Το Ψήφισμα του λαού των Ιωαννίνων κατά το 1921 για τη Βόρειο Ήπειρο

Το Ψήφισμα του λαού των Ιωαννίνων κατά το 1921 για τη Βόρειο Ήπειρο

Στα στοιχεία που δημοσιεύουμε κατά καιρούς σχετικά με το Βορειοηπειρωτικό Ζήτημα, συναντάμε ποικίλες αναφορές οι οποίες έχουν να κάνουν είτε με την αυτονομία, είτε και με την εφαρμογή ειδικών νομικών διαταγμάτων που θα εξασφαλίσουν στους Έλληνες της Βορείου Ηπείρου ισονομία, ισοπολιτεία και ισηγορία.

Γι' αυτούς τους λόγους και για την αγάπη προς το κοινό μας «αίμα», οι Ηπειρώτες, ανεξαρτήτως των συνόρων, από πολύ νωρίς αντιστάθηκαν στην κατάφορη αδικία που τους απομόνωσε από κάθε άποψη από τους ομοεθνείς συμπατριώτες τους.

Παρακάτω παραθέτουμε σε νέα ελληνικά ένα ανέκδοτο έγγραφο που αφορά το Βορειοηπειρωτικό Ζήτημα κατά το 1921, έτος σταθμός για «μειονοτική» περιθωριοποίηση των Βορειοηπειρωτών και για την αποκοπή τους από τα υπόλοιπα λαμπρά αστικά κέντρα της Ηπείρου.

ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΤΩΝ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΕΙ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ

Ιωάννινα, 27 Αυγούστου 1921

ΨΗΦΙΣΜΑ

Ο λαός της πόλεως των Ιωαννίνων και των περιχώρων μετά των παρεπιδημούντων και Βορειοηπειρωτών προσφύγων, πληροφορούμενος μετά βαθύτατης οδύνης ότι το βορειοηπειρωτικό ζήτημα, το οποίο το Ανώτατο Διασυμμαχικό Συμβούλιο δια της αποφάσεως αυτού από τη 13η Ιανουαρίου 1920 έλυσε οριστικά και επιδίκασε τμήματα του Αργυροκάστρου και Κορυτσάς εις την μητέρα Ελλάδα σύμφωνα με τα εθνολογικά και ιστορικά αυτής δίκαια. Παραπέμπεται εκ νέου στην αναζήτηση ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως της Κοινωνίας των Εθνών στη Γενεύη, συνεπής στις εκκλήσεις των Αλβανών, συνέρχεται σήμερα την 27η Αυγούστου (9 Σεπτεμβρίου) 1921, σε πάνδημο συλλαλητήριο στην Πλατεία Κωνσταντίνου του Ελευθερωτού και έχει υπόψιν την ελληνικότητα της Βορείου Ηπείρου ως και την ακραιφνή ελληνική συνείδηση του λαού αυτής. Τον ανώτερο ελληνικό πολιτισμό της χώρας αυτής, απέναντι απολίτιστου αλβανικού λαού, αρχέγονης πολιτικής καταστάσεως και τον καθαρά τουρκικό χαρακτήρα της αλβανικής κυβερνήσεως, όλα αυτά τα αναγνωρισμένα από το Ανώτατο Διασυμμαχικό Συμβούλιο μέσω της διατυπωμένης αποφάσεως για την απόδοση αυτών των τμημάτων στη μητέρα Ελλάδα,


ΨΗΦΙΖΕΙ

1ον Διαμαρτύρεται εντόνως σε κάθε αναζήτηση του βορειοηπειρωτικού ζητήματος και στην αναθεώρηση ειρημένης απόφασης και δηλώνει ότι κάθε άλλη νέα ενέργεια αποτελεί κατάφορη αδικία, μη συμβαδίζουσα προς τα υψηλά και φιλοδίκαια αισθήματα των πολιτισμένων λαών και των περί δικαίου αγώνες των συμμάχων κρατών.


2ον Ν' αποσταλεί τηλεγράφημα διαμαρτυρίας προς τον εξοχότατο Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως της Κοινωνίας των Εθνών στη Γενεύη, προς τους εξοχότατους πρωθυπουργούς των συμμάχων κυβερνήσεων Αγγλίας, Γαλλίας, Ιαπωνίας και Βελγίου και προς τον εξοχότατο Πρόεδρο της Δημοκρατίας των Ηνωμένων Πολιτειών μέσω των πρεσβειών της Αθήνας.


3ον. Διακηρύσσει ενώπιον του πολιτισμένου κόσμου ότι την ελευθερία της Β. Ηπείρου, ανακτημένη δια του αυτονομιακού αγώνα, του 1913 και καθαγιασμένη δια μεγάλων θυσιών αίματος, θέλει προασπίσει με κάθε θυσία και θα αποκρούσει μέσω συναγερμού σε όλα τα τέκνα. Δυσμενή λύση και επιβουλή της ελευθερίας του και ότι αδυνατεί να υποκύψει στο μεγάλο αδίκημα της αποσπάσεως της ελληνικής Βορείου Ηπείρου από τη μητέρα Ελλάδα, ανεξαρτήτως κάθε ενέργειας ή αποφάσεως και αυτής της ελληνικής κυβέρνησης.

4ον. Υποβάλλει την θερμή της παράκληση προς την ελληνική κυβέρνηση όπως διατάξει την άμεση προέλαση του ελληνικού στρατού προς την ανακατάληψη των επιδικασθέντων παρά του ανώτατου Διασυμμαχικού Συμβουλίου τμημάτων του Αργυροκάστρου και Κορυτσάς, την ελληνικότητα των οποίων αναγνώρισαν μέσω της προειρημένης απόφασής τους, για την εξασφάλιση των κεκτημένων, απαράγραπτων και ιερών εθνικών της δικαίων σε αυτή τη χώρα.

5ον. Εκλέγει και διορίζει επιτροπή αποτελούμενη από τους κ.κ. Σωτηρίου Συρμακέση, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννιτών, Παύλου Πουτέτση, πρόεδρο του Βορειοηπειρωτικό Συλλόγου, Αλεξίου Μέξη, πρόεδρο Δικηγορικού Συλλόγου, Γεώργιου Τζαβέλλα, πρόεδρο Πολιτικού Συλλόγου Ηπείρου, Γεωργίου Κιαγιά, πρόεδρο Πανηπειρωτικού Συλλόγου Φιλελευθέρων, Σταύρο Χαρισιάδη, αντιπρόεδρο Λαϊκού Πολιτικού Συλλόγου, Κωνσταντίνο Βλάχο, πρόεδρο Εμπορικού Συλλόγου, Βασιλείο Παλάσχα, αντιπροσώπου του Πανηπειρωτικού Εργατικού Κέδρου, στους οποίους και αναθέτει την εντολή, να συντάξουν και να διαβιβάσουν τηλεγράφημα διαμαρτυρίας. Επίσης να επιδώσουν αντίγραφα του παρόντος ψηφίσματος στη Γενική Διοίκηση Ηπείρου, παρακαλούμενοι να διαβιβαστεί αυτό στην ελληνική κυβέρνηση, να δοθεί για δημοσίευση σε όλες τις εκδιδόμενες εφημερίδες της Αθήνας.

'Ιωάννινα 27 Αυγούστου 1921
Η επιτροπή του συλλαλητηρίου

  • Σωτήριος Συρμακέσης πρόεδρος Δημοτ. Συμβουλίου Ιωαννιτών
  • Παύλος Πουτέτσης » Βορειοηπειρωτικοϋ Συλλόγου Αλέξιος Μέξης » Δικηγορικού Συλλόγου
  • Γεώργιος Τζαβέλλας » Πολίτικου Συλλόγου Ηπείρου
  • Γεώργιος Κιαγιάς » Πανηπειρωτικού Συμβουλίου Φιλελευθέρων
  • Σταύρος Χαρισιάδης αντιπρόεδρος του Λαϊκού Πολίτικου Συλλόγου
  • Κωνσταντίνος Βλάχος πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου
  • Βασίλειος Παλάσχας αντιπρόσωπος Πανηπειρωτικού Εργατικού Κέντρου

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου