Αλβανικό ΦΕΚ για παρακολούθηση των τιμών στα είδη διατροφής

Αλβανικό ΦΕΚ για παρακολούθηση  των τιμών στα είδη διατροφής

Ξεκινά σήμερα στην Αλβανία η παρακολούθηση των τιμών των ειδών διατροφής από το Συμβούλιο Διαφάνειας, από 2 έως 10 εκατ. λεκ (16.000 – 80.000 ευρώ) πρόστιμο σε όσους αισχροκερδούν.

Οι τιμές των προϊόντων διατροφής θα παρακολουθούνται εβδομαδιαία από το συμβούλιο διαφάνειας που καθορίζει το περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων. Οι πλειοψηφικοί φορείς που δεν σέβονται τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου θα τιμωρούνται με πρόστιμα έως και 10 εκατ. λεκ, ενώ για τους μικρούς εμπόρους το διοικητικό μέτρο θα είναι 2 εκατ.

Επίσης, σύμφωνα με το αλβανικό ΦΕΚ, οι επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις θα τιμωρούνται με το κλείσιμο της δραστηριότητας μέχρι την κατάσχεση των εμπορευμάτων.

Η εν λόγω κανονιστική πράξη «Περί διαφάνειας και παρακολούθησης των τιμών ορισμένων βασικών προϊόντων διατροφής και άλλων συναφών προϊόντων, ως αποτέλεσμα της ειδικής κατάστασης που δημιουργήθηκε στην αγορά» προς υποστήριξη του άρθρου 101 του Συντάγματος που ενέκρινε η αλβανική κυβέρνηση, προβλέπει ότι το συμβούλιο θα παρακολουθεί τις τιμές των προϊόντων κάθε εβδομάδα, σύμφωνα με τον κατάλογο που έχει εγκρίνει και θα ορίζει το περιθώριο κέρδους.

Το νέο μέτρο υποχρεούνται να εφαρμόσουν όλοι οι φορείς και η εφαρμογή του παρακολουθείται από τη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας, μέσω του ελέγχου των τιμολογίων που εκδίδονται από φορείς κατά την περίοδο ειδικής κατάστασης που δημιουργείται στην αγορά.

Ανάλογα με την περίπτωση, το Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει τη σύσταση ειδικής ομάδας, με εκπροσώπους από τη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας, την Κρατική Επιθεώρηση Εποπτείας της Αγοράς και την Εθνική Αρχή Τροφίμων. Επίσης εφαρμόζονται διοικητικά μέτρα για επιχειρήσεις που εμπορεύονται προϊόντα διατροφής που δεν σέβονται το περιθώριο κέρδους που ορίζει το συμβούλιο διαφάνειας έως ότου ανασταλεί η δραστηριότητα και κατασχεθούν τα εμπορεύματα όταν επαναληφθεί η παράβαση.

Συγκεκριμένα, για τα υποκείμενα χονδρικού εμπορίου βασικών τροφίμων και συναφών προϊόντων θα τιμωρούνται με πρόστιμο ύψους 10 εκατομμυρίων λεκ, ενώ οι υποκείμενοι του λιανικού εμπορίου βασικών τροφίμων και συναφών προϊόντων τιμωρούνται με πρόστιμο, στο ποσό 2 εκατομμυρίων λεκ. Η Κανονιστική Πράξη ορίζει, μεταξύ άλλων, ότι όλοι οι φορείς υποχρεούνται να λαμβάνουν μέτρα διατήρησης αποθεμάτων έως και 3 μήνες ή ανάλογα με τη διάρκεια ζωής του προϊόντος, προκειμένου να διασφαλίζεται ο πληθυσμός με προμήθειες.

Η παρούσα κανονιστική πράξη τίθεται αμέσως σε ισχύ και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Το τι όμως θα εφαρμοστεί στην Αλβανία τις διαφθοράς και της αδιαφάνειας, ακόμη και στο εμπόριο ειδών διατροφής, θα φανεί το επόμενο διάστημα.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου