Το εγκληματικό χρήμα ο κύριος παράγοντας υποτίμησης του ευρώ έναντι του λεκ

Το εγκληματικό χρήμα ο κύριος παράγοντας υποτίμησης του ευρώ έναντι του λεκ

Η υποτίμηση του ευρώ συνεχίζει να βλάπτει τη δραστηριότητα των εξαγωγέων στην Αλβανία και σύμφωνα με αυτούς, η πτώση του νομίσματος επηρεάζεται από τη ροή εγκληματικού χρήματος στην αλβανική οικονομία.

Οι εξαγωγικές ενώσεις με επιστολή τους προς διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως το ΔΝΤ, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ), η Παγκόσμια Τράπεζα, το Υπουργείο Οικονομικών και Οικονομίας και η Τράπεζα της Αλβανίας ζητούν τη λήψη μέτρων.

«Θα το εκτιμούσαμε θετικά εάν η ενίσχυση του εθνικού νομίσματος προερχόταν από την ενίσχυση της οικονομίας μας λόγω της αύξησης της παραγωγικότητας, του αυξημένου ανταγωνισμού, της αύξησης των άμεσων ξένων επενδύσεων και των εσόδων από εμβάσματα.

Όμως οι μεγάλες και προσωρινές διακυμάνσεις που βλάπτουν σοβαρά τους εξαγωγείς και τον τουρισμό φαίνεται να επηρεάζονται από άτυπα ή εγκληματικά χρήματα στην αλβανική οικονομία, κυρίως σε ακίνητα και κερδοφόρες επιχειρήσεις.

Εκτιμούμε ότι αυτές οι διακυμάνσεις πιθανότατα θα γίνουν ακόμη περισσότερο αισθητές τα επόμενα χρόνια, επομένως θεωρούμε ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο να ενώσουμε τις δυνάμεις μας με τους ειδικούς σας, για την προώθηση και διευκόλυνση των εξαγωγικών πολιτικών, που περιλαμβάνουν δημοσιονομικές και νομισματικές πολιτικές, αλλά και τη σημασία της μείωσης του κόστους και των δημοσιονομικών βαρών.

Παραμένουμε αισιόδοξοι ότι το ίδρυμά σας θα μας παράσχει την απαιτούμενη τεχνογνωσία, η οποία βασίζεται στο γεγονός ότι έχετε πολύ μεγάλες εμπειρίες από σχεδόν όλα τα κράτη μέλη».

Σύμφωνα με τους εξαγωγείς, η υποτίμηση του νομίσματος του ευρώ είναι περίπου 20% και περίπου 13% σε ετήσια βάση.

Οι ενώσεις εξαγωγέων έχουν εκφράσει πολλές φορές την ανησυχία στις συναντήσεις που είχαν με το Υπουργείο Οικονομικών και την Τράπεζα της Αλβανίας για την εμβάθυνση των ζημιών στις δραστηριότητές τους λόγω της υψηλής πτώσης του ευρώ.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου