Κτιριακή αυθαιρεσία στην Αλβανία: Σοβαρές παρατυπίες για άδειες δόμησης σε 8 δήμους

Κτιριακή αυθαιρεσία στην Αλβανία: Σοβαρές παρατυπίες για άδειες δόμησης σε 8 δήμους

Έλεγχος του Ανώτατου Κρατικού Ελέγχου στην Αλβανία (KLSH) σε οκτώ τουλάχιστον δήμους της Αλβανίας αποκάλυψε σοβαρές παρατυπίες και ελλείψεις διαφάνειας στη διαδικασία έκδοσης αδειών δόμησης. Οι έλεγχοι αφορούσαν την τήρηση των διαδικασιών, τη συμπλήρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, την καταβολή των οφειλών και τη συμμόρφωση με τους τεχνικούς και πολεοδομικούς κανονισμούς.

...

Αλβανία: Κατασκευές παντού, ανάπτυξη πουθενά - Η άνευ ουσίας άνθηση του κατασκευαστικού κλάδου και οι συνέπειες για την οικονομία

Το ότι το σημερινό μοντέλο έχει αποτύχει να αυξήσει την ευημερία αποδείχθηκε από το τελευταίο στοιχείο του ΔΝΤ για τη φτώχεια, η οποία είχε αυξηθεί στο 25% το 2022, από 22% το προηγούμενο έτος. Για χρ...

Σύμφωνα με τις πρόσφατα δημοσιευμένες εκθέσεις ελέγχου, στον Δήμο Βόρα διαπιστώθηκε μη τήρηση των ελάχιστων αποστάσεων μεταξύ των κτιρίων σε ορισμένα έργα. Ανάλογο πρόβλημα εντοπίστηκε και στον Δήμο Πογραδετσίου, όπου οι εκδοθείσες άδειες δόμησης δεν ήταν σύμφωνες με τα απαιτούμενα τεχνικά έγγραφα και παρουσίαζαν ελλείψεις ως προς τις αποστάσεις μεταξύ κτιρίων και ιδιοκτησιών.

Στον Δήμο Μηρντίτα, τα προβλήματα αφορούν μη ψηφιακά υπογεγραμμένα έγγραφα. Η έκθεση ελέγχου τονίζει την ανάγκη ελέγχου των ηλεκτρονικών υπογραφών όλων των δικαιολογητικών που υποβάλλονται στο σύστημα ηλεκτρονικής έκδοσης αδειών, ώστε να διασφαλίζεται η γνησιότητα και η νομιμότητα των υπογραφών από τους αρμόδιους συντάκτες των εγγράφων.

Στον Δήμο Σελενίτσα, η έκθεση ελέγχου επισημαίνει την έλλειψη συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών, με αποτέλεσμα να μην είναι ξεκάθαρο σε ποιες περιοχές επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίων. Συγκεκριμένα, η Διεύθυνση Υποδομών, Μεταφορών και Αστικών Συγκοινωνιών (MTPM) του Δήμου Σελενίτσας δεν συνεργάστηκε με το Υπουργείο Εσωτερικών και Επικοινωνιών και την Αλβανική Υπηρεσία Κτηματολογίου (ASHK) για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις περιοχές που διατίθενται για κατασκευές.

Παρόμοια προβλήματα εντοπίστηκαν στο Δήμο Κλοσ, όπου διαπιστώθηκαν καθυστερήσεις στην εξέταση των αιτημάτων για άδειες, μη τήρηση των ελάχιστων αποστάσεων, έλλειψη τεχνικών μελετών και μη συμμόρφωση με τα κριτήρια που ορίζονται για την οικοδομική δραστηριότητα.

Στον Δήμο Δελβίνου, ο έλεγχος αποκάλυψε μη τήρηση των αποστάσεων μεταξύ των κτιρίων και των ορίων των ιδιοκτησιών, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ανάπτυξης Εδάφους και το Γενικό Τοπικό Σχέδιο του Δήμου. Επιπλέον, διαπιστώθηκε έλλειψη συνοδευτικών εγγράφων και τεχνικών μελετών, όπως η μελέτη πυρασφάλειας, σεισμικής και γεωλογικής καταλληλότητας, θέρμανσης-κλιματισμού και ενεργειακής απόδοσης.

Στον Δήμο Τροπόγια, ο έλεγχος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι κατά τα έτη 2021-2022 δεν εγκρίθηκαν άδειες δόμησης για ιδιωτικούς φορείς σε δημόσια περιουσία.

Ο έλεγχος στον Δήμο Κούκεσι έφερε στο φως αστοχίες στην έκδοση και υλοποίηση αδειών δόμησης. Σε δύο περιπτώσεις, το εγκεκριμένο σχέδιο δεν ήταν σύμφωνο με το αρχικό project. Σε δύο ακόμα, δεν τηρήθηκαν οι ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ κτιρίου και ορίου ιδιοκτησίας. Επιπλέον, διαπιστώθηκαν ασυμφωνίες στην ψηφιακή τεκμηρίωση της υφιστάμενης γης πριν από την έγκριση τροποποίησης άδειας, ενώ σε δύο περιπτώσεις η υλοποίηση των κατασκευών δεν ήταν σύμφωνη με το καταβληθέν τίμημα οικοδομικής άδειας.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου