13% περισσότερη ενέργεια παρήγαγε η Αλβανία για το 9μηνο του 2023

13% περισσότερη ενέργεια παρήγαγε η Αλβανία για το 9μηνο του 2023

Το 2023 είχε ως αποτέλεσμα ένα εντελώς διαφορετικό πανόραμα συγκριτικά με το 2022 όσον αφορά τον ενεργειακό τομέα στην Αλβανία.

Επίσημα στοιχεία που αναφέρθηκαν από δημόσιες εταιρείες δείχνουν ότι η παραγωγή ενέργειας ήταν 13 τοις εκατό υψηλότερη από την κατανάλωση στη χώρα.

Συγκεκριμένα, την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου, η καθαρή παραγωγή ενέργειας ήταν 6,6 εκατ. MWh, ενώ η κατανάλωση ήταν 5,88 εκατ. MWh.

Η κατάσταση αυτή έχει προκαλέσει τις διαφορές στην ελεύθερη αγορά, από την οποία οι δημόσιες εταιρείες εισέπρατταν περίπου 36 εκατ. ευρώ μέχρι τα μέσα του έτους, ενώ κατατίθεται άλλη ποσότητα ενέργειας. Εδώ μιλάμε για την παραγωγή που προέρχεται από τη δημόσια εταιρεία παραγωγής KESH καθώς και τους παραγωγούς ενέργειας προτεραιότητας που πωλούν την ποσότητα τους στην τιμή των 10 λεκ/kWh στο κράτος.

Η ίδια η Εταιρεία από τον καταρράκτη του ποταμού Drin παρήγαγε τον Ιανουάριο-Σεπτέμβριο πάνω από το 60 τοις εκατό της συνολικής παραγόμενης ενέργειας στη χώρα, ενώ το υπόλοιπο ανήκει σε ανεξάρτητους παραγωγούς καθώς και σε μικρούς παραχωρησιούχους με εγκατεστημένη ισχύ έως 15 εκατ.

Πιο σταθερός εμφανίστηκε φέτος ο καταρράκτης του Drin, ο οποίος ήταν κάτω από το ιστορικό ελάχιστο σχεδόν όλο τον περασμένο χρόνο λόγω των καθόλου ευνοϊκών συνθηκών νερού. Το επίπεδο του μεγαλύτερου υδροηλεκτρικού σταθμού αυτού του καταρράκτη το 2023 ήταν πάνω από τον ιστορικό μέσο όρο, πέφτοντας κάτω από αυτό το επίπεδο μόνο τον Σεπτέμβριο.

Συγκεκριμένα, τον Σεπτέμβριο η στάθμη της Φιέρζας ήταν 270,8 μέτρα, ενώ ο ιστορικός μέσος όρος για αυτόν τον μήνα είναι 275,33 μέτρα. Και πάλι, αυτό το επίπεδο ήταν υψηλότερο από το ιστορικό ελάχιστο με αποτέλεσμα τα 253,6 μέτρα.

Η KESH από τη συνολική παραγωγή της έχει μεταφέρει τουλάχιστον το 75 τοις εκατό της συνολικής ενέργειας στον Προμηθευτή Ελεύθερης Αγοράς που ανήκει στον Όμιλο OSHEE.

Κατά το 9μηνο, ο Διαχειριστής του Συστήματος κατάφερε να αγοράσει μέσω διαδικασιών στην ελεύθερη αγορά ποσότητα ενέργειας 1 εκατομμυρίου MWh που χρησίμευε για την κάλυψη των ζημιών στο δίκτυό του.

Η παραγωγή από φωτοβολταϊκούς σταθμούς εξακολουθεί να παραμένει ένα αμελητέο κλάσμα της συνολικής παραγωγής ενέργειας στη χώρα.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, σε 9 μήνες παρήχθησαν 50,5 χιλιάδες MWh ενέργειας από φορείς που έχουν συμβάσεις με τη δημόσια εταιρεία FTL. Αυτό αποτελεί μόνο το 0,75 τοις εκατό της συνολικής ενέργειας που παράγεται στη χώρα αυτή την περίοδο.
×
Subscribe

Η Αλβανία υποψήφια για το εκτελεστικό συμβούλιο τη...
Αναφορά της υπόθεσης Μπελέρη στην έκθεση προόδου τ...

Σχετικά άρθρα