ΟΗΕ: Η διαχείριση των απορριμμάτων στην Αλβανία είναι σημαντικά ελλειπής

ΟΗΕ: Η διαχείριση των απορριμμάτων στην Αλβανία είναι σημαντικά ελλειπής

Η Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη στα Ηνωμένα Έθνη εξέτασε την περιοδική έκθεση για την Αλβανία φέτος τον Ιανουάριο, εστιάζοντας σε ορισμένες από τις σημαντικότερες εξελίξεις, ένα μεγάλο μέρος των οποίων σημειώθηκαν ήδη από τον Νοέμβριο του 2023.

Αγγίζοντας το θέμα της αυξημένης μετανάστευσης ως αποτέλεσμα των διαφορών στο βιοτικό επίπεδο ή της συρρίκνωσης του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας, η έκθεση εστιάζει επίσης στον ενεργειακό τομέα και τη διαχείριση των απορριμμάτων. Σχετικά με το τελευταίο, υπάρχει μόνο μία πρόταση που παρουσιάζει συνοπτικά την κατάσταση του πώς γίνεται αντιληπτή αυτή η πτυχή για τη χώρα.

Συγκεκριμένα, στην ενότητα «Η διαφοροποίηση και η αύξηση της απόδοσης θα αύξανε την ενεργειακή ασφάλεια» αναφέρεται: οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στην Αλβανία είναι πολύ χαμηλότερες από αυτές της περιοχής, ενώ η ενεργειακή απόδοση είναι σχετικά υψηλή.

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στην υδροηλεκτρική ενέργεια, η οποία εξακολουθεί να προσφέρει αναξιοποίητες δυνατότητες ανάπτυξης.

Ωστόσο, η χώρα χρειάζεται ακόμη να εισάγει ηλεκτρική ενέργεια σε περιόδους ξηρασίας, ενώ οι απώλειες στον τομέα αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ένα πέμπτο της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

Η Αλβανία είναι εκτεθειμένη σε σεισμούς και πλημμύρες, γεγονός που αυξάνει την περιβαλλοντική ευπάθεια και, δεδομένης της τρέχουσας δομής εφοδιασμού, υπονομεύει την ενεργειακή ασφάλεια. Η διαχείριση των απορριμμάτων παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις.

Η έκθεση δεν παρέχει περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το τι ορίζεται ως οι ελλείψεις στη διαχείριση των απορριμμάτων ή οι αδυναμίες που εντοπίζονται. Επί του παρόντος, η διαχείριση των απορριμμάτων στη χώρα προσανατολίζεται σε δύο κατευθύνσεις.

Πρώτον, με τις χωματερές που έχουν υποστηριχθεί με αρκετά δάνεια της γερμανικής τράπεζας και που έχουν γίνει σε ορισμένες περιοχές της Αλβανίας, όπου πρόσφατα δίνεται φωνή και στην κυκλική οικονομία.

Το πιο πρόσφατο είναι το έργο που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση αξίας 19 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του έργου «ΕΕ Κυκλική Οικονομία - Περιφερειακό Πρόγραμμα Διαχείρισης Αποβλήτων», το οποίο στοχεύει να στηρίξει την Αλβανία στην αύξηση της ανακύκλωσης, τη δημιουργία χωματερών και τη διαχείριση των απορριμμάτων σύμφωνα με τις πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην περίπτωση αυτή, το έργο αυτό υποστηρίζει συγκεκριμένα τις περιφέρειες Αργυροκάστρου, Αυλώνας, Νότου συνολικά και Κούκες.

Μια άλλη εναλλακτική λύση επιτόπιας διαχείρισης είναι μέσω αποτεφρωτηρίων που βρίσκονται υπό διερεύνηση από το SPAK. Τον Αύγουστο του περασμένου έτους, το ίδρυμα αυτό κατέσχεσε το αποτεφρωτήριο των Τιράνων, ενώ νωρίτερα το 2022 κατασχέθηκε αυτό στο Φίερ και μετά το κλείσιμο της έρευνας, η υπόθεση έληξε με την καταδίκη πολλών ατόμων. Το αποτεφρωτήριο του Ελμπασάν, από την άλλη, τελεί υπό τη διαχείριση των δήμων αυτής της περιφέρειας.

...

Αποτεφρωτήριο των Τιράνων: Οι έρευνες αποκαλύπτουν παραβιάσεις και διασυνδέσεις με τους εμπλεκόμενους επιχειρηματίες

Στην Αλβανία, οι έρευνες της Ειδικής Εισαγγελίας για το αποτεφρωτήριο των Τιράνων, που οδήγησαν στην έκδοση 15 ενταλμάτων σύλληψης, αποκάλυψαν σειρά παρατυπιών στις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για τ...

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου