Η ενίσχυση του λεκ αυξάνει τα κέρδη των ξένων επενδυτών στην Αλβανία - 461 εκατ. ευρώ, με αύξηση 14%

Η ενίσχυση του λεκ αυξάνει τα κέρδη των ξένων επενδυτών στην Αλβανία - 461 εκατ. ευρώ, με αύξηση 14%

Τα στοιχεία της Τράπεζας της Αλβανίας δείχνουν ότι τα έσοδα των ξένων επενδυτών από επενδύσεις στην Αλβανία για τον 6ο μήνα του 2023 ανήλθαν στα 461 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 14% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει τα διανεμημένα ή επανεπενδυμένα κέρδη ξένων επενδυτών στην Αλβανία για την περίοδο και φέτος σημειώθηκε το υψηλότερο ιστορικό επίπεδο.

Αντίθετα, οι εισερχόμενες ροές εσόδων από επενδύσεις για το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους αυξήθηκαν στα 89 εκατ. ευρώ, 62% λιγότερο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Ωστόσο, το καθαρό υπόλοιπο των εσόδων από επενδύσεις ήταν σε μεγάλο βαθμό αρνητικό ύψους 372 εκατ. ευρώ. Το έλλειμμα στο συγκεκριμένο στοιχείο αυξήθηκε κατά 6,6% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Δεδομένου ότι οι ξένες επενδύσεις στην Αλβανία είναι πολύ μεγαλύτερες από τις αλβανικές επενδύσεις στο εξωτερικό, είναι σαφές ότι το καθαρό ισοζύγιο των εσόδων από επενδύσεις ήταν ιστορικά αρνητικό.

Η αύξηση των κερδών των ξένων επενδυτών τα τελευταία χρόνια μπορεί να σχετίζεται με την ταχεία ανάκαμψη της οικονομίας μετά την πανδημία, η οποία έχει επιφέρει θετικά αποτελέσματα για ξένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Αλβανία. Όμως, αναμφίβολα, ένα μεγάλο μέρος της αύξησης μπορεί να αποδοθεί στην ενίσχυση του Λεκ στη συναλλαγματική ισοτιμία με το ευρώ. Στα μέσα του τρέχοντος έτους, η ισοτιμία ευρώ-λεκ μειώθηκε κατά 10,7% ετησίως.

Μεταξύ των παραγόντων που επωφελήθηκαν από την πτώση του ευρώ στη συναλλαγματική ισοτιμία, υπάρχουν και ξένοι επενδυτές.

Οι ξένες εταιρείες παρέχουν γενικά το εισόδημά τους σε λεκ, ενώ διανέμουν τα κέρδη στους μετόχους σε ξένο νόμισμα. Η ενίσχυση του Λεκ είχε ως αποτέλεσμα το ίδιο ποσό του τοπικού νομίσματος να μετατραπεί σε υψηλότερη αξία σε ξένο νόμισμα, κυρίως σε ευρώ.

Δεδομένου ότι ένα μεγάλο μέρος των κερδών δεν διανέμεται, αλλά επανεπενδύεται, η ενίσχυση του λεκ, έμμεσα, έχει επηρεάσει και την αύξηση των ξένων επενδύσεων τα τελευταία χρόνια.

Τα επανεπενδυμένα κέρδη τα τελευταία χρόνια έχουν λάβει το κύριο βάρος στη δομή των άμεσων ξένων επενδύσεων.

Για το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, η αξία των κερδών που επανεπενδύθηκαν από ξένες επιχειρήσεις έφτασε τα 376 εκατ. ευρώ, σχεδόν 12% περισσότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα επανεπενδυμένα κέρδη αντιπροσώπευαν το 55% της συνολικής αξίας των άμεσων ξένων επενδύσεων για το 6μηνο 2023.

×
Subscribe

Βούτσιτς: «Το τριήμερο πένθος είναι για όλους τους...
Η Τζόρτζια Μελόνι υποδέχθηκε στη Ρώμη τον Έντι Ράμ...

Σχετικά άρθρα