Έως και 50% μείωση στον φόρο κατοικίας προβλέπει το νομοσχέδιο που προτάθηκε από την αλβανική κυβέρνηση

Έως και 50% μείωση στον φόρο κατοικίας προβλέπει το νομοσχέδιο που προτάθηκε από την αλβανική κυβέρνηση

Το σχέδιο νόμου «Για τον φόρο ακίνητης περιουσίας» που εξέδωσε προς δημόσια διαβούλευση η κυβέρνηση προβλέπει διαφοροποιημένη φορολογία για όσους έχουν μόνο μία κατοικία και όσους έχουν περισσότερες από μία.

Σε ξεχωριστό άρθρο προβλέπεται ότι εφαρμόζονται μειώσεις για την πρώτη οικία, που σημαίνει ότι είναι εκείνη που διαμένει ο κάτοικος.

Αυτή η έκπτωση παρέχεται έως και το 50% της αξίας του διαμερίσματος αλλά όχι περισσότερο από το μέγιστο όριο έκπτωσης.

Αυτό το όριο για τα Τίρανα δεν ξεπερνά τα 4,5 εκατ. λεκ, για μια δεύτερη κατηγορία δήμων όχι περισσότερο από 3 εκατ. λεκ, για την τρίτη κατηγορία δήμων που είναι ακόμη μικρότερα 1,5 εκατ. λεκ. Το όριο για την τέταρτη κατηγορία είναι 750.000 λεκ.

Ο συνιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης κτιριακής μονάδας που χρησιμεύει ως πρώτη κατοικία δικαιούται έκπτωση για την πρώτη κατοικία, ανάλογα με το μερίδιο που του εκχωρήθηκε.

Ο ιδιώτης που κατέχει δύο ή περισσότερες οικιστικές μονάδες, έχει δικαίωμα έκπτωσης για το πρώτο διαμέρισμα, για μία μόνο από αυτές τις κτιριακές μονάδες, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι οι κτιριακές μονάδες ενδέχεται να βρίσκονται σε διάφορους δήμους.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να αυξήσει έως και 20% (είκοσι τοις εκατό), με αιτιολογημένη απόφαση, το ανώτατο όριο της έκπτωσης που ορίζεται στο παράρτημα 1 του παρόντος νόμου. Η απόφαση εγκρίνεται το αργότερο στις 30 Νοεμβρίου του προηγουμένου φορολογικού έτους και αποστέλλεται στη Γενική Διεύθυνση Φόρου Περιουσίας εντός 10 (δέκα) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα έγκρισής της.

Η αλλαγή που φέρνει το νομοσχέδιο προβλέπει την είσπραξη περισσότερων εσόδων στα ταμεία των τοπικών διοικήσεων. Πρώτον, ενημέρωση της πραγματικής αγοραίας αξίας, η οποία για ορισμένα περιουσιακά στοιχεία είναι χαμηλότερη ή δεν είναι διαθέσιμη.

Δεύτερον, η διεύρυνση της φορολογητέας βάσης των περιουσιακών στοιχείων, που σημαίνει ότι περιλαμβάνονται περισσότερες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων για να φορολογηθούν, τρίτον, ο καθορισμός μιας δίκαιης αναλογίας ακινήτων που βρίσκονται σε εντελώς διαφορετικές περιοχές αλλά με τα ίδια χαρακτηριστικά και πληρώνουν την ίδια υποχρέωση και τέταρτον, πιο τακτική είσπραξη φόρων με την εξάλειψη της φοροδιαφυγής.

Η έναρξη της υλοποίησης προβλέπεται το 2026, ενώ για τα οικόπεδα το 2028.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου