Αλβανία: Η υποσχεθείσα ανοιχτή διακυβέρνηση παραμένει κλειστή

Αλβανία: Η υποσχεθείσα ανοιχτή διακυβέρνηση παραμένει κλειστή

Παρά τις δεσμεύσεις της αλβανικής κυβέρνησης για ανοιχτή διακυβέρνηση, η υλοποίησή τους υστερεί, αφήνοντας τους πολίτες χωρίς απτά οφέλη.

Η έκθεση παρακολούθησης της πρωτοβουλίας «Σύμπραξη για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση» αποκαλύπτει ότι οι δεσμεύσεις που ανέλαβε η κυβέρνηση για τα έτη 2020-2022 ήταν τυπικές και δεν αντανακλούσαν τα πραγματικά προβλήματα της χώρας.

Ενώ η Αλβανία συμμετέχει στην πρωτοβουλία από το 2011, απέτυχε να εκπληρώσει τα ελάχιστα πρότυπα συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών.

Παρά τις προσπάθειες, η εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών παραμένει χαμηλή και η παρακολούθηση της υλοποίησης των δεσμεύσεων ελλιπής.

Η δημιουργία ενός ανεξάρτητου μηχανισμού παρακολούθησης το 2022 αποτελεί θετικό βήμα, αλλά η αποτελεσματικότητά του μένει να αποδειχθεί.

Η έκθεση ασκεί κριτική στην κυβέρνηση για:

 • Ελλιπή διαβούλευση με την κοινωνία των πολιτών
 • Έλλειψη μετρήσιμων δεικτών για την αξιολόγηση της υλοποίησης
 • Εστίαση σε τυπικές δεσμεύσεις χωρίς ουσιαστικό αντίκτυπο

Η υλοποίηση σχεδίων ακεραιότητας, αν και θεωρητικά σημαντική, παρουσιάζει αδυναμίες:

 • Μόνο 11 από 61 δήμοι έχουν υιοθετήσει σχέδια ακεραιότητας
 • Η παρακολούθηση της επίδρασής τους είναι ασαφής
 • Υπάρχουν ερωτήματα για την αποτελεσματικότητά τους στην πρόληψη της διαφθοράς

Ενώ η συμμετοχή στην «Σύμπραξη για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση» αποτελεί ευκαιρία για μάθηση, η Αλβανία δεν αξιοποιεί πλήρως τους διαθέσιμους πόρους.

 • Αντιγράφονται δεσμεύσεις από το διαδίκτυο χωρίς προσαρμογή στις ανάγκες της χώρας
 • Υπάρχει έλλειψη αξιολόγησης υφιστάμενων πολιτικών
 • Η υιοθέτηση νέων μέτρων γίνεται χωρίς ουσιαστική διαβούλευση

Η μη αποτελεσματική υλοποίηση της ανοιχτής διακυβέρνησης στην Αλβανία στερεί από τους πολίτες:

 • Πρόσβαση σε πληροφορίες
 • Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων
 • Ευκαιρίες για λογοδοσία

Για να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις για ανοιχτή διακυβέρνηση, απαιτούνται:

 • Ενεργή συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών
 • Διαφανείς και μετρήσιμοι δείκτες υλοποίησης
 • Πολιτική βούληση για υιοθέτηση ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων

Μόνο με αυτές τις προϋποθέσεις η Αλβανία μπορεί να μεταβεί από μια κλειστή σε μια ανοιχτή και διαφανή διακυβέρνηση προς όφελος των πολιτών.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου