Αλβανία: Οι τοπικές αρχές εισέπραξαν 7,5 εκατ. ευρώ λιγότερα για τον Ιανουάριο-Σεπτέμβριο 2023

Αλβανία: Οι τοπικές αρχές εισέπραξαν 7,5 εκατ. ευρώ λιγότερα για τον Ιανουάριο-Σεπτέμβριο 2023

 Τα φορολογικά έσοδα που εισπράττουν σε εθνική κλίμακα οι τοπικές αρχές στην Αλβανία για τους μήνες Ιανουάριο-Σεπτέμβριο του 2023 είναι 3,6% λιγότερα από την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Συνολικά, σύμφωνα με τα στοιχεία που προβλέπονται στο προσχέδιο προϋπολογισμού του 2024, τα φορολογικά έσοδα ανέρχονται σε 21,3 δισ. λεκ. Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, τα ίδια τοπικά εισοδήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι περίπου 792 εκατ. λεκ λιγότερο (7,5 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα από τον φόρο δόμησης για τον 9ο μήνα του 2023 είναι περίπου 4,6 δισ. λεκ. Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι εισπράξεις μειώθηκαν κατά 398 εκατ. λεκ ή 7,9% λιγότερες. Για τα Τίρανα, από τον Αύγουστο του 2023 άρχισε να εφαρμόζεται η νέα υποχρέωση για νοικοκυριά και επιχειρήσεις για τον φόρο δόμησης, αφού τέθηκε σε ισχύ η απόφαση για αύξηση των τιμών αναφοράς στα τέλη Ιουλίου.

Τα έσοδα από τοπικούς φόρους αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μερίδιο του εισοδήματος για τις τοπικές μονάδες. Τα έσοδα από τους τοπικούς φόρους έχουν εδραιώσει την αυξητική τάση από έτος σε έτος μετά τη διοικητική-εδαφική μεταρρύθμιση, αλλά για τον 9ο μήνα του 2023 οι φόροι αυτοί έχουν εισπραχθεί στο ποσό των 16,7 δισ. λεκ. Σε σχέση με πέρυσι, τα έσοδα έχουν μειωθεί κατά 2,2% ή περίπου 383 εκατ. λεκ λιγότερα.

Σε αυτή την ομάδα φόρων, οι περισσότεροι από αυτούς είναι «φόρος επιπτώσεων υποδομής από νέες κατασκευές». Σύμφωνα με τα στοιχεία του 9ου μήνα 2023, παρατηρείται σημαντική μείωση, ιδιαίτερα στον δήμο Τιράνων, όπου υπάρχουν περίπου 1.342 εκατ. λιγότερες πραγματώσεις από τον «φόρο επιπτώσεων υποδομής από νέες κατασκευές» σε σύγκριση με το 9ο μήνας 2022. Σε σχέση με τον προϋπολογισμό υποστηρίζεται ότι αυτή η μείωση των εσόδων από αυτή την πηγή είναι συνέπεια και της μείωσης των νέων επενδύσεων στις κατασκευές αυτή την περίοδο, σε σχέση με ένα χρόνο πριν.

Μια άλλη σημαντική πηγή ιδίων τοπικών εισοδημάτων που σχετίζεται άμεσα με τη δραστηριότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι τα μη φορολογικά έσοδα. Σύμφωνα με το προσχέδιο έκθεσης προϋπολογισμού, για τον 9ο μήνα του 2023, οι μονάδες τοπικής αυτοδιοίκησης σε εθνική κλίμακα έχουν εισπράξει μη φορολογικά έσοδα ύψους άνω των 2,2 δισεκατομμυρίων λεκ, ποσό που ισοδυναμεί σχεδόν με την αξία των εσόδων που συγκεντρώθηκαν την ίδια περίοδο του 2022.
×
Subscribe

Βασικός μάρτυρας κατηγορίας υπόθεσης Μπελέρη: «Πλη...
Η Αλβανία υποψήφια για το εκτελεστικό συμβούλιο τη...

Σχετικά άρθρα