Η Αλβανία υιοθετεί μαζικά τα φωτοβολταϊκά: 1760 εγκαταστάσεις για ιδιοκατανάλωση

Η Αλβανία υιοθετεί μαζικά τα φωτοβολταϊκά: 1760 εγκαταστάσεις για ιδιοκατανάλωση

Η Αλβανία βιώνει μια ραγδαία αύξηση στον αριθμό φορέων που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκούς σταθμούς για ιδιοκατανάλωση. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του Ομίλου OSHEE, έως τις 18 Ιανουαρίου 2024, 1760 εγκαταστάσεις είχαν τεθεί σε λειτουργία, αγγίζοντας συνολική ισχύ περίπου 160 MW.

...

H ΤΕΡΝΑ έλαβε το πράσινο φως της Αλβανικής κυβέρνησης για κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού

Η Κυβέρνηση της Αλβανίας ανακοίνωσε την έγκριση του αιτήματος της εταιρείας ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Faethon, θυγατρικής του ελληνικού ενεργειακού ομίλου Ήρων, για την κατασκευή ενός...

Η τάση αυτή οφείλεται κυρίως στις επιχειρήσεις της ελεύθερης αγοράς, οι οποίες, σε μια προσπάθεια να μειώσουν το κόστος ενέργειας, στρέφονται προς την αυτοπαραγωγή. Το νομικό πλαίσιο επιτρέπει σε κάθε ενδιαφερόμενο φορέα, πληρώντας τις απαραίτητες προϋποθέσεις, να εγκαταστήσει φωτοβολταϊκό σταθμό έως 500 kWp.

Η ενέργεια που παράγεται μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης, ενώ τυχόν πλεονάσματα διοχετεύονται στο δίκτυο και μπορούν να αξιοποιηθούν σε μεταγενέστερο χρόνο.

Από πέρυσι, με την αλλαγή της σχετικής οδηγίας, οι αυτοπαραγωγοί λειτουργούν με βάση ετήσιο ισοζύγιο. Αυτό σημαίνει ότι τα πλεονάσματα ενέργειας μπορούν να χρησιμοποιηθούν οποτεδήποτε εντός του 12μηνου, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία.

Παράλληλα, οι νομοθετικές αλλαγές προβλέπουν την υιοθέτηση του καθεστώτος καθαρής χρέωσης για την ομάδα αυτή. Η υλοποίηση, όμως, προϋποθέτει την ψήφιση του νόμου "για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας", ο οποίος θα καθορίσει την τιμή για τα πλεονάσματα που διοχετεύονται στο δίκτυο.

Παρ' όλα αυτά, το ενδιαφέρον για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών παραμένει υψηλό, καθώς η επένδυση αυτή προσφέρει σημαντική μείωση στους λογαριασμούς ενέργειας και ταχεία απόσβεση.

Πλέον, η απόδοση της επένδυσης υπολογίζεται σε 2-2,5 χρόνια, έναντι 7 ετών που ίσχυε παλαιότερα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως σε επιχειρήσεις που συνδέονται με 35 kV και 20 kV, ενώ υπάρχει ζήτηση και από οντότητες με χαμηλότερες τάσεις (10 kV και 6 kV).

...

Από την έλλειψη στην αφθονία: Η Αλβανία αγγίζει την ενεργειακή ανεξαρτησία

Η Αλβανία σημείωσε σημαντική πρόοδο προς την ενεργειακή ανεξαρτησία και βιωσιμότητα φέτος, παράγοντας για πρώτη φορά περισσότερη ενέργεια από όση καταναλώνει. Κεντρικό ρόλο σε αυτό το επίτευγμα έπαιξε...

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου