Δύο δισ. ευρώ δαπανήθηκαν από την αλβανική κυβέρνηση για την κατασκευή δρόμων από το 2014 έως το 2022

Δύο δισ. ευρώ δαπανήθηκαν από την αλβανική κυβέρνηση για την κατασκευή δρόμων από το 2014 έως το 2022

Η κυβέρνηση της Αλβανίας δαπάνησε 213 δισεκατομμύρια λεκ (2 δισεκατομμύρια ευρώ) σε οδικές υποδομές από το 2014 έως το 2022, αλλά πιο λεπτομερή στοιχεία από επενδυτικά έργα δείχνουν ότι οι εργασίες στις κύριες εγκαταστάσεις υποδομής συνεχίζονται ακόμη.

Τα στοιχεία του INSTAT δείχνουν ότι το 2022 επενδύθηκαν περίπου 24 δισ. λεκ για την κατασκευή νέων και υφιστάμενων δρόμων, με μείωση περίπου 26% σε σχέση με το 2022. Όμως από το 2014 έχουν επενδυθεί περισσότερα από 2 δισ. ευρώ, τα οποία κατακερματίζονται σε έργα, για τα οποία η κατασκευή διήρκεσε πάνω από μια δεκαετία.

Στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Υποδομών δείχνουν ότι μεγάλα επενδυτικά έργα όπως το Great Ring of Tirana, Rruga e Arbri, Rruga e Kombit, Qukës-Qafë-Plloçë, Kardhiq-Delvinë, έχουν μπει στη δεύτερη δεκαετία χρηματοδότησης. και οι εργασίες δεν έχουν ακόμη τελειώσει.

Η χρονική επιμήκυνση των έργων, πέραν του ότι δημιουργεί κόστος από τη μη πλήρη αξιοποίηση της επένδυσης, επηρεάζει και την απόσβεση των εξαρτημάτων που έχουν ολοκληρωθεί, απαιτώντας πρόσθετη χρηματοδότηση χρόνο με το χρόνο.

Το INSTAT ανέφερε ότι το 2022 η χώρα είχε 3.606 χιλιόμετρα δρόμων συνολικά, από 3.848 το 2014.

Από το 2014 έως το τέλος του 2022, η κυβέρνηση της Αλβανίας, μέσω του κρατικού προϋπολογισμού, έχει εισφέρει στην οικονομία της χώρας 1,1 τρισεκατομμύρια λεκ (9,7 δισ. ευρώ) με τη μορφή κεφαλαιουχικών επενδύσεων και λειτουργικών δαπανών, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Χρηματοδότησης.

Αυτά τα δύο στοιχεία, σύμφωνα με τους ορισμούς του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, αντιπροσωπεύουν τις επενδύσεις που κάνει το κράτος στην οικονομία, χτίζοντας και διατηρώντας τα φυσικά ή τεχνολογικά περιουσιακά στοιχεία που αναπτύσσουν την οικονομία.

Για παράδειγμα, από το 2014 έως το 2022, η αλβανική κυβέρνηση έχει εισφέρει στην οικονομία, μέσω λειτουργικών και κεφαλαιουχικών επενδύσεων, πάνω από 9,7 δισ. ευρώ, αλλά το ΑΕΠ της χώρας αυξήθηκε κατά την περίοδο αυτή μόνο κατά 3,4 δισ. ευρώ, ενώ το δημόσιο χρέος, από την άλλη πλευρά , έχει αυξηθεί κατά 3 δισ. ευρώ.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου