ΔΝΤ: Το βασικό επιτόκιο στην Αλβανία πρέπει να αυξηθεί στο 4,5%

ΔΝΤ: Το βασικό επιτόκιο στην Αλβανία πρέπει να αυξηθεί στο 4,5%

Η Τράπεζα της Αλβανίας αύξησε την περασμένη εβδομάδα το βασικό επιτόκιο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες, φτάνοντας το στο 3,25%.

Από τον Μάρτιο του 2022, όταν ξεκίνησε η σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής ως μηχανισμός καταπολέμησης του πληθωρισμού, η Τράπεζα της Αλβανίας αύξησε το βασικό επιτόκιο 6 φορές από το ιστορικό ελάχιστο επίπεδο που ήταν 0,5% στις αρχές του 2022.

Ο διοικητής της Τράπεζας της Αλβανίας, Gent Sejko, δήλωσε ότι οι υψηλές πληθωριστικές πιέσεις από την εγχώρια οικονομία παραμένουν παράγοντας κινδύνου για τη σταθερότητα των τιμών στη χώρα και ότι η ισορροπία των κινδύνων για τον πληθωρισμό έχει μετατοπιστεί προς τα πάνω.

Η αύξηση των επιτοκίων αναμένεται να συνεχιστεί. Κατά την τελευταία επίσκεψη στη χώρα μας, η αποστολή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου συνέστησε στην Τράπεζα της Αλβανίας να αυξήσει το βασικό επιτόκιο στο 4,5% από το σημερινό 3%, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος για τον πληθωρισμό 3%.

«Με την αύξηση των εσωτερικών πληθωριστικών πιέσεων, σε συνθήκες σύσφιξης της αγοράς εργασίας και με τα πραγματικά επιτόκια να παραμένουν αρνητικά, υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω αύξηση του βασικού επιτοκίου.

Μια σταδιακή αύξηση του βασικού επιτοκίου προς μια ουδέτερη θέση, που εκτιμάται σε περίπου 4,5%, θα βοηθούσε τον πληθωρισμό στον στόχο στις αρχές του 2025», ανέφερε το ΔΝΤ στην επίσημη δήλωση μετά από σχεδόν δύο εβδομάδες επιθεωρήσεων της δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής των ιδρυμάτων της χώρας.

Το Ταμείο υποστήριξε ότι, παρόλο που υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με την εξέλιξη του πληθωρισμού, απαιτείται μια πιο ευέλικτη προσέγγιση που να επιτρέπει τη λήψη αποφάσεων για την αύξηση του βασικού επιτοκίου μετά τη συνεδρίαση.

Μετά από αύξηση 2,5 έως 3%, δικαίως η Τράπεζα της Αλβανίας σταμάτησε να αυξάνει το βασικό επιτόκιο τον Μάρτιο, καθώς ο πληθωρισμός άρχισε να μειώνεται, αλλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η εγχώρια παραγωγή φαίνεται να αποκαθιστούν την πίεση στις τιμές, επομένως σύμφωνα με το Ταμείο τα επιτόκια πρέπει ανέβουν.

Η Τράπεζα της Αλβανίας, από την πλευρά της, εξήγησε ότι η ταχεία ενίσχυση του λεκ κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους αντανακλά ένα σταθερό πλεόνασμα νομίσματος στην εγχώρια αγορά, ως αποτέλεσμα της ταχείας και ισχυρής ανάπτυξης του τουρισμού, των άμεσων ξένων επενδύσεων και των εμβασμάτων.

Αυτός ο παράγοντας κατέστησε δυνατή τη διατήρηση χαμηλότερου επιπέδου του βασικού επιτοκίου, προσφέροντας στην αλβανική οικονομία χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης και ελαφρύνοντας την οικονομική επιβάρυνση των δανειοληπτών.

Μετά από πτωτική τάση μέχρι τον Μάιο του 2023, ο πληθωρισμός άρχισε να αυξάνεται ξανά τον Σεπτέμβριο, φτάνοντας στο 4,1% από 4% τον Αύγουστο. 

×
Subscribe

Τα συστήματα τελωνειακής σάρωσης στην Αλβανία έλαβ...
Νέο νομοσχέδιο για αμνηστία σε κατάδικους θα εφαρμ...

Σχετικά άρθρα