Τελευταία στην περιοχή η Αλβανία στην κατάταξη του Δείκτη Διαφάνειας

Τελευταία στην περιοχή η Αλβανία στην κατάταξη του Δείκτη Διαφάνειας

Η αλβανική κυβέρνηση έχει κάνει βήματα προόδου όσον αφορά την ψηφιοποίηση των κυβερνητικών υπηρεσιών, αλλά είναι λιγότερο διαφανής από άλλες χώρες της περιοχής όσον αφορά τη δημοσίευση επίσημων εγγράφων στο κοινό.

Τα στοιχεία που επεξεργάστηκε το «Open Data Kosova» δείχνουν ότι η βαθμολογία της Αλβανίας για τον βαθμό διαφάνειας των επίσημων στοιχείων ήταν 24,8 μονάδες, αφήνοντας πίσω μόνο τη Βοσνία. Τα καλύτερα αποτελέσματα στην περιοχή για τη διαφάνεια των δημοσίων εγγράφων είναι η Σερβία με δείκτη 50,2, ακολουθούμενη από το Μαυροβούνιο με 36,5, το Κοσσυφοπέδιο με 34,2 και τα Σκόπια με 27,4.

Ο δείκτης περιφερειακού ανοίγματος αξιολόγησε τον βαθμό θεσμικού ανοίγματος στα Δυτικά Βαλκάνια προς τους ανθρώπους και την κοινωνία σύμφωνα με τις ακόλουθες τέσσερις κατευθυντήριες αρχές: (1) διαφάνεια, (2) προσβασιμότητα, (3) ακεραιότητα και (4) ευαισθητοποίηση κατά την περίοδο 2019- 2022.

Τα ανοιχτά κρατικά δεδομένα σημαίνουν ότι οι πληροφορίες αναφέρονται και δημοσιεύονται σε κανάλια στα οποία μπορεί να έχει πρόσβαση οποιοσδήποτε χωρίς περιορισμούς. Η μελέτη που χρηματοδοτήθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη σημειώνει ότι ο όγκος των δεδομένων αυξάνει τη διαφάνεια προς τους πολίτες και κάνει το έργο της κυβέρνησης πιο κατανοητό.

Οι κυβερνήσεις μπορούν να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων και σύγχρονων υπηρεσιών με επίκεντρο τον πολίτη, προωθώντας την ελεύθερη χρήση, επαναχρησιμοποίηση και κοινή χρήση συνόλων δεδομένων.

Μέσω της διαδικτυακής διανομής Ανοιχτών Δεδομένων, αρκετές χώρες έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες διαφάνειας από τις κυβερνήσεις και τους δημόσιους θεσμούς τους, αλλά η Αλβανία έχει κακή κατάταξη σε σύγκριση με την Περιφέρεια.

Για παράδειγμα, το Υπουργείο Οικονομικών στην Αλβανία έχει δημοσιεύσει συνολικά 26 έγγραφα, ενώ το αντίστοιχο υπουργείο στα Σκόπια έχει δημοσιεύσει 42 έγγραφα, στο Κοσσυφοπέδιο 54 και στο Μαυροβούνιο, σχεδόν 41.

Το υπουργείο Υγείας της Αλβανίας είναι αδύναμο, δεν δημοσιεύει κανένα έγγραφο την εν λόγω περίοδο. Ενώ το Υπουργείο Υγείας στο Μαυροβούνιο έχει δημοσιεύσει 8 έγγραφα, στα Σκόπια 18 έγγραφα, στο Κοσσυφοπέδιο 2 έγγραφα.

Επίσης, το Υπουργείο Δικαιοσύνης στην Αλβανία έχει τον χαμηλότερο αριθμό εγγράφων που έχουν δημοσιευθεί στο διαδίκτυο με μόνο 3, ενώ το ομόλογο υπουργείο στο Μαυροβούνιο έχει δημοσιεύσει 16 έγγραφα, στα Σκόπια 11 έγγραφα και στο Κοσσυφοπέδιο 31 έγγραφα.

×
Subscribe

Σχετικά άρθρα