Από την έλλειψη στην αφθονία: Η Αλβανία αγγίζει την ενεργειακή ανεξαρτησία

Από την έλλειψη στην αφθονία: Η Αλβανία αγγίζει την ενεργειακή ανεξαρτησία

Η Αλβανία σημείωσε σημαντική πρόοδο προς την ενεργειακή ανεξαρτησία και βιωσιμότητα φέτος, παράγοντας για πρώτη φορά περισσότερη ενέργεια από όση καταναλώνει. Κεντρικό ρόλο σε αυτό το επίτευγμα έπαιξε η Αλβανική Εταιρεία Ηλεκτρικής Ενέργειας (KESH), η οποία δεν ενίσχυσε μόνο την εγχώρια παραγωγή ενέργειας αλλά και σταθεροποίησε την αγορά, επιτρέποντας την άρση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που κηρύχτηκε το 2021 εξαιτίας ενεργειακών προβλημάτων. Αυτό το ορόσημο αποτελεί σημείο καμπής για την Αλβανία.

...

ΔΕΗ: Διείσδυση στην περιοχή των Δ. Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, παρουσίασε τα σχέδια της εταιρείας για την είσοδο στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου σε συνάντηση με τον ...

Ένας χρόνος υδατικής αφθονίας

Το 2023 αποδείχτηκε ευνοϊκό έτος για την Αλβανία σε επίπεδο νερού, με την εγχώρια καθαρή παραγωγή ενέργειας να φτάνει περίπου τα 8,8 εκατομμύρια MWh, ξεπερνώντας την κατανάλωση κατά 11%. Αυτό το πλεόνασμα αποτελεί απόδειξη των συντονισμένων προσπαθειών της Αλβανίας να βελτιώσει την υποδομή ενέργειάς της και να αξιοποιήσει στο έπακρο τους φυσικούς υδάτινους πόρους της. Η KESH, συμβάλλοντας σε πάνω από 58% της συνολικής παραγωγής, αποτέλεσε κλειδί σε αυτό το επίτευγμα, εξασφαλίζοντας επιπλέον περίπου 561 χιλιάδες MWh από την ελεύθερη αγορά για να ενισχύσει τις δυνατότητες τροφοδοσίας της.

Στρατηγική διανομής ενέργειας και διεθνής συνεργασία

Σε μια στρατηγική κίνηση, η KESH διέθεσε περίπου το 50% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στον Παγκόσμιο Πάροχο Υπηρεσιών (FSHU), εξασφαλίζοντας μια ισορροπημένη και δίκαιη διανομή σε ολόκληρη τη χώρα. Αυτός ο ελιγμός αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για τη σταθεροποίηση της αγοράς ενέργειας και την παροχή αξιοπιστίας στους καταναλωτές. Επιπλέον, η συνεισφορά της KESH ξεπέρασε τα εθνικά σύνορα, με 1,79 εκατομμύρια MWh ενέργειας να παρέχονται στην Εταιρεία Ηλεκτρικής Ενέργειας του Κοσόβου (KEK) μέσω διαδικασιών ανταλλαγής ή κατάθεσης ενέργειας, υπογραμμίζοντας τη δυναμική περιφερειακή συνεργασία στη διαχείριση της ενέργειας. Το υπόλοιπο της ζήτησης ενέργειας ανταποκρίθηκε επαρκώς από τον Πάροχο Ελεύθερης Αγοράς, τμήμα του Ομίλου OSHEE, ο οποίος αξιοποίησε διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων προτεραιοποιημένων παραγωγών ενέργειας και της ελεύθερης αγοράς, για την αγορά συνολικά 3,17 εκατομμυρίων MWh ενέργειας.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου