Αλβανία: Επενδύσεις απαραίτητες για ομαλή ενσωμάτωση των μελλοντικών ενεργειακών εγκαταστάσεων

Αλβανία: Επενδύσεις απαραίτητες για ομαλή ενσωμάτωση των μελλοντικών ενεργειακών εγκαταστάσεων

Η Αλβανία βιώνει μια άνευ προηγουμένου έκρηξη ενδιαφέροντος για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, με δεκάδες χιλιάδες MW να λαμβάνουν έγκριση για εγκατάσταση.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, έως το 2025, 16 σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής, συνολικής ισχύος 556,5 MW, έχουν ήδη υπογράψει συμφωνίες σύνδεσης με το σύστημα μεταφοράς.

Επιπλέον, 125 μονάδες, συνολικής σχεδιασμένης ισχύος 10.239 MW, έλαβαν έγκριση ή επανέγκριση για σύνδεση. Η δυναμικότητα αυτή υπερβαίνει κατά πολύ την τρέχουσα παραγωγική δυναμικότητα της χώρας, η οποία ανέρχεται σε περίπου 2.675 MW.

Η ραγδαία αύξηση του ενδιαφέροντος οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, όπως η αυξημένη ζήτηση ενέργειας, η στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η βελτίωση του επενδυτικού κλίματος.

Η ανάπτυξη νέων μονάδων παραγωγής ενέργειας φέρνει σημαντικά οφέλη, όπως η μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές ενέργειας, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και η ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας.

Ωστόσο, η ομαλή ενσωμάτωση των νέων πηγών ενέργειας στο σύστημα αποτελεί πρόκληση. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας τονίζει την ανάγκη για άμεσες και σημαντικές επενδύσεις στην αναβάθμιση του δικτύου μεταφοράς και στην ανάπτυξη υποδομών αποθήκευσης ενέργειας.

Επιπλέον, απαιτούνται προσεκτικές μελέτες για την αποφυγή αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως η ρύπανση και η υποβάθμιση του φυσικού τοπίου.

...

Αλβανία και Ισλανδία παράγουν πλέον σχεδόν 100% ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ

Το 2023 σηματοδότησε ρεκόρ για την αιολική ενέργεια, με τον κόσμο να εγκαθιστά 116 GW νέας ισχύος, αύξηση 50% σε σχέση με το 2022. Η Κίνα ηγήθηκε, ενώ η Ευρώπη σημείωσε ρεκόρ υπεράκτιας αιολικής ενέργ...

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου