Εγκρίνεται το σχέδιο ανάπτυξης για τα Δυτικά Βαλκάνια ύψους 6 δισ. ευρώ

Εγκρίνεται το σχέδιο ανάπτυξης για τα Δυτικά Βαλκάνια ύψους 6 δισ. ευρώ

Σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της σταθερότητας και της ευημερίας στα Δυτικά Βαλκάνια αποτελεί η έγκριση από το Συμβούλιο της Ευρώπης του Σχεδίου Οικονομικής Ανάπτυξης (ΣΟΑ). Αυτό το φιλόδοξο εργαλείο, με διάρκεια 2024-2027, έρχεται να δώσει ώθηση στην ενταξιακή πορεία και την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, χορηγώντας έως και 6 δισεκατομμύρια ευρώ στους έξι εταίρους της ΕΕ στα Δυτικά Βαλκάνια.

Στο επίκεντρο του ΣΟΑ βρίσκεται η εναρμόνιση των Δυτικών Βαλκανίων με τις αξίες, τους νόμους, τους κανόνες, τα πρότυπα, τις πολιτικές και τις πρακτικές της ΕΕ, με απώτερο σκοπό την ένταξη στην Ένωση. Παράλληλα, το ΣΟΑ φιλοδοξεί να εντάξει σταδιακά την περιοχή στην κοινή αγορά και τον κοινωνικό ιστό της ΕΕ, θέτοντας τις βάσεις για μια πιο ευημερούσα και σταθερή εποχή.

Η επίτευξη των φιλόδοξων στόχων του ΣΟΑ στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες:

  • Υποστήριξη θεμελιωδών κοινωνικοοικονομικών μεταρρυθμίσεων: Έμφαση δίνεται στο κράτος δικαίου, τα θεμελιώδη δικαιώματα και την ανάπτυξη, στοιχεία απαραίτητα για την πρόοδο και την ευημερία της περιοχής.
  • Επενδύσεις: 3 δισεκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν μέσω του Επενδυτικού Πλαισίου Δυτικών Βαλκανίων (WBIF) για έργα υποδομής και άλλες επενδύσεις που στηρίζουν τις μεταρρυθμίσεις, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της περιοχής.
  • Χρηματοδότηση: 3 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια θα χορηγηθούν απευθείας στους προϋπολογισμούς των εταίρων, με στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης, με βάση βασικές κοινωνικοοικονομικές μεταρρυθμίσεις.

Η αποτελεσματική υλοποίηση του ΣΟΑ βασίζεται σε διαδικασίες ελέγχου. Οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται δύο φορές το χρόνο, εφόσον οι εταίροι τηρούν τα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια που ορίζονται στα μεταρρυθμιστικά τους προγράμματα.

Το Σχέδιο Οικονομικής Ανάπτυξης αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση της σταθερότητας, της ευημερίας και της προοπτικής ένταξης στην ΕΕ στα Δυτικά Βαλκάνια. Η υλοποίησή του, με όρους διαφάνειας και χρηστής διαχείρισης, δύναται να ωθήσει την περιοχή σε μια νέα εποχή ανάπτυξης και ευημερίας, φέρνοντας τα Δυτικά Βαλκάνια πιο κοντά στο ευρωπαϊκό όραμα.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου