Αύξηση κερδών κατά 1,5% για τον τραπεζικό τομέα στην Αλβανία

Αύξηση κερδών κατά 1,5% για τον τραπεζικό τομέα στην Αλβανία

Τα κέρδη του τραπεζικού τομέα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS) αυξήθηκαν και για το δεύτερο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με στοιχεία της Αλβανικής Ένωσης Τραπεζών.

Τα στοιχεία που αναφέρουν οι τράπεζες δείχνουν ότι τα προοδευτικά καθαρά κέρδη στο τέλος του εξαμήνου έφθασαν τα 13,6 δισ. λεκ (περίπου 131 εκατ. ευρώ), σημειώνοντας αύξηση 5,7 δισ. λεκ σε σχέση με το τέλος του πρώτου τριμήνου. Σε απόλυτη αξία, τα κέρδη του τραπεζικού κλάδου άγγιξαν νέο ιστορικό ρεκόρ για τους πρώτους 6 μήνες του έτους, με ελαφρά άνοδο 1,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Οι δείκτες κερδοφορίας παρουσιάζονται σε επίπεδα κοντά στα περσινά. Η μέση απόδοση ιδίων κεφαλαίων του κλάδου, σε ετήσια βάση, (RoE) για το εξάμηνο ήταν 15,53%, από 15,51% στα μέσα του περασμένου έτους. Ενώ η μέση απόδοση περιουσιακών στοιχείων (RoA) σημείωσε ελαφρά μείωση στο 1,45%, από 1,5% που ήταν πριν από ένα χρόνο.

Από τις 11 τράπεζες του κλάδου, οι 10 ήταν κερδοφόρες στο τέλος του πρώτου 6μήνου.

Σε απόλυτη αξία, τα υψηλότερα κέρδη παρουσίασε η Raiffeisen Bank Albania, με 3,8 δισ. λεκ, σημειώνοντας αύξηση 58% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Ακολουθεί η μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, η BKT, με καθαρά κέρδη κοντά στην αξία των 3,6 δισ. λεκ, μειωμένα κατά 41% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η OTP Bank Albania ανέφερε κέρδη 2,1 δισ. λεκ, αυξημένα κατά 40% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2022. Η τελευταία τράπεζα που ανέφερε κέρδη 10 ψηφίων είναι η Bank Intesa Sanpaolo Albania, με 1,6 δισ. λεκ, αύξηση 150% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Η κατάταξη των κερδών συνεχίζεται με τις Tirana Bank, με 898 εκατ. λεκ, Credins Bank, με 710 εκατ. λεκ, Union Bank, με 640 εκατ. λεκ, American Investment Bank (ABI Bank), με 621 εκατ. λεκ, First Investment Bank (Fibank ), με 364 εκατ. λεκ και ProCredit Bank, με 142 εκατ. λεκ.

Η μόνη τράπεζα που δηλώνει ζημιά είναι η United Bank of Albania (UBA), ύψους 856 εκατ. λεκ. Ωστόσο, τα αποτελέσματα της UBA αναφέρονται σύμφωνα με τα τοπικά πρότυπα της Τράπεζας της Αλβανίας, τα οποία είναι γενικά πιο συντηρητικά ως προς τον υπολογισμό των προβλέψεων σε σχέση με τα ΔΠΧΠ. Η ζημιά της UBA προήλθε κυρίως από το αποτέλεσμα του πρώτου τριμήνου του έτους, ενώ μειώθηκε σημαντικά το δεύτερο τρίμηνο.

Αν συγκρίνουμε τα αποτελέσματα των τραπεζών ως προς την απόδοση του μετοχικού κεφαλαίου, η πιο κερδοφόρα τράπεζα είναι η Raiffeisen Bank Albania, με επίπεδο απόδοσης 25,93%.

Ακολουθούν η OTP Albania με 23,64%, η Union Bank με 18,52%, η Tirana Bank με 17,55%, η BKT με 15,12%, η Fibank με 14,68%, η Intesa Sanpaolo με 14,53%, η ABI Bank με 11,59%, η Credins Bank , με 7,07% και η ProCredit Bank, με 6,96%. Όσον αφορά την κερδοφορία, οι επιδόσεις του κλάδου είναι λιγότερο ομοιόμορφες. Έξι τράπεζες παρουσίασαν υψηλότερες αποδόσεις σε σύγκριση με πέρυσι, ενώ πέντε εξ αυτών παρουσίασαν χαμηλότερες αποδόσεις.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου