Παγκόσμια Τράπεζα: Τον Φεβρουάριο η εκταμίευση των 70 εκατ. δολαρίων για τη στήριξη της γεωργίας στην Αλβανία

Παγκόσμια Τράπεζα: Τον Φεβρουάριο η εκταμίευση των 70 εκατ. δολαρίων για τη στήριξη της γεωργίας στην Αλβανία

Το έργο που θα στηρίξει τον αγροτικό τομέα στην Αλβανία στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής και εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 2023, αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους.

Η Παγκόσμια Τράπεζα ανακοίνωσε ότι αυτό προήλθε από αίτημα της αλβανικής κυβέρνησης, η οποία ζήτησε η νέα ημερομηνία έναρξης να είναι η 15η Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους.

«Το έργο εγκρίθηκε στις 16 Μαρτίου 2023 και η δανειακή σύμβαση υπογράφηκε στις 4 Αυγούστου 2023. Το δάνειο δεν έχει επικυρωθεί ακόμη από τη Βουλή και το έργο δεν έχει κηρυχθεί ακόμη σε ισχύ.

Κατόπιν αιτήματος της Κυβέρνησης, έχει οριστεί νέα προθεσμία αποτελεσματικότητας, η οποία είναι η 15η Φεβρουαρίου 2024. Η επικύρωση του δανείου και στη συνέχεια η ουσιαστική προκήρυξη του έργου, εκπληρώνοντας τις πρόσθετες προϋποθέσεις αποτελεσματικότητας πριν από τη νέα προθεσμία, η οποία είναι η 15η Φεβρουαρίου 2024 είναι κρίσιμη για την έγκαιρη έναρξη των δραστηριοτήτων του έργου», ανακοίνωσε η Τράπεζα σε προκαταρκτικό έγγραφο αξιολόγησης του έργου.

Αυτό το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα υποστηρίζει το έργο Climate Resilience and Agriculture Development με ένα ταμείο 70 εκατομμυρίων δολαρίων το οποίο χωρίζεται σε τρεις συνιστώσες.

Στην πρώτη συνιστώσα είναι η προώθηση της κλιματικά έξυπνης γεωργίας και η πρόσβαση στις αγορές με κόστος 44 εκατ. δολάρια, η δεύτερη είναι η αύξηση της συμμόρφωσης με τα πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας των τροφίμων με κόστος 22 εκατ. δολάρια και η τρίτη είναι η ενίσχυση της ικανότητας ανάλυσης βάσει στοιχείων του Υπουργείου Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και των δήμων με κόστος 4 εκατ. λεκ.

Ο αναπτυξιακός στόχος του έργου είναι να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα και την κλιματική βιωσιμότητα των αλυσίδων αξίας αγροδιατροφικών προϊόντων προτεραιότητας..

Η κλιματική αλλαγή έχει γίνει μια πραγματική ανησυχία για διάφορους τομείς της παγκόσμιας οικονομίας, και η γεωργία είναι ένας από αυτούς. Μεταξύ των κινδύνων που απειλούν τον κλάδο είναι η μείωση της παραγωγικότητας ή η αύξηση των παρασίτων σε διάφορες περιοχές λόγω της αύξησης των θερμοκρασιών, της έντασης των βροχοπτώσεων ή άλλων δεικτών. Το έτος 2023 θεωρείται η πιο ζεστή χρονιά παγκοσμίως από τότε που ξεκίνησαν οι καταγραφές το 1850.

...

Σε ελεύθερη πτώση η γεωργία στην Αλβανία - Σε αγωνία δεκάδες χιλιάδες αγρότες

Από τις αρχές της τελευταίας δεκαετίας, η γεωργία διατηρούσε σταθερούς ρυθμούς ανάπτυξης στην Αλβανία, αλλά τα τελευταία δύο χρόνια ο μεγαλύτερος τομέας της οικονομίας έχει εισέλθει σε πτωτική τά...

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου