4,8 εκατ. ευρώ για τη βελτίωση των τουριστικών οδικών δικτύων από το Αλβανικό Ταμείο Ανάπτυξης

4,8 εκατ. ευρώ για τη βελτίωση των τουριστικών οδικών δικτύων από το Αλβανικό Ταμείο Ανάπτυξης

Το Αλβανικό Ταμείο Ανάπτυξης (AFDF) στοχεύει να παρέμβει σε τέσσερις περιοχές της χώρας, που διαθέτουν τουριστικό και οικονομικό δυναμικό, για τη βελτίωση της κατάστασης της τοπικής οδικής πρόσβασης.

Δύο συμβάσεις που προμηθεύονται στο σύστημα του Οργανισμού Δημοσίων Συμβάσεων έχουν ήδη δύο ονόματα εταιρειών που ανακοινώθηκαν ως νικητές, καθεμία από τις οποίες θα καλύπτει δύο περιφέρειες.

Συγκεκριμένα, το ADF ανακοίνωσε ότι για τη σύμβαση περιορισμένου κεφαλαίου 375 εκατ. λεκ, νικητής ανακηρύχθηκε ο οικονομικός φορέας «Hysa Brothers» με προσφορά 234 εκατομμύρια λεκ. Αυτή η προσφορά είναι 62,6 τοις εκατό του ορίου κεφαλαίου.

Στη δεύτερη διαδικασία νικήτρια αναδείχθηκε η εταιρεία Alb Building.

Η προσφορά του τελευταίου ήταν 292 εκατ. λεκ, ή 78% του ορίου που διατέθηκε. Συνολικά η αξία των δύο συμβάσεων χωρίς ΦΠΑ ανέρχεται στα 527 εκατ. λεκ ή περίπου 4,8 εκατ. ευρώ.

Οι συμβάσεις θα έχουν διάρκεια υλοποίησης 24 μήνες και θα επεκταθούν σε διαφορετικές μονάδες, ανάλογα με την ανάγκη που διαπιστώνεται στο έδαφος, τουλάχιστον έτσι ορίζουν τα έγγραφα του Αλβανικού Ταμείου Ανάπτυξης.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου