Η Αλβανία ενδιαφέρεται να αγοράσει από την Ελλάδα 5.000 τρακτέρ και 15.000 αγροτικά μηχανήματα

alvania_agorazei_trakter_apo_ellada
 • Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα της πρεσβείας της χώρας μας στα Τίρανα

 • Αναλυτικά, το αλβανικό ενδιαφέρον για διμερή συνεργασία με την Ελλάδα στον αγροτικό τομέα

  Στην αγορά 5.000 νέων τρακτέρ και περίπου 15.000 αγροτικών μηχανημάτων διαφόρων τύπων από την Ελλάδα αλλά και σε άλλους οκτώ τομείς του αγροτικού τομέα, εντοπίζεται το αλβανικό ενδιαφέρον για διμερή συνεργασία με τη χώρα μας, σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα του γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της πρεσβείας μας στα Τίρανα.

  Όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό σημείωμα, «η ανάπτυξη του αγροτικού τομέα αποτελεί βασική προτεραιότητα της Αλβανικής Κυβέρνησης, καθώς η συμβολή του στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας είναι αδιαμφισβήτητη. Ειδικότερα, το Εθνικό Σχέδιο για τον Αγροτικό Τομέα για το 2018, είναι το σημαντικότερο των τελευταίων ετών και περιλαμβάνει τομεακές δράσεις για την γεωργία, την κτηνοτροφία, την αλιεία και τη γεωργική μεταποίηση. Εστιάζει στην αύξηση των εξαγωγών γεωργικών, κτηνοτροφικών και αγροδιατροφικών προϊόντων, τον περιορισμό των εισαγωγών και την υιοθέτηση προτύπων ασφάλειας τροφίμων.

  Από τις επαφές του Γραφείου ΟΕΥ Τιράνων τους αρμόδιους αλβανικούς φορείς, ήτοι το α/Υπουργείο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και το Εθνικό Συμβούλιο Αγροβιομηχανίας (KASH), διαπιστώθηκε το έντονο ενδιαφέρον για μεταφορά τεχνογνωσίας σε όλους τους προαναφερθέντες τομείς, συμπεριλαμβανομένου του αγροτουρισμού. Εξάλλου, μέλη του KASH συμμετέχουν σταθερά τα τελευταία χρόνια στις συναφείς Διεθνείς Εκθέσεις, που διοργανώνονται στην Ελλάδα, AGROTICA και AGROTHESSALY.

  Στο πλαίσιο των ανωτέρω εκτιμήσεων, το Γραφείο μας διοργάνωσε αποστολή 30 Αλβανών επιχειρηματιών, καθώς και στελεχών από τους εν λόγω φορείς στην Δ.Ε AGROTICA (Θεσ/νίκη,1-4/2/2018) στο πλαίσιο του Προγράμματος Hosted Buyers της HELLEXPO.

  Σημειώνεται επίσης ότι η ανταπόκριση των παραγωγικών φορέων και επιχειρήσεων, εκατέρωθεν των συνόρων, υπήρξε ενθουσιώδης όταν διοργανώθηκε από το Γραφείο μας το 1ο Ελληνο-Αλβανικό Εργαστήριο στον αγροτικό τομέα (Κορυτσά, 5/4/2017), υπό την αιγίδα του ανωτέρω Υπουργείου και την υποστήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων, όπου έλαβαν μέρος συνολικά 200 άτομα περίπου, μεταξύ των οποίων, καλλιεργητές και παραγωγοί, πανεπιστημιακοί και εμπειρογνώμονες, γεωπόνοι, κτηνοτρόφοι, έμποροι και διανομείς λιπασμάτων, φυτωρίων, σπόρων και λοιπών γεωργικών προϊόντων.

  Ειδικότερα το αλβανικό ενδιαφέρον για διμερή συνεργασία εντοπίζεται:
  1. Στην αγορά 5.000 νέων τρακτέρ και περίπου 15.000 αγροτικών μηχανημάτων διαφόρων τύπων. Τα μηχανήματα αυτά είναι απαραίτητα για την κάλυψη των νέων αναγκών της γεωργικής παραγωγής και για την αναβάθμιση του παλαιού γεωργικού εξοπλισμού, συντήρηση του οποίου συνεπάγεται σήμερα πολύ υψηλό κόστος και χαμηλή ποιότητα παρεχομένων υπηρεσιών. Εταιρείες στην Ελλάδα, οι οποίες έχουν την αποκλειστική διάθεση αγροτικού εξοπλισμού σημαντικών διεθνών κατασκευαστών, θα μπορούσαν να προμηθεύσουν την Αλβανία με τρακτέρ και γεωργικά μηχανήματα. Η ενίσχυση της συνεργασίας με τις εν λόγω εταιρείες θα ήταν επωφελής και για τις δύο χώρες.
  2. στην τεχνική υποστήριξη των 64 Ενώσεων Αγροτικής Συνεργασίας (SHBB) από έλληνες εμπειρογνώμονες και την εκπαίδευση των στελεχών τους, στην κατάρτιση προγραμμάτων για την απορρόφηση της χρηματοδοτήσεων του αγροτικού τομέα από το Πρόγραμμα IPARD II και τον αλβανικό κρατικό προϋπολογισμό,
  3. στην τεχνική υποστήριξη για την τη δημιουργία νέων Ενώσεων Αγροτικής Συνεργασίας (SHBB) σε κάθε χωριό, ομάδα χωριών ή διοικητική μονάδα,
  4. στην παροχή συνδρομής στον τομέα ασφάλισης της παραγωγής και για τη λήψη δανείων με ευνοϊκούς όρους για την άσκηση της αγροτικής δραστηριότητας,
  5. στην προώθηση της διαδικασίας αδελφοποίησης των Ενώσεων Αγροτικής Συνεργασίας (SHBB) με τους αντίστοιχους ανά τομέα οργανισμούς στην Ελλάδα,
  6. στην παροχή συνδρομής για την υλοποίηση του προτεινόμενου από τις Ενώσεις Επιχειρηματικότητας Αγροτουρισμού στην Αλβανία Προγράμματος για την επισημοποίηση του τομέα μέσω της δημιουργίας μιας Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας, η οποία θα περιλαμβάνει την ηλεκτρονική κάρτα του αγρότη, τον ηλεκτρονικό κατάλογο του αγροκτήματος και το Εθνικό Κέντρο Εγγραφής των αγροτικών επιχειρήσεων,
  7. στην ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των αντίστοιχων ενώσεων αγροτικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και του ΚΑSH με σκοπό τη βελτίωση αποτελεσματικότητας ανταλλαγής πληροφοριών, προώθησης και προστασίας συμφερόντων των SHBB,
  8. στον συντονισμό δραστηριοτήτων τους στο πλαίσιο της πρόσφατης πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την στήριξη και ανάπτυξη της κοινωνικής γεωργίας, αγροτικής βιομηχανίας και των αγροτικών περιοχών γενικότερα, ιδιαίτερα εκείνων που βρίσκονται σε διασυνοριακές περιοχές στις βαλκανικές χώρες.
  9. στη μεταφορά εμπειρίας και τεχνογνωσίας από την Ελλάδα σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν στην ενεργοποίηση και υποστήριξη της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς και της μετεκπαίδευσης των εργαζομένων στον τομέα της γεωργίας και της τεχνολογίας τροφίμων.

  Εκτός από την ανωτέρω συνεργασία σε ό, τι αφορά στη μεταφορά της πολύτιμης ελληνικής εμπειρίας και τεχνογνωσίας για την οργάνωση, επισημοποίηση και πιστοποίηση του αγροτικού τομέα και των γεωργικών επιχειρήσεων στην Αλβανία, ζητείται παράλληλα η ελληνική συνεργασία για τη βελτιστοποίηση της αγροτικής παραγωγής όσον αφορά στην τεχνολογία, γραμμές μεταποίησης γεωργικών προϊόντων και τις καινοτομίες.

  Ειδικότερα:

  Δυνατότητες και ευκαιρίες συνεργασίας στους τομείς: παραγωγής, συλλογής, αποθήκευσης, μεταποίησης, συσκευασίας, τυποποίησης προϊόντων και πρώτων υλών που παράγονται και μπορούν να εξαχθούν.

  Στον τομέα της Γεωργίας

  Στον τομέα της παραγωγής, μεταποίησης και εξαγωγής νωπών και κονσερβοποιημένων λαχανικών.

  Στην Αλβανία καλλιεργούνται λαχανικά σε έκταση περίπου 31.176 εκτάρια, σε απλά θερμοκήπια 1.400 εκτάρια, ενώ σε θερμαινόμενα θερμοκήπια 71 εκτάρια. Επίσης καλλιεργούνται όψιμα λαχανικά μετά τη συγκομιδή ορισμένων δημητριακών όπως σιτάρι ή κτηνοτροφικών φυτών σε έκταση 1.360 εκταρίων.

  Στην Αλβανία παράγονται φρέσκα λαχανικά σε μεγάλη ποικιλία και σε ποσότητα 1,4 εκατομμυρίων τόνων περίπου κατ’ έτος. Από αυτά, σε θερμοκήπια παράγονται 120 χιλιάδες τόνοι κατ’ έτος περίπου, εκ των οποίων σε απλά θερμοκήπια 113 χιλιάδες τόνοι κατ’ έτος, ενώ σε θερμαινόμενα θερμοκήπια 7.000 τόνοι κατ’ έτος περίπου. Η παραγωγή γεωργικών προϊόντων σε θερμοκήπια λαμβάνει χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και μάλιστα από τον Απρίλιο έως τον Δεκέμβριο, ενώ προγραμματίζεται με βάση τη ζήτηση στην αγορά. Ενώ η παραγωγή λαχανικών που παράγονται στο ανοικτό χώρο αρχίζουν τον Μάιο – Σεπτέμβριο.

  Η Αλβανία διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα ειδικά για την παραγωγή λαχανικών υψηλής ποιότητας. Διαθέτει ζεστό κλίμα με ηλιοφάνεια πολλές ημέρες το χρόνο και καθαρή παραγωγική γη, καθώς είναι πολύ περιορισμένη η χρήση χημικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Διαθέτει άφθονα νερά για άρδευση. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι, εφόσον εξασφαλισθεί η διάθεση στην διεθνή αγορά, είναι εφικτή η παραγωγή νωπών λαχανικών υψηλής ποιότητας σε ποσότητες μέχρι και 140 χιλιάδων τόνων περίπου.

  Όσον αφορά τον τομέα των νωπών λαχανικών προτείνονται:

  α) Συνεργασία με εξειδικευμένες ελληνικές εταιρείες προκειμένου να εξασφαλιστεί η αγορά πωλήσεων παραγωγής σε χώρες της ΕΕ και πέραν αυτής. Συγχρηματοδότηση κατασκευής θερμοκηπίων, τόσο με πλαστική κάλυψη όσο και για τα θερμοκήπια με ηλιακή θέρμανση, με πάνελ ηλιακής ενέργειας αλλά με θέρμανση με καύσιμα.

  β) Οι εγχώριοι εταίροι και οι δυνατότητες στην Αλβανία υφίστανται να διπλασιάσουν όχι μόνο την καλλιεργούμενη έκταση γης αλλά και την υφιστάμενη ποσότητα παραγωγής νωπών λαχανικών σε θερμοκήπια.

  γ) Συνεργασία για την κατασκευή και συγχρηματοδότηση ψυκτικών αποθηκών και μονάδων πλύσης, επιλογής, τυποποίησης και συσκευασίας φρέσκων λαχανικών με προορισμό την εξαγωγή προκειμένου να συμπληρωθούν οι καθορισμένες ποσοστώσεις από τις χώρες της ΕΕ.

  δ) Συνεργασία για την κατασκευή και για συγχρηματοδότηση στην κατασκευή μονάδων επεξεργασίας, κονσερβοποίησης και συσκευασίας λαχανικών διότι κατά την χρονική περίοδο Ιουνίου – Αύγουστου υπάρχει μεγάλη ποσότητα παραγωγής σε χαμηλές τιμές.

  ε) Συνεργασία για την πλήρωση των κριτηρίων που καθορίζονται από την ΕΕ και Αλβανική Κυβέρνηση για την λήψη επιχορήγησης (grant) ύψους 94 εκ. Ευρώ προς τους Αλβανούς γεωργούς, στο πλαίσιο προγράμματος IPARD II, για την χρονική περίοδο 2018-2020, στον τομέα γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης.

  Τομέας φαρμακευτικών φυτών

  Η Αλβανία παράγει 10.600 τόνους καλλιεργήσιμων φαρμακευτικών φυτών υψηλής ποιότητας και μεγάλης ποικιλίας κατ’ έτος. Οι εταιρείες που ασχολούνται με την δραστηριότητα αυτή ζητούν:

  α) Συνεργασία για την κατασκευή χώρου αποθήκευσης πρώτης ύλης, μονάδων συλλογής, επεξεργασίας και συσκευασίας φαρμακευτικών φυτών, κατασκευής εργαστηρίων για την παραγωγή ελαίων φαρμακευτικών φυτών σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς. Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητη η συνεργασία για την συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης στο πλαίσιο Προγράμματος IPARD II.

  β) Συνεργασία για την αναζήτηση αγορών για μεγάλες ποσότητες φασκόμηλου και μερικών άλλων φαρμακευτικών φυτών.

  Τομέας δενδροκαλλιέργειας για φρούτα και εσπεριδοειδή.

  Στην Αλβανία παράγονται 205.000 τόνοι φρούτων το χρόνο, ποσότητα η οποία δεν επαρκεί για την κάλυψη της εσωτερικής ζήτησης, όσον αφορά πολλές ποικιλίες φρούτων, με αποτέλεσμα οι ανάγκες της χώρας να καλύπτονται μέσω των εισαγωγών.

  Σήμερα έχουν αυξηθεί οι εκτάσεις στις οποίες καλλιεργούνται ρόδια, σύκα, ελιές και μήλα. Η παραγωγή των μανταρινιών σε μερικά χρόνια αναμένεται να διπλασιαστεί και να ανέλθει σε 50.000 τόνους ετησίως, καθώς και η παραγωγή εσπεριδοειδών και ακτινίδιών, η οποία θα διπλασιαστεί.

  Συνεπώς, οι αλβανοί παραγωγοί έχουν ανάγκη την:

  α) Συνεργασία για την αύξηση της παραγωγής/εμπορίας εσπεριδοειδών, ιδιαίτερα της ποικιλίας Clementine Mandarin, καθώς η δυναμικότητα των εξαγωγών αναμένεται να ανέλθει προσεχώς σε 30.000 και πλέον τόνους.

  β) Συνεργασία για την εισαγωγή από την Ελλάδα νέων φιντανιών μανταρινιών και εν γένει εσπεριδοειδών, κατασκευή γραμμών επιλογής, συσκευασίας και ψυκτικών αποθηκών και αποθηκών συντήρησης εσπεριδοειδών.

  Στους τομείς αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

  I – Ο αλβανικός αλιευτικός στόλος αλιεύει συνολικά 4.368 τόνους αλιευμάτων, που αφορούν ειδικότερα σε:

  – θαλάσσια αλιεία 2.830 τόνοι,

  – παράκτια αλιεία 580 τόνοι,

  – αλιεία σε λιμνοθάλασσα 364 τόνοι,

  – αλιεία σε εσωτερικά ύδατα 594 τόνοι.

  II – Υδατοκαλλιέργεια 604 τόνοι

  ΙΙΙ – Μαλάκια 308 τόνοι

  Συνολικά I + II + III = 4.368 + 604 + 308 = 5.274 τόνοι

  Οι εταιρείες του αλιευτικού κλάδου χρησιμοποιούν στόλο παλιάς τεχνολογίας, ενώ παράλληλα δεν διαθέτουν ναυπηγοεπισκευαστικό χώρο για την επισκευή των πλοίων. Εξάλλου, δεν διαθέτουν εξειδικευμένο κέντρο συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης των ψαριών. Ωστόσο, διαθέτουν επαρκή ικανότητα για την μεταποίηση, συσκευασία και εξαγωγή της σαρδέλας και αντζούγιας.

  Για τον τομέα αυτό οι εταιρείες έχουν ανάγκη τη συνεργασία:

  α) για την ανανέωση του αλιευτικού στόλου και τη δημιουργία μιας πλατφόρμας για την επισκευή των αλιευτικών τους.

  β) για την κατασκευή ενός κέντρου για τη συλλογή, επεξεργασία και τυποποίηση των ψαριών.

  γ) για την εισαγωγή εξοπλισμού και τροφών για υδατοκαλλιέργειες και ιδίως μυδιών κοντά στην ακτή.

  δ) Οι παραγωγοί υδατοκαλλιέργειας και ιδίως μυδιών στη λίμνη Butrint έχουν ανάγκη τη συνεργασία για την προσέλκυση επενδύσεων, με σκοπό την ανάπτυξη της παραγωγής και για την εύρεση αγορών για τα προϊόντα τους.

  Στον τομέας της κτηνοτροφίας

  Η Αλβανία διαθέτει τεράστια δυναμικότητα για την ανάπτυξη της παραγωγής και των εξαγωγών στον τομέα της κτηνοτροφίας.

  Οι αλβανοί κτηνοτρόφοι εκτρέφουν 2,92 εκατομμύρια αιγοπρόβατα, 503.000 αγελάδες, 213.000 περιττοδάκτυλα, 181.000 χοίρους, 292.000 κυψέλες και 8,3 εκατομμύρια πουλερικά. Παράγουν 1,16 εκατομμύρια τόνους γάλα, 776 εκατομμύρια αυγά, 160 χιλιάδες τόνους ζώντα ζώα, 3.217 τόνους μαλλί, 3.300 τόνους μέλι. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει δυνατότητα εξαγωγής προϊόντων και πρώτων υλών ζωικής προέλευσης, ενώ αντίθετα εισάγονται προϊόντα ζωικής προέλευσης 200 εκατομμύρια ευρώ ετησίως σε αξία.

  Οι αλβανοί κτηνοτρόφοι, ιδίως εκείνοι που βρίσκονται στις παραμεθόριες περιοχές με την Ελλάδα ενδιαφέρονται για συνεργασία:

  α) στον τομέα της κτηνιατρικής, με σκοπό την εισαγωγή σύγχρονου εξοπλισμού διάγνωσης, θεραπείας και μεταφοράς εμπειρίας και τεχνογνωσίας, ιδίως για την τεχνική υποστήριξη της Ένωσης Αγροτικής Συνεργασίας (SHBB) και των ιδιωτικών κτηνιατρικών σταθμών.

  β) Στον τομέα εκτροφής, μεταφοράς, συλλογής, σφαγής και εμπορίας – πώλησης ζώντων ζώων με σκοπό την πραγματοποίηση εξαγωγών.

  γ) Στον τομέα του περιβάλλοντος για την εισαγωγή γραμμών επεξεργασίας υπολειμμάτων κτηνοτροφίας και ιδιαίτερα κοπριάς.

  δ) Για τη συλλογή πλεονασμάτων γάλακτος από τους αγρότες, δεδομένου ότι μόνο το 11% συλλέγεται για διάθεση στην αγορά, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του, λόγω της περιορισμένης ζήτησης χρησιμοποιείται ως ζωοτροφή. Επισημαίνεται ότι η περιοχή της Λάρισας ειδικότερα έχει πολύ καλή εμπειρία στον εν λόγω τομέα.

  ε) Για τη συλλογή και την επεξεργασία δερμάτων και για τη συλλογή μαλλιού, καθώς μόνο το 20% και 30% της παραγωγής τους συλλέγεται και πωλείται στην αγορά, αντίστοιχα.

πηγη:agroekfrasi.gr

Τράπεζα Πειραιώς: Συμφωνία για την πώληση θυγατρικ...
Τα σχολεία στο Βορειοηπειρωτικό χώρο: Τα σχολεία τ...
 
 1. Σχόλια (1)

 2. Σχολίασε

Σχόλια (1)

This comment was minimized by the moderator on the site

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ή ΤΟ ΠΟΛΥ ΙΤΑΛΙΚΑ , ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΣΑΣ ΠΩ ΤΟΥΡΚΙΚΑ

Δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο στο άρθρο

Αφήστε τα σχόλια σας

Συνημμένα (0 / 3)
Share Your Location

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ

Μπορείτε να μας βρείτε και να συνδεθείτε μαζί μας στα παρακάτω μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ακολουθήστε μας:


Η σελίδα είναι αφιερωμένη στην μνήμη του Γιώργου Γκιώνη