Αλβανία: 1/3 του πληθυσμού ζει σε δύσκολες συνθήκες

Αλβανία: 1/3 του πληθυσμού ζει σε δύσκολες συνθήκες

Σχεδόν 1/3 του πληθυσμού της Αλβανίας βιώνει δύσκολες οικονομικές συνθήκες, σύμφωνα με ανησυχητικά στοιχεία που έρχονται στο φως από την ετήσια έκθεση του Συνηγόρου του Λαού (ΕΠ) για το 2023. Η έκθεση, βασιζόμενη σε δεδομένα του Ινστιτούτου Στατιστικής και σε καταγγελίες πολιτών, φέρνει στο προσκήνιο οξυμένα προβλήματα φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.

Πιο συγκεκριμένα, η φτώχεια (ποσοστό σε κίνδυνο φτώχειας) στην Αλβανία παραμένει υψηλή, αγγίζοντας το 22%. Σχεδόν το 44% του πληθυσμού αντιμετωπίζει κίνδυνο φτώχειας, βαριές υλικές στερήσεις ή έχει πολύ χαμηλή ένταση απασχόλησης, ενώ το 2021 το 35,2% του πληθυσμού βίωσε σοβαρές υλικές στερήσεις.

Παράλληλα, τα προγράμματα κοινωνικής στήριξης, όπως η οικονομική βοήθεια προς τις φτωχές οικογένειες, κρίνονται ανεπαρκή, με χαμηλό ύψος, αποκλεισμό ευάλωτων κατηγοριών και έλλειψη σαφών κριτηρίων επιλογής δικαιούχων. Η απουσία θεσπισμένου και προσαρμοζόμενου ζωτικού ελάχιστου θέτει σε κίνδυνο την πηγή εισοδήματος των πολιτών, οξύντοντας το πρόβλημα.

Σύμφωνα με τον Συνήγορο του Λαού, η αντιμετώπιση της φτώχειας στην Αλβανία απαιτεί άμεσες και δραστικές μεταρρυθμίσεις στην κοινωνική πολιτική. Η βελτίωση των προγραμμάτων κοινωνικής στήριξης, με αύξηση του ύψους της οικονομικής βοήθειας, διεύρυνση των δικαιούχων και θέσπιση σαφών κριτηρίων, αποτελεί αδιαμφισβήτητη ανάγκη. Η θέσπιση και προσαρμογή του ζωτικού ελάχιστου, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες, οφείλει να αποτελέσει προτεραιότητα για την προστασία των εισοδημάτων των πολιτών.

Επιπλέον, η ενίσχυση του θεσμού του Συνηγόρου του Λαού, μέσω της παροχής περισσότερων πόρων και αρμοδιοτήτων, κρίνεται απαραίτητη για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων των πολιτών και την προάσπιση των δικαιωμάτων τους.

Η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός πλήττουν σημαντικά την ευημερία της Αλβανίας. Η υλοποίηση στοχευμένων πολιτικών, με έμφαση στην κοινωνική δικαιοσύνη και την ενίσχυση των ευάλωτων ομάδων, αποτελεί κρίσιμο βήμα για την πρόοδο και την ανάπτυξη της χώρας.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου