Η τροφοδοσία του TEC Αυλώνα μεταξύ TAP και LNG

Η τροφοδοσία του TEC Αυλώνα μεταξύ TAP και LNG

Η θέση σε λειτουργία του θερμοηλεκτρικού εργοστασίου της Αυλώνας, το οποίο από την ολοκλήρωσή του το 2010 δεν έχει τεθεί ποτέ σε λειτουργία, προβλέπει την ενσωμάτωση του φυσικού αερίου αντί για το πετρέλαιο, και για αυτόν τον σκοπό υπάρχουν δύο επιλογές στο τραπέζι της αλβανικής κυβέρνησης.

Στην αρχή, το πιο πιθανό σενάριο για την εφοδιαστική αλυσίδα φυσικού αερίου ήταν η σύνδεση με τον TAP μέσω του αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου, αλλά η είσοδος ενός άλλου έργου, όπως το έργο του υγροποιημένου φυσικού αερίου με την υποστήριξη των Αμερικανών, φαίνεται ότι κερδίζει έδαφος. Στα έγγραφα επενδύσεων της δημόσιας εταιρείας φυσικού αερίου στη χώρα παρέχονται λεπτομέρειες για αυτήν την πτυχή.

«Ένας αγωγός 40 χιλιομέτρων, προγραμματισμένος για να συνδέσει τον αγωγό TAP με το θερμοηλεκτρικό εργοστάσιο Αυλώνας (η χωρητικότητα του θερμοηλεκτρικού εργοστασίου είναι 297 MW, από τα οποία τα υπάρχοντα 97 MW πρέπει να μετατραπούν από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο). Με επιχορήγηση 1,1 εκατομμυρίου ευρώ από τον ΕΤΕΒΠ (Πλαίσιο Επενδύσεων για τα Δυτικά Βαλκάνια), το λεπτομερές έργο και ο φάκελος του διαγωνισμού για το έργο του αγωγού φυσικού αερίου Trans-Adriatic-Pipeline (TAP) στο σημείο εξόδου στο θερμοηλεκτρικό εργοστάσιο της Βλόρας (TPP) έχουν προχωρήσει πρόσφατα, ενώ η ΕΤΕΑΑ υποσχέθηκε να παράσχει δάνειο ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου. Η αρχική εκτίμηση του κόστους του έργου είναι 17,5 εκατομμύρια ευρώ, αλλά ο Covid και ο πόλεμος στην Ουκρανία έχουν επηρεάσει σημαντικά το κόστος χάλυβα και άλλων κόστων κατασκευής των αγωγών.

Ωστόσο, ένα τέτοιο έργο θα μπορούσε να επικαλυφθεί σημαντικά με τον αγωγό Αυλώνα - Φίερι που συνδέει το Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο με το TAP. Η ανάλυση του αγωγού φυσικού αερίου Αυλώνα - Φίερι είναι πιο προηγμένη και υποθέτει μια πιο αποδοτική παροχή προς το TEC Αυλώνα από τον κοντινό Αγωγό Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, επομένως αυτό το έργο θα μπορούσε να υπερισχύσει στη σύνδεση μεταξύ του Θερμοηλεκτρικού Κέντρου της Αυλώνας και του TAP», αναφέρεται στο έγγραφο.

Ωστόσο, το έγγραφο δεν αποκλείει εντελώς το μέρος του αγωγού φυσικού αερίου TAP, αλλά αντίθετα εξετάζει μια καλύτερη συνδυαστική επιλογή βάσει του χρόνου και των δυνατοτήτων. Έτσι, η Albgaz αναγνωρίζει ότι το TEC Αυλώνα μπορεί επίσης να εφοδιαστεί από το TAP μετά την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου Αυλώνα - Φίερι, έτσι ώστε μια τέτοια ροή να μπορεί να υπάρχει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σχετικά με αυτήν τη δεύτερη επιλογή, μια προηγούμενη μελέτη εφικτότητας έχει συμπεράνει ότι υπάρχουν δύο επιλογές για την ανάπτυξη της συνδετικής υποδομής, η πρώτη με κόστος 32,2 εκατομμυρίων ευρώ και η δεύτερη με κόστος 39,6 εκατομμυρίων ευρώ.

×
Subscribe

Eurostat: Η Βόρεια Αλβανία με τον μεγαλύτερο αριθμ...
Πρέσβης της ΕΕ Luigi Soreca προς Αλβανία: Βρείτε τ...

Σχετικά άρθρα