Σαν σήμερα το 1993 το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου για την Εθνική Ελληνική Μειονότητα

Σαν σήμερα το 1993 το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου για την Εθνική Ελληνική Μειονότητα

Πολιτισμική και Θρησκευτική Αυτονομία της Ελληνόφωνης Μειονότητας στην Αλβανία

(Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου)

Χρονιά εντάσεων χαρακτηρίστηκε το 1993 στον βορειοηπειρωτικό χώρο. Τα έκτροπα, οι βιαιοπραγίες, οι πιέσεις κατά της Ομόνοιας και οι μεθοδεύσεις διαφήμισή της, μέσω αλβανικών μέσων ενημέρωσης, όξυναν την κατάσταση και τις σχέσεις μεταξύ Ελλάδος-Αλβανίας, για να επακολουθήσουν τα γεγονότα της επόμενης χρονιάς με την Νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου και την περίφημη δίκη παρωδία των Τιράνων έναντι των πέντε ηγετών της ΟΜΟΝΟΙΑΣ.

Η απέλαση του Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομου Μαϋδώνη και ο πόλεμος κατά της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας, που ήταν συνάμαπόλεμος κατά του Αρχιεπισκόπου Αναστασίου, οι αλλεπάλληλές διαμαρτυρίες της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και κυρίωςαυτή της 16 Ιουλίου 1993, ανάγκασε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την 23 Ιουλίου να εγκρίνει το ακόλουθο Ψήφισμα.

ΨΗΦΙΣΜΑ

23 Ιουλίου 1993

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

Α. πεπεισμένο ότι οι καλές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας είναι σημαντικές τόσο για τις δυο ενδιαφερόμενες χώρες όσο και νια την περιοχή στο σύνολό της.

Β. καταδικάζοντας την απέλαση στις 25 Ιουνίου 1993, του Έλληνα Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομου Μαϋδώνη από τις αλβανικές αρχές, ο οποίος μετέβαινε τακτικά στην ορθόδοξη κοινότητα του Αργυροκάστρου (νότια Αλβανία), και τη διάλυση των 300 διαδηλωτών από την αλβανική αστυνομία στις 30 Ιουνίου, στη Δερβιτσάνη.

Γ. έχοντας υπόψη τις απελάσεις Αλβανών λαθρομεταναστών απ' την Ελλάδα που πραγματοποιήθηκαν την ίδια περίοδο.

Δ. εκτιμώντας τη συμβολή στη νέα οικονομία της αγοράς της Αλβανίας του μεγάλου

αριθμού των Αλβανών οι οποίοι μπορούν να ζουν και να εργάζονται στην Ελλάδα παρά τογεγονός ότι η κατάσταση αυτή συνεπάγεται για την Ελλάδα ορισμένα προβλήματα.

Ε. εκτιμώντας ότι η μαζική μετανάστευση Αλβανών εργαζομένων στην Ελλάδα (περίπου 300.000 άτομα), παράγοντας επιβίωσης για την αλβανική κοινωνία αποτελεί πρόβλημα το μέγεθος του οποίου απαιτεί κοινοτική δράση.

1. Τονίζει την προσήλωσή του στις αξίες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της θρησκευτικής ελευθερίας, των δικαιωμάτων των εθνοτικώνκαι γλωσσικών μειονοτήτων, οι οποίες θα πρέπει να είναι απολύτως σεβαστές σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

2. Καλεί την αλβανική κυβέρνηση να επιβεβαιώσει τη δέσμευσή της για πλήρη πολιτισμική και θρησκευτική αυτονομία της ελληνόφωνης μειονότητας της Αλβανίαςκαι για παροχή προστασίας προς όσους επιθυμούν να ασκήσουν αυτά τα δικαιώματα.

3. Καλεί τις κυβερνήσεις της Ελλάδας και της Αλβανίας να συνεργαστούν σε κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης για την κατοχύρωση μιας ολοκληρωμένης και συντονισμένης συνεργασίας σε πολιτικό , σε οικονομικό και πολιτιστικό επίπεδο, παράγοντας καθοριστικός για την ειρήνη στην περιοχή των Βαλκανίων στα πλαίσια του Χάρτη του Παρισιού.

4. Επικροτεί το έργο του ορθόδοξου Αρχιεπισκόπου Αναστασίου Γιαννουλάτου ο οποίος έχει ήδη καταβάλει πολλές προσπάθειες για την επίλυση της κρίσης μεταξύ των δυο χωρώνκαι καταδικάζει οποιαδήποτε μορφή εξτρεμισμού στη μία ή στην άλλη πλευρά των συνόρων.

5. Αναθέτει στον Πρόεδρο του για να διαβιβάσει το παρόν Ψήφισμα στην Ευρώπη, το Συμβούλιο, την Κυβέρνηση της Αλβανίας και τη Γραμματεία της ΔΑΣΕ.

***

Ένα Ψήφισμα σοβαρό με πολλούς αποδέκτες,που δεν αξιοποιήθηκε, όμως, καθώς πρέπει από την ίδια την Ομόνοια και τους άλλους φορείς.

Βαγγέλης Παπαχρήστος

×
Subscribe