Αλβανία: Στα 200 εκατ. ευρώ οι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές σε 9 μήνες - Αύξηση 57% εντός του έτους

Αλβανία: Στα 200 εκατ. ευρώ οι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές σε 9 μήνες - Αύξηση 57% εντός του έτους

Ενώ ο κρατικός προϋπολογισμός της Αλβανίας είχε μια καλή δημοσιονομική κατάσταση φέτος με αυξημένες εισπράξεις που έφεραν την ανάγκη για συμπληρωματικό προϋπολογισμό, έχει επίσης συσσωρεύσει σημαντικό ποσό ως ανεξόφλητες υποχρεώσεις προς επιχειρήσεις με τις οποίες η κυβέρνηση έχει συνάψει συμβάσεις εργασίας και υπηρεσιών.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές αυξήθηκαν στα 20,4 δισ. λεκ (196 εκατ. ευρώ) στο τέλος Σεπτεμβρίου, το ποσοστό αυτό είναι 57% υψηλότερο από την αρχή του έτους, όπου ο δείκτης αυτός ήταν 13 δισ. λεκ.

Το υπουργείο Οικονομικών στοχεύει στην επίτευξη ενός στόχου σύμφωνα με τον οποίο το απόθεμα των ετήσιων ληξιπρόθεσμων οφειλών δεν υπερβαίνει το 2% των συνολικών δαπανών σε τουλάχιστον δύο από τα τρία τελευταία οικονομικά έτη.

Για τον 9ο μήνα του 2023, το ύψος των υποχρεώσεων ήταν 2,85%, μεγαλύτερο από τον καθορισμένο στόχο, αλλά το Υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει να εξοφλήσει μέρος αυτών των υποχρεώσεων τους υπόλοιπους μήνες του έτους για να φτάσει στο πλοίο λιγότερο από 2,5%.

Όπως φαίνεται από το ιστορικό των υποχρεώσεων, οι συσσωρεύσεις είναι υψηλές το δεύτερο 6μηνο, καθώς οι εταιρείες εκτελούν έργα πέρα από τις προβλέψεις στον προϋπολογισμό. Μολονότι μια σειρά κατευθυντήριων γραμμών και κανονισμών αποφεύγουν τη συσσώρευση υποχρεώσεων, γίνονται αναπόφευκτο στοιχείο του προϋπολογισμού.

Το υπουργείο Οικονομικών έχει κάνει πρακτική την εξόφληση ενός μέρους αυτών στο τέλος του χρόνου, αλλά γενικά παραμένει ένα απόθεμα 100 εκατ. ευρώ.

Από το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2023, η κεντρική κυβέρνηση κατέχει 12,27 δισ. λεκ, εκ των οποίων οι επενδύσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μερίδιο του αποθέματος της υποχρέωσης, περίπου το 64,6%, και οι Δικαστικές Αποφάσεις περίπου το 26,8%.

Συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές της τοπικής αυτοδιοίκησης περίπου 7,62 δισ. λεκ, εκ των οποίων οι επενδύσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μερίδιο του αποθέματος της υποχρέωσης με περίπου 50,1%, τις λοιπές καθυστερήσεις με περίπου 26,9%, τις υπηρεσίες με περίπου 10,1%, τις δικαστικές αποφάσεις περίπου το 7,3%, τα αγαθά με περίπου 3,1%.

Από τον Δεκέμβριο του 2020, η παρακολούθηση και η αναφορά ληξιπρόθεσμων οφειλών, που προηγουμένως διενεργούνταν σε τριμηνιαία βάση μέσω γραπτών αναφορών από ιδρύματα, δημιουργείται πλέον αυτόματα από το Δημοσιονομικό Πληροφοριακό Σύστημα της Κυβέρνησης (SIFQ).

×
Subscribe

Το ζήτημα Μπελέρη ως σύμβολο της βεβηλωμένης δικαι...
Eurostat: Η Βόρεια Αλβανία με τον μεγαλύτερο αριθμ...

Σχετικά άρθρα