Αύξηση των δημοσίων υπαλλήλων στην Αλβανία πριν από κάθε προεκλογική περίοδο

Αύξηση των δημοσίων υπαλλήλων στην Αλβανία πριν από κάθε προεκλογική περίοδο

Ο αριθμός του προσωπικού που απασχολείται από την αλβανική κυβέρνηση και τους θεσμούς της αυξήθηκε ραγδαία μεταξύ των ετών 2018 και 2021, κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποιήθηκαν επίσης δύο προεκλογικές εκστρατείες.

Τα στοιχεία του INSTAT δείχνουν ότι ο αριθμός των απασχολουμένων στο Δημόσιο αυξήθηκε κατά 6,2% από το 2018 έως το τέλος του 2021, σε αντίθεση με τους εργαζομένους στον ιδιωτικό ιδιωτικό τομέα που αυξήθηκαν μόλις κατά 2,4%.

Το αλβανικό κράτος έχει μετατραπεί έτσι στον μεγαλύτερο εργοδότη της χώρας, με ιδιαίτερες αυξήσεις εργαζομένων σε δήμους και τμήματα ενέργειας και ύδρευσης. Συνολικά, το 26% των πληρωτών κοινωνικής ασφάλισης απασχολείται από το κράτος, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη, μαζί με τη Σουηδία και τη Δανία.

Αυτό έρχεται επίσης σε μια περίοδο που η αλβανική κυβέρνηση ψηφιοποιεί πολλές υπηρεσίες, οι οποίες θεωρητικά θα πρέπει να μειώσουν τον αριθμό των εργαζομένων.

Ο τρέχων ρυθμός ανάπτυξης και ο αριθμός των εργαζομένων είναι στο υψηλότερο επίπεδο από το 2005, σύμφωνα με ιστορικά στοιχεία.

Οι τοπικές εκλογές πραγματοποιήθηκαν τον Ιούνιο του 2019 και οι κοινοβουλευτικές τον Απρίλιο του 2021. Επίσης τα συγκεκριμένα στοιχεία δείχνουν ότι τα ποσοστά των εργαζομένων άρχισαν να αυξάνονται το 2018, πριν από τις εκλογές του 2019 και στο τέλος του 2020, πριν από τις εκλογές του 2021.

Η συγκεκριμένη μέθοδος στην Αλβανία χρησιμοποιείται σταθερά από τις που υποψήφιες κυβερνήσεις και ειδικά από τη σημερινή, καθώς έτσι δεσμεύει τους εργαζομένους να παραμένουν σταθεροί υποστηρικτές της. 

Δεύτερη ημέρα κατεδαφίσεων στη Χιμάρα
Πανηγύρισε σήμερα ο Άγιος Νικόλαος Μεσοποτάμου (φω...

Σχετικά άρθρα