Μείωση των επιτοκίων για τις καταθέσεις σε λεκ στις αλβανικές τράπεζες για τον μήνα Ιούλιο

Μείωση των επιτοκίων για τις καταθέσεις σε λεκ στις αλβανικές τράπεζες για τον μήνα Ιούλιο

Μικρή μείωση παρουσίασαν και πάλι τα μέσα επιτόκια καταθέσεων σε λεκ ιδιωτών τον Ιούλιο στις τράπεζες της Αλβανίας.

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Τράπεζας της Αλβανίας, το μέσο επιτόκιο των νέων καταθέσεων σε λεκ για ιδιώτες μειώθηκε στο 1,45%, από 1,46% τον Ιούνιο.

Η μείωση του επιτοκίου για νέες καταθέσεις τους τελευταίους μήνες είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή της αύξησης του μέσου επιτοκίου των τρεχουσών καταθέσεων. Το μέσο επιτόκιο όλων των προθεσμιακών καταθέσεων σε λεκ φυσικών προσώπων τον Ιούλιο μειώθηκε στο 1,77%, από 1,84% που ήταν τον Ιούνιο.

Τα επιτόκια των καταθέσεων άρχισαν να αυξάνονται μετά την αλλαγή της νομισματικής πολιτικής της Τράπεζας της Αλβανίας, τον Μάρτιο του περασμένου έτους. Η αύξηση προήλθε κυρίως από την ταχεία αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων του Δημοσίου της Αλβανικής Κυβέρνησης, η οποία προσέλκυσε ισχυρή αύξηση στις άμεσες επενδύσεις από ιδιώτες και δημιούργησε περισσότερο ανταγωνισμό για τις αποταμιεύσεις του κοινού. Ωστόσο, η πτώση των αποδόσεων των ομολόγων από τις αρχές του τρέχοντος έτους έχει περιορίσει σημαντικά την αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων.

Φέτος, η Τράπεζα της Αλβανίας περιόρισε τον κύκλο των ραγδαίων αυξήσεων των επιτοκίων. Το βασικό επιτόκιο αυξήθηκε μόνο μία φορά, τον Μάρτιο, και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο 3%, ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα στην Ευρώπη. Αυτή η αναστολή εξηγείται κυρίως από την ενίσχυση του λεκ στην ισοτιμία συναλλάγματος.

Τα επιτόκια των καταθέσεων σε ευρώ αυξήθηκαν τον Ιούλιο, αλλά παραμένουν σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με τις καταθέσεις σε λεκ. Για τον μήνα Ιούλιο, το μέσο επιτόκιο των νέων καταθέσεων σε ευρώ διαμορφώθηκε στο 0,89%, από 0,74% τον Ιούνιο. Οι ισοτιμίες αναφοράς του Ευρώ έχουν φτάσει σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με αυτές του Λεκ. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανέβασε το βασικό επιτόκιο στο 4,5%, ενώ το eurobond 12 μηνών έχει ήδη φτάσει στο 4,22%. Όμως, παρόλα αυτά, στην αλβανική αγορά, τα επιτόκια που επωφελούνται από τις καταθέσεις σε ευρώ παραμένουν πολύ χαμηλά.

Στην περίπτωση του Ευρώ, ο ανταγωνισμός άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων είναι πιο αδύναμος, επειδή τα άτομα δεν έχουν πολλές εναλλακτικές χρηματοοικονομικές επενδύσεις χαμηλού κινδύνου, όπως συμβαίνει με το λεκ. Επίσης, η διαμεσολάβηση σε ευρώ για τις τράπεζες έχει υψηλότερο κόστος, διότι η Τράπεζα της Αλβανίας εφαρμόζει μηδενικό επιτόκιο αποδοχών για υποχρεωτικά αποθεματικά σε ξένο νόμισμα, εκτός από το ότι απαιτεί υψηλότερα επίπεδα αυτών των αποθεματικών. Για τους λόγους αυτούς, τα επιτόκια των καταθέσεων σε ευρώ παραμένουν χαμηλότερα σε σχέση με αυτά σε λεκ. 

×
Subscribe

Εξαντλήσαμε αναποτελεσματικά τα διπλωματικά μας όπ...
Νεκρός από πυροβολισμούς ένας αστυνομικός στο βόρε...

Σχετικά άρθρα