Χείμαρρος αιτήσεων για φωτοβολταϊκά στην Αλβανία - 4 εγκρίσεις με συνολική ισχύ 170,2 MW

Χείμαρρος αιτήσεων για φωτοβολταϊκά στην Αλβανία -  4 εγκρίσεις με συνολική ισχύ 170,2 MW

 Χείμαρρος αιτήσεων προς το Υπουργείο Υποδομών και Ενέργειας σημειώνεται για το έτος 2024 που αφορούν ανεξάρτητα έργα φωτοβολταϊκών σταθμών που στοχεύουν να πωληθούν στην ελεύθερη αγορά χωρίς συμφωνίες με δημόσιες εταιρείες.

...

Αλβανία: Οι πρώτες δοκιμές από ολλανδική μονάδα σε φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 50 MW

Η ολλανδική μονάδα της γερμανικής εταιρείας TUeV Nord δοκιμάζει ένα φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 50 MW που κατασκευάστηκε από μια κοινοπραξία μεταξύ της αλβανικής κατασκευαστικής εταιρείας Matrix Constru...

Πρόσφατα το υπουργείο δημοσίευσε τις αιτήσεις τεσσάρων εταιρειών που έχουν φωτοβολταϊκά έργα διαφορετικής ισχύος, τα οποία όμως συνολικά υπολογίζονται στα 170,2 MW.

Συγκεκριμένα, η πρώτη αίτηση ανήκει στην εταιρεία "LARTI" SH.P.K. που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού εγκατεστημένης ισχύος 50,4 MW, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, που δεν αποτελεί αντικείμενο παραχώρησης και δεν επωφελείται από μέτρα στήριξης, που βρίσκεται σε Διοικητική Ενότητα της Κορυτσάς

Το δεύτερο έργο ανήκει στην εταιρεία "SUNNY SIDE ENERGY" LLC. για την κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού εγκατεστημένης ισχύος 100 MW που βρίσκεται στην Επαρχία Φιέρι.

Το τρίτο έργο για το οποίο υποβλήθηκε αίτηση είναι αυτό της εταιρείας "BOVA" SH.P.K. που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού εγκατεστημένης ισχύος 11 MW, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην επαρχία Ελμπασάν.

Το τέταρτο έργο είναι αυτό της εφαρμογής της εταιρείας "IDI 2005" LLC για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 8,8 MW στο Φιέρι.

Μόλις πριν από τρεις εβδομάδες υποβλήθηκαν στο υπουργείο άλλες έξι αιτήσεις για εγκατεστημένη ισχύ 213 MW σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς.

Οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και κυρίως στην ηλιακή ενέργεια έγιναν ελκυστικές ιδιαίτερα το 2022 όταν η ενεργειακή κρίση έφτασε στο αποκορύφωμά της. Καθώς οι τιμές υπέστησαν σταδιακή μείωση κατά το 2023, αλλά εξακολουθούν να είναι σήμερα πάνω από τον ιστορικό μέσο όρο της χρηματιστηριακής αγοράς για την περίοδο, φαίνεται ότι οι ενεργειακές επενδύσεις συνεχίζουν να παραμένουν ελκυστικές για τις επιχειρήσεις.

Δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή εφαρμόζονται ορισμένες μορφές προώθησης νέων πηγών ηλιακής ενέργειας στη χώρα, παραμένει ασαφές σε ποια συνολική δυναμικότητα το έχει επιτύχει λόγω του γεγονότος ότι ορισμένα από τα έργα έχουν ολοκληρωθεί και αδειοδοτηθεί, ορισμένα βρίσκονται σε διαδικασία κατασκευής και άλλα στη φάση της δημοπρασίας.

Ο Ρυθμιστικός Φορέας Ενέργειας μόλις το 2023 αδειοδότησε 10 υποκείμενα στην παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά εγκατεστημένης ισχύος 354 MW.
...

Πλωτό φωτοβολταϊκό πάρκο αξίας 442.000 ευρώ στη λίμνη Vau i Dejës

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), η οποία υποστηρίζει την αλβανική κυβέρνηση όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δημοσίευσε στοιχεία για τον πλωτό φωτοβολταϊκό σταθμό πο...
×
Subscribe

Σχετικά άρθρα