Η αξία των επενδύσεων αλβανικών εταιρειών στο εξωτερικό έφτασε τα 126 εκατ. ευρώ - Αύξηση κατά 40%

Η αξία των επενδύσεων αλβανικών εταιρειών στο εξωτερικό έφτασε τα 126 εκατ. ευρώ - Αύξηση κατά 40%

 Νέο ιστορικό ρεκόρ σημείωσαν οι αλβανικές επενδύσεις στο εξωτερικό το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους.

Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Αλβανίας, για τον 6ο μήνα του 2023, η αξία των επενδύσεων αλβανικών εταιρειών στο εξωτερικό έφτασε τα 126 εκατ. ευρώ, 40% περισσότερες σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Αυτό είναι επίσης το υψηλότερο ιστορικό επίπεδο αλβανικών επενδύσεων στο εξωτερικό, τουλάχιστον για την περίοδο της στατιστικής σειράς της Τράπεζας της Αλβανίας, που ξεκινά από το 2008. Ως επί το πλείστον, οι αλβανικές επενδύσεις διοχετεύθηκαν σε άμεσες εισφορές στο κεφάλαιο των εταιρειών που ελέγχεται στο εξωτερικό.

Αυτές οι εισφορές κεφαλαίου αντιπροσώπευαν περισσότερο από το 72% της νέας ροής αλβανικών επενδύσεων στο εξωτερικό. Το υπόλοιπο συνίσταται κυρίως σε δάνεια που χορηγούνται από Αλβανούς μετόχους σε θυγατρικές εταιρείες που βρίσκονται στο εξωτερικό.

Φέτος, οι άμεσες ξένες επενδύσεις στην Αλβανία σημειώνουν αξίες ρεκόρ, αλλά, από την άλλη, παρόμοια τάση παρουσιάζουν και οι αλβανικές επενδύσεις στο εξωτερικό.

Ωστόσο, το καθαρό ισοζύγιο των άμεσων ξένων επενδύσεων για τον 6ο μήνα του 2023 ήταν αρνητικό, συνολικής αξίας 560 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 1,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Το αρνητικό ισοζύγιο στο λογαριασμό ξένων επενδύσεων σημαίνει ότι οι άμεσες ξένες εισερχόμενες επενδύσεις στην Αλβανία παραμένουν πολύ υψηλότερες σε σύγκριση με τις αλβανικές επενδύσεις στο εξωτερικό.

Τα στατιστικά στοιχεία για τις επενδύσεις αλβανικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό δεν είναι ακόμη αναλυτικά για τη γεωγραφική ή τομεακή κατανομή τους. Για το λόγο αυτό, είναι δύσκολο να πούμε επακριβώς σε ποιες χώρες και σε ποιους τομείς είναι πιο διαδεδομένες οι αλβανικές επενδύσεις στο εξωτερικό ή σε ποιες από τις χώρες ή τους τομείς υποστηρίχθηκε η ισχυρή ανάπτυξη των δύο τελευταίων ετών.

Ορισμένοι από τους σημαντικότερους αλβανικούς επιχειρηματικούς ομίλους βρίσκονται εδώ και χρόνια στο εξωτερικό και τα τελευταία χρόνια αυτή η παρουσία φαίνεται να επεκτείνεται, επίσης στο πλαίσιο της στρατηγικής διαφοροποίησης των επιχειρήσεων.

Ορισμένοι από τους σημαντικούς επιχειρηματικούς ομίλους της χώρας, όπως οι Balfin, Kastrati ή Union Group έχουν παρουσία στο Κόσοβο, τα Σκόπια, την Κροατία, την Αυστρία, την Ελβετία, την Κροατία ή τις ΗΠΑ, με δραστηριότητα κυρίως στον τομέα των ακινήτων και στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας του Κοσσυφοπεδίου παρέχουν πληροφορίες για τις αλβανικές επενδύσεις στο Κοσσυφοπέδιο, το οποίο εκτιμάται ότι είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση των αλβανικών επενδύσεων στο εξωτερικό.

Τα στοιχεία της δείχνουν ότι μέχρι το τέλος Μαρτίου 2023, το απόθεμα των αλβανικών επενδύσεων στο Κοσσυφοπέδιο ανερχόταν σε 322 εκατομμύρια ευρώ. Με αυτό το ποσοστό, η Αλβανία είναι ο έκτος μεγαλύτερος επενδυτής στο Κοσσυφοπέδιο.

Εν τω μεταξύ, οι νέες ροές αλβανικών επενδύσεων στο Κοσσυφοπέδιο για τους πρώτους 6 μήνες του τρέχοντος έτους είχαν αξία 32,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 7,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η παρουσία αλβανικών εταιρειών στο Κοσσυφοπέδιο επικεντρώνεται κυρίως στον εμπορικό και χρηματοοικονομικό τομέα.

Στο Κοσσυφοπέδιο δραστηριοποιούνται ορισμένοι από τους μεγαλύτερους αλβανικούς φορείς διανομής καταναλωτικών αγαθών, εταιρείες λιανικής, καθώς και τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες και φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμών.
×
Subscribe

ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑ: «Παρωδία» η απογραφή πληθυσμού και ...
Οι ΗΠΑ έχουν επενδύσει πάνω από 2 δισ. δολάρια στο...

Σχετικά άρθρα