταν αυτό άπτεται θεμάτων προστασίας των μειονοτήτων».

Ακολουθεί η πλήρης ερώτηση και απάντηση:

προς την Επιτροπή

Θέμα: Aπαλλοτριώσεις περιουσιών της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία

Η αλβανική ηγεσία προχωρά σε υποχρεωτική απαλλοτρίωση περιουσιών των μελών της ελληνικής μειονότητας. Για τον λόγο αυτό επανέρχομαι μετά από προηγούμενη σχετική ερώτησή μου και απάντησή σας (26.2.2019) στο ζήτημα αυτό. Εν προκειμένω τίθενται κρίσιμα ερωτήματα σεβασμού του κράτους δικαίου και του δικαιώματος στην ιδιοκτησία καθώς και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των μειονοτήτων.

Η παλαιότερη απόφαση του υπουργικού συμβουλίου της Αλβανίας που παραχωρούσε παρανόμως και με απόλυτη αδιαφάνεια στο Υπουργείο Τουρισμού, για τουριστική αξιοποίηση, ιδιωτικές περιουσίες μελών της ελληνικής μειονότητας, περνά τώρα σε φάση υλοποίησης. Η απόφαση αυτή είναι αντίθετη με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, αλβανικές δικαστικές αποφάσεις και τις πάγιες συστάσεις της ΕΕ.

Δεδομένου ότι η Επιτροπή έχει δηλώσει ότι είναι ενήμερη και παρακολουθεί το θέμα, ερωτάται:

  1. Ποια επιπρόσθετα αναγκαία μέτρα λαμβάνει για την προστασία των περιουσιών των μελών της ελληνικής γηγενούς μειονότητας από τις συνεχιζόμενες αυθαίρετες και παράνομες πολιτικές αποφάσεις της αλβανικής πλευράς;
  2. Ποια έκτακτα μέτρα λαμβάνει δεδομένου ότι, όπως έχει τονίσει, δεν έχει σημειωθεί ακόμη πρόοδος όσον αφορά τη βελτίωση του νομικού πλαισίου για την καταγραφή, απαλλοτρίωση και αποζημίωση – πολύ περισσότερο όταν αυτό άπτεται θεμάτων προστασίας των μειονοτήτων;
  3. Πόσο επηρεάζουν οι αυθαίρετες αυτές ενέργειες τις σχέσεις καλής γειτονίας και την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας;

Απάντηση του κ. Hahn εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2019 υπενθυμίστηκε η σημασία των δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες και το δικαίωμα ιδιοκτησίας κατά τη διεύρυνση και τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης.

Η εδραίωση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και ο σεβασμός του κράτους δικαίου στην επίλυση περιουσιακών διαφορών σε ολόκληρη την Αλβανία είναι ουσιαστικής σημασίας για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή, στην έκθεσή της για την Αλβανία, αξιολόγησε την κατάσταση σχετικά με τα περιουσιακά δικαιώματα στην Αλβανία, μεταξύ άλλων το νομοθετικό πλαίσιο. Οι υπηρεσίες της θα εξακολουθήσουν να παρακολουθούν στενά τις σχετικές εξελίξεις και είναι έτοιμες να παράσχουν περαιτέρω τεχνική και οικονομική βοήθεια με σκοπό την υλοποίηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων στον τομέα αυτό.

Η Επιτροπή συνεχίζει να συνεργάζεται τακτικά με τις αλβανικές αρχές σχετικά με τα ζητήματα που αφορούν την προστασία των μειονοτήτων, καθώς και με την εν εξελίξει διαδικασία έγκρισης του συναφούς παράγωγου δικαίου.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου