Δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο: Στρατηγικές για την Εξεταστική Ελληνομάθειας 2024

Δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο: Στρατηγικές για την Εξεταστική Ελληνομάθειας 2024

Το Πρόγραμμα Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Macquarie, σε συνεργασία με το Sydney Institute for Community Languages Education (SICLE) του Πανεπιστημίου Σίδνευ, διοργανώνουν ένα δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο:

«Στρατηγικές κατανόησης και παραγωγής προφορικού λόγου στη διδασκαλία της ελληνικής ως γλώσσας πολιτισμικής κληρονομιάς και/ή ως ξένης: Πρακτικές ανάπτυξης και διδασκαλίας».

Το σεμινάριο απευθύνεται πρωτίστως σε δασκάλους/τριες της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. Στόχος του είναι η παρουσίαση διδακτικών προτάσεων για την βέλτιστη προετοιμασία των μαθητών/τριών για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας.

Ο προφορικός λόγος, τόσο σε επίπεδο κατανόησης όσο και σε επίπεδο παραγωγής, αποτελεί βασική δεξιότητα και θεμελιώδη στόχο στα πρώτα τουλάχιστον επίπεδα ελληνομάθειας.

Ωστόσο, η διδασκαλία του σε ξενόγλωσσο περιβάλλον φέρει επιπρόσθετες δυσκολίες, καθώς είναι λιγότερο διαμεσολαβημένος και άρα πιο άμεσα συνδεδεμένος με τις απαιτήσεις της καθημερινής επικοινωνίας και τις εκάστοτε περιστάσεις του περιβάλλοντος.

Σε αυτό το πλαίσιο, το σεμινάριο στοχεύει στην ανάδειξη καλών πρακτικών και διδακτικών προτάσεων για τη διδασκαλία του προφορικού λόγου, διαμορφώνοντας ένα σύντομο θεωρητικό πλαίσιο. Το σεμινάριο θα παρουσιάσει η Δρ. Κωνσταντίνα Ηλιοπούλου.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 2 Απριλίου 2024.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν την εγγραφή τους στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://forms.office.com/r/0VN0fxJ0N7.

Με πληροφορίες από Νέος Κόσμος

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου