Πάνω από το 60% των κονδυλίων του προϋπολογισμού για την υγεία στην Αλβανία για κατασκευή εγκαταστάσεων

Πάνω από το 60% των κονδυλίων του προϋπολογισμού για την υγεία στην Αλβανία για κατασκευή εγκαταστάσεων

Ενώ ο προϋπολογισμός για την υγεία στην Αλβανία έχει αυξηθεί σημαντικά την τελευταία δεκαετία, η κατανομή και η αξιοποίηση των επενδύσεων εγείρουν ερωτήματα σχετικά με την πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας.

Περιορισμένες επενδύσεις σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό: Μόνο το 13,7% των δημόσιων επενδύσεων στον τομέα της υγείας (2014-2024) διατίθεται για την αγορά ιατρικού εξοπλισμού. Αυτό θέτει σε κίνδυνο την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στα δημόσια νοσοκομεία, οδηγώντας πολλούς πολίτες να στραφούν σε ιδιωτικές δομές, αυξάνοντας τις δαπάνες υγείας από την τσέπη.

Ανομοιόμορφη κατανομή: Περίπου το 82% των επενδύσεων κατευθύνεται στα Τίρανα, ενώ πόλεις όπως o Αυλώνας, η Σκόδρα και το Μπεράτ λαμβάνουν ελάχιστα κονδύλια. Η άνιση κατανομή των επενδύσεων στερεί από τις περιφερειακές περιοχές την απαραίτητη υποδομή και τον εκσυγχρονισμό του ιατρικού εξοπλισμού, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών.

Υλοποίηση κάτω των προσδοκιών: Μόνο το 74% των αρχικά προγραμματισμένων επενδύσεων (20 δισ. λεκ από 27 δισ. λεκ) υλοποιήθηκε την τελευταία δεκαετία. Η χαμηλή υλοποίηση θέτει ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης των πόρων και εγείρει ανησυχίες για την υλοποίηση μελλοντικών επενδυτικών σχεδίων.

Μείωση δαπανών από την τσέπη: Παρά τις προκλήσεις, οι δαπάνες υγείας από τις οικογένειες έχουν μειωθεί, με πρόβλεψη για 35% το 2024. Η μείωση πληρωμών από την τσέπη αποτελεί θετικό σημάδι, ωστόσο η βιωσιμότητά της εξαρτάται από την επαρκή χρηματοδότηση και τον εκσυγχρονισμό του ιατρικού εξοπλισμού, διασφαλίζοντας ποιοτικές υπηρεσίες υγείας.

...

Το κόστος των φαρμάκων βυθίζει τους Αλβανούς συνταξιούχους στη φτώχεια

Η ζωή των συνταξιούχων στην Αλβανία σημαδεύεται από δυσκολίες, καθώς το υψηλό κόστος φαρμάκων, οι χαμηλές συντάξεις και η εκτοξευόμενη ακρίβεια πλήττουν ανηλεώς την οικονομική τους ευημερία. Πολλοί συ...

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου