33% υψηλότερη η τιμή του νερού για τα νοικοκυριά που θα εξυπηρετούνται από το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης Αυλώνας

33% υψηλότερη η τιμή του νερού για τα νοικοκυριά που θα εξυπηρετούνται από το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης Αυλώνας

Καθώς συνεχίζεται η μεταρρύθμιση της ένταξης των επιχειρήσεων ύδρευσης στη δημιουργία μεγαλύτερων επιχειρήσεων για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης και της οικονομικής τους κατάστασης, φαίνεται ότι η πρώτη της συνέπεια θα είναι η αύξηση των τιμολογίων του νερού.

Αυτό μπορεί να μην ισχύει για όλες τις εταιρείες, αλλά τουλάχιστον για την πρώτη αίτηση που έγινε από την Ύδρευση Αυλώνας και την έγκριση που δόθηκε από τη Ρυθμιστική Αρχή Υδάτων (ERRU), τα νέα τιμολόγια αυξάνονται.

Με απόφαση που έχει ήδη δημοσιοποιηθεί στο ΦΕΚ, η τιμή του νερού για τα νοικοκυριά που θα εξυπηρετούνται από το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης Αυλώνας από τον Φεβρουάριο θα είναι 33,3% υψηλότερη από αυτή που ισχύει σήμερα. Η ERRU έχει εγκρίνει ένα ποσοστό 60 λεκ/κμ νερού για αυτήν την κατηγορία από 45 λεκ/κμ που είναι σήμερα. Για επιχειρηματικούς και δημόσιους πελάτες, που είναι κυρίως ιδρύματα, τα νέα ποσοστά θα είναι 20% υψηλότερα. Με τα παλιά τιμολόγια πληρώνουν 100 λεκ/κμ, ενώ με τα πρόσφατα εγκεκριμένα 120 λεκ/κμ. Τα τέλη αυτά εξακολουθούν να είναι χαμηλότερα από αυτά που είχε ζητήσει η εταιρεία Αυλώνας στην αίτησή της.

Εν τω μεταξύ, ακρίβυνε και η υπηρεσία απομάκρυνσης λυμάτων. Η εγκεκριμένη τιμή για τα μέλη της οικογένειας για αυτή την περίπτωση είναι 17 λεκ, με αύξηση 13 τοις εκατό σε σχέση με την προηγούμενη τιμή. Για επαγγελματίες και δημόσιους καταναλωτές, το νέο τέλος είναι 28 λεκ με αύξηση 12 τοις εκατό από το τρέχον.

Αυξήθηκαν και τα πάγια μηνιαία τέλη για την υπηρεσία, διπλασιάζοντας για τους οικογενειακούς καταναλωτές από 100 σε 200 λεκ το μήνα, ενώ για τις επιχειρήσεις έχει αυξηθεί πάνω από 2,5 φορές.

Μαζί με τα τιμολόγια, ο Φορέας έχει εγκρίνει και τους κύριους στόχους που έχουν τεθεί για την εταιρεία όσον αφορά την κάλυψη με υπηρεσία ύδρευσης, την κάλυψη με υπηρεσία αποχέτευσης, το νερό χωρίς έσοδα, το ποσοστό είσπραξης ή την κάλυψη κόστους.

Η εταιρεία ύδρευσης Αυλώνας ενώνει τρεις εταιρείες ύδρευσης, αυτόν της Αυλώνας, της Σελενίτσας και της Χιμάρας, αλλά σύμφωνα με το καθεστώς που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της ERRU, η πλήρης αναδιοργάνωση της εταιρείας δεν έχει ακόμη γίνει. Αυτή η σελίδα ενημερώθηκε τελευταία φορά τον Ιούλιο του 2023.

Μόνο το σύστημα ύδρευσης Αυλώνας εξυπηρετεί περίπου 166.045 κατοίκους του Δήμου Αυλώνας.

Η ERRU εξετάζει επί του παρόντος αρκετές άλλες αιτήσεις για τα υδραγωγεία του Δυρραχίου, της Λέζας και του Φίερι.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου